Hjem

Studentsider

Registrer navneendring eller personnummer

Er navnet ditt registrert riktig i UiBs systemer? Navnet som er registrert på deg er det navnet som vil brukes på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort, semesterkort og andre UiB-dokumenter.

Dersom du har endret navn, eller navnet ditt slik det fremkommer på StudentWeb er feil, kan du kontakte Studieadministrativ avdeling via skjemaet under eller på e-post navneendring@uib.no for å ordne opp i det. Dette er spesielt relevant dersom du skal bestille vitnemål. Er navnet ditt registrert feil når du bestiller så vil det også bli feil på vitnemålet ditt og du får kun ett!

Fyll ut skjema og last opp dokumentasjon.

Dersom du ikke har mulighet til å skanne dokumentasjonen, kan du postlegge en kopi av brevet fra Skatteetaten.

Dokumentasjon kan sendes til:

Universitetet i Bergen
Seksjon for studieadministrasjon
Postboks 7800
5020 Bergen

Merk konvolutten "navneendring".

Norsk personnummer

Dersom du har fått et norsk personnnummer etter at du ble tilknyttet UiB må du melde i fra så fort som mulig, slik at vi kan oppdatere våre systemer. Bruk samme skjema som for navneendring.