Hjem
Studentsider

Vitnemål og karakterutskrift

Når du har behov for å dele dine resultater (karakterer) med andre, kan du gjøre det via en lenke eller bestille karakterutskrift med digital signatur.

Hovedinnhold

Vitnemål og karakterutskrifter fra UiB er digitale, og du finner dine resultater underveis i studiet og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no. Gjennom Vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre. 

Dersom du har behov for vitnemål i papir, skal du bestille det via et eget skjema. Studenter ved Det juridiske fakultet kan be om dette i kandidatløfteskjemaet

Les mer om digitalt vitnemål og sikkerhet. 

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste der du kan hente ut og dele resultatene dine fra høyere utdanning med potensielle arbeidsgivere og andre.

Når du logger deg på Vitnemålsportalen blir resultatene dine hentet direkte fra UiBs database. Du kan velge hvilke resultater du ønsker å dele, og Vitnemålsportalen genererer så en lenke som du enkelt kan sende til den eller de mottakerne du ønsker. Sammen med lenken sendes det en unik kode som mottaker må bruke for å få se resultatene.

Logg på Vitnemålsportalen

Se trinn for trinn forklaring på Vitnemålsportalen sine sider.

Karakterutskrift

Karakterutskrift med digital signatur bestiller du på Studentweb under Bestillinger i toppmenyen. Etter ca. 10 minutter finner karakterutskriften under Dokumenter.  

Er du ikke lenger er student ved UiB (ikke har aktiv studierett), logger du på med ID-porten. Du kan få karakterutskriften på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Karakterutskrift med digital signatur

  • er verifisert med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Det betyr at den ikke er verifisert (gyldig) hvis du skriver den ut på papir.
  • viser resultater fra alle emner du har bestått ved UiB og er merket med UiB-logoen.
  • viser karakterfordelingen for hvert enkelt emne.
  • kan ikke trekkes tilbake, slik det er mulig med lenken du deler via Vitnemålsportalen.
  • er gyldig til sertifikatet på den digitale signaturen utløper, normalt etter to år.

Logg på Studentweb

Bestille vitnemål (ved oppnådd grad)

Når du har oppnådd en grad ved UiB, blir ditt digitale vitnemål automatisk produsert i løpet av 8 - 12 uker etter at ditt siste resultat er publisert i Studentweb. Ventetiden er for å sikre at klagefristen er utløpt slik at karakterne i vitnemålet ditt er endelige. 

Det digitale vitnemålet ditt blir tilgjengelig i Vitnemålsportalen.   

Du behøver ikke bestille vitnemål med mindre du har behov for papirvitnemål.  

Studenter ved Det juridiske fakultet skal heller ikke bestille vitnemål, men må avlegge kandidatløftet for å få vitnemål. Se Vitnemål fra Det juridiske fakultet for utfyllende informasjon. 

Merk at videreutdanninger ikke gir vitnemål. 

Vitnemål på papir
Har du behov for vitnemålet ditt på papir, skal du bestille det via et eget skjema. Vitnemålet vil da bli produsert innen 8-12 uker etter bestilling, og sendt rekommandert til adressen oppgitt i skjema. Du må ha oppnådd en grad før du bestiller vitnemål på papir, ellers vil ikke bestillingen bli behandlet. 

Studenter ved Det juridiske fakultet kan be om å få papirvitnemål i kandidatløfteskjemaet.

Ta godt vare på vitnemålet ditt, det utstedes kun en gang! Har du mistet papirvitnemålet ditt kan Universitetet i Bergen etter søknad som oftest skrive ut duplikat. 

Har du bachelorgrad fra UiB og skal søke master ved UiB, trenger du ikke å legge ved bachelorvitnemålet.

Ekstern utdanning

Dersom du har utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge som skal inngå i graden din ved UiB, må du søke om innpassing eller godkjenning av ekstern utdanning.

Karakterer fra ekstern utdanning blir ikke påført vitnemålet. Ta derfor godt vare på karakterutskrift fra for eksempel utveksling eller andre eksterne resultater slik at du selv kan legge det ved vitnemålet ditt.

For mange studiepoeng i utdanningsplanen?

Utdanningsplanen skal bare inneholde emner du trenger for å oppnå en grad. Har du flere valgfag/emner enn dette i utdanningsplanen din, ta kontakt med studieveileder. 

Emner i utdanningsplanen din kommer med på vitnemålet, mens en karakterutskrift kan også vise emner som er utenom utdanningsplanen din, dersom du har flere.  

Dersom du ikke tar kontakt, avgjør UiB hvilke emner som skal være med på vitnemålet. Du kan ikke bytte emner etter at vitnemål er produsert.  

For studenter ved Det juridiske fakultet gjelder egne regler.

Ferdige ph.d.-kandidater  

Ferdige ph.d.-kandidater finner sitt digitale vitnemål i Vitnemålsportalen og Studentweb. Alle ferdige ph.d.-kandidater vil motta fysisk vitnemål under doktorpromosjonen i Universitetsaulaen.  

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til fakultetets administrative ph.d.-koordinator.  

Internasjonale studenter

Som internasjonal student, vil du ha tilgang til ditt digitale vitnemål så lenge du har en gyldig påloggingsmetode, det vil si at du må ha tilgang til ID-porten eller Feide-pålogging. Du må derfor bestille vitnemål på papir før du mister tilgang til norsk påloggingsmetode til vitnemålsportalen. Vitnemål på papir utstedes kun èn gang.