Hjem
Studentsider

Læringsmiljøprisen - studenter nominerer!

Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

Prisvinner viser frem diplom med programledere
PRISVINNER: Instituttleder Øyvind Frette tar i mot Læringsmiljøprisen på vegne av Institutt for fysikk og teknologi under UiBs julesending desember 2020.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Prisen vektlegger faglig, pedagogisk og sosial innsats eller tilrettelegging av det helhetlige læringsmiljøet. 

Alle studenter og studentorganisasjoner kan nominere kandidater, som kan være en ansatt, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for studie- eller undervisningsvirksomhet.  I praksis forekommer det også at studenter eller studentdrevne tiltak blir nominert.

Vinneren mottar 50.000 kr og diplom. Prisen ble vedtatt i 2008, og ble delt ut for første gang i 2009.

Prisvinnere

Læringsmiljøprisen 

UiBs læringsmiljøpris lyses ut årlig, og alle studenter og studentorgansiasjoner inviteres til å sende inn forslag på kandidater. Forslag sendes på e-post til Læringsmiljøutvalget.

Formålet med læringsmiljøprisen er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av læringsmiljøet.  Dette omfatter det fysiske, det psykososiale, det pedagogise, det organisatoriske og det digitale miljøet, i tillegg til universell utforming.

Læringsmiljøprisen er ikke primært en underviserpris. Om du mener en underviser fortjener heder, er det bedre å nominere vedkommende til en underviserpris. For Læringsmiljøprisen blir de sosiale dimensjonene ved læringsmiljøet sterkt vektlagt. Prisen skal helst gå til tiltak som har bredt nedslagsfelt og som er allment overførbare til andre læringsmiljøer.

Prisen kan tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt eller en faggruppe innen ett eller flere institutter), en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsvirksomhet.

Alle innsendte forslag må være begrunnet gjennom en helhetlig beskrivelse av læringsmiljøet. Relevant dokumentasjon vil styrke et eventuelt forslag.

Adresse for spørsmål og forslag: lmu@uib.no