Hjem
Studentsider

Vitnemål og karakterutskrift

Når du har behov for å dele dine resultater (karakterer) med andre, kan du dele dem via en lenke, eller bestille karakterutskrift med digital signatur. Ved oppnådd grad kan du bestille vitnemål.

Hovedinnhold

Fra våren 2022 vil vitnemål og karakterutskrifter fra UiB være digitale. Det betyr at du vil finne dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no. Gjennom vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre ved behov.

Har du behov for vitnemål på papir skal du bestille det via et eget skjema. Studenter ved Det juridiske fakultet kan be om dette i kandidatløfteskjemaet.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en gratis, digital tjeneste der du selv kan hente ut og dele resultatene dine fra høyere utdanning med potensielle arbeidsgivere og andre.

Når du logger deg på Vitnemålsportalen blir dine resultater hentet direkte fra UiBs database. Du kan velge hvilke resultater du ønsker å dele. Vitnemålsportalen vil så generere en lenke som du enkelt kan sende til den eller de mottakerne du ønsker. Sammen med lenken sendes det en unik kode som mottaker må bruke for å få se resultatene.

Se trinn for trinn forklaring på Vitnemålsportalen sine sider.

Karakterutskrift

Karakterutskrift med digital signatur bestiller du på Studentweb under Bestillinger i toppmenyen. Du finner karakterutskriften under Dokumenter etter ca. 10 minutter.

Dersom du ikke lenger er student på UiB (ikke har aktiv studierett), logger du på med ID-porten. Du kan få karakterutskriften på bokmål, nynorsk eller engelsk.

En digitalt signert karakterutskrift er gyldig så lenge sertifikatet er gyldig, normalt i to år. Karakterutskrift med digital signatur er bare gyldig i digital form, den er ikke gyldig om du skriv den ut på papir. 

Merk at videreutdanninger ikke gir vitnemål.

Karakterutskrift med digital signatur

  • er verifisert med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Det betyr at den ikke er verifisert (gyldig) hvis du skriver den ut på papir.
  • viser resultater fra alle emner du har bestått ved UiB og er merket med UiB-logoen.
  • viser karakterfordelingen for hvert enkelt emne.
  • kan ikke trekkes tilbake på samme måte som med lenken du deler via Vitnemålsportalen.
  • er gyldig til sertifikatet på den digitale signaturen utløper, normalt etter to år.

 

Bestille vitnemål (ved oppnådd grad)

Når du har oppnådd en grad ved UiB, blir ditt digitale vitnemål automatisk produsert innen 8 - 12 uker etter at ditt siste resultat er publisert på Studentweb. Du behøver derfor ikke bestille vitnemål med mindre du har behov for vitnemålet ditt på papir eller i hastesituasjoner. Har du behov for vitnemål før 8- 12 uker etter siste publiserte sensur, må du bestille vitnemål via skjema

Ved Det juridiske fakultet er praksis litt annerledes – gå til Vitnemål fra Det juridiske fakultet for mer informasjon.

Vitnemål på papir
Har du behov for vitnemålet ditt på papir, skal du bestille det via et eget skjema. Vitnemålet vil da bli produsert innen 8-12 uker etter bestilling, og sendt rekommandert til adressen oppgitt i skjema. Du må ha oppnådd en grad før du bestiller vitnemål på papir, ellers vil ikke bestillingen bli behandlet. Studenter ved Det juridiske fakultet kan be om å få papirvitnemål i kandidatløfteskjemaet.

Ta godt vare på vitnemålet ditt, det utstedes kun en gang! Ved tap av papirvitnemål kan Universitetet i Bergen etter søknad som oftest skrive ut duplikat av tildelt vitnemål. Tap av vitnemål må dokumenteres. 

Har du bachelorgrad fra UiB og skal søke master ved UiB, trenger du ikke å legge ved bachelorvitnemålet.

Ekstern utdanning

Dersom du har utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge som skal inngå i graden din ved UiB, må du søke om innpassing eller godkjenning av ekstern utdanning.

For mange studiepoeng i utdanningsplanen?

Utdanningsplanen skal bare inneholde emner du trenger for å oppnå en grad. Har du flere valgfag/emner enn dette i utdanningsplanen din, ta kontakt med studieveileder. For studenter ved Det juridiske fakultet gjelder egne regler. Emner i utdanningsplanen din kommer med på vitnemålet, mens en karakterutskrift kan vise andre emner. 
Dersom du ikke tar kontakt, avgjør UiB hvilke emner som skal være med på vitnemålet. Du kan ikke bytte emner etter at vitnemål er produsert. 

Internasjonale studenter

Internasjonale studenter vil ha tilgang til sitt digitale vitnemål så lenge du har en gyldig påloggingsmetode, det vil si at  du må ha tilgang til ID-porten eller Feide-pålogging. Du må derfor bestille vitnemål på papir dersom du mister tilgang til norsk påloggingsmetode til vitnemålsportalen. Vitnemål på papir utstedes kun èn gang.