Hjem

Studentsider

Læringsmiljøprisen - studenter nominerer!

Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring. Alle studenter og studentorganisasjoner kan nominere kandidater

Prisen vektlegger faglig, pedagogisk og sosial innsats eller tilrettelegging av det helhetlige læringsmiljøet. 

Alle studenter og studentorganisasjoner kan nominere kandidater, som kan være en ansatt, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for studie- eller undervisningsvirksomhet.  I praksis forekommer det også at studenter blir nominert.

Vinneren mottar 50.000 kr og diplom. Prisen ble vedtatt i 2008, og ble delt ut for første gang i 2009.

Vinnere 2009 til 2018

  • 2009: Institutt for biologi.
  • 2010: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
  • 2011: Jan Reinert Karlsen og Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori.
  • 2012: Institutt for informatikk
  • 2013: Mark Price ved Det psykologiske fakultet
  • 2014: Anne Berit Guttormsen ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. 
  • 2015: Christian Jørgensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • 2016: Knut Martin Tande ved Det juridiske fakultet, sammen med fakultetets faglige ledelse.
  • 2017: Mathilde B. Sørensen ved Institutt for geovitenskap.
  • 2018: biORAKEL, Institutt for biovitenskap

Læringsmiljøprisen for 2019

Med dette utlyses UiBs læringsmiljøpris for 2019. Alle studenter og studentorgansiasjoner inviteres til å sende inn forslag på kandidater innen 20. mai. Forslag sendes på e-post til lmu@uib.no

Formålet med læringsmiljøprisen er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av læringsmiljøet.  Dette omfatter det fysiske, det psykososiale, det pedagogise, det organisatoriske og det digitale miljøet, i tillegg til universell utforming.

Læringsmiljøprisen er ikke primært en foreleserpris. Om du mener en foreleser fortjener heder, er det bedre å nominere vedkommende til en foreleserpris. For Læringsmiljøprisen blir de sosiale dimensjonene ved læringsmiljøet sterkt vektlagt. Prisen skal helst gå til tiltak som har bredt nedslagsfelt og som er allment overførbare til andre læringsmiljøer.

Prisen kan tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt eller en faggruppe innen ett eller flere institutter), en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsvirksomhet.

Alle innsendte forslag må være begrunnet gjennom en helhetlig beskrivelse av læringsmiljøet. Relevant dokumentasjon vil styrke et eventuelt forslag.

Frist: 20. mai

Adresse for spørsmål og forslag: lmu@uib.no