Hjem
Studentsider

Vitnemålsportalen og karakterutskrift

Når du har behov for å dele dine resultater (karakterer) med andre, kan du dele dem via en lenke, eller bestille karakterutskrift med digital signatur. Ved oppnådd grad kan du bestille vitnemål.

Hovedinnhold

UiB har byttet ut karakterutskriften på papir med digitale tjenester. Det betyr at du har tilgang til å dele dine resultater med andre når du ønsker. Ved oppnådd grad får du vitnemål på papir.

Hente og dele resultater via lenke fra Vitnemålsportalen
 

Når du logger deg på Vitnemålsportalen blir dine resultater hentet direkte fra UiBs database. I Vitnemålsportalen genererer du en lenke som du enkelt kan sende til den/de du ønsker. For å se resultatene må mottaker ha en kode.

I Vitnemålsportalen kan du

  • velge hvilke resultater du ønsker å dele.
  • få tilgang til karakterer fra flere studiesteder dersom du har dette.
  • bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv (inntil ett år) og du har til enhver tid mulighet til å ugyldiggjøre lenken.
  • generere en digitalt signert PDF av resultatene dine (men den vil være uten UiB-logo og karakterfordeling)
  • dele dine resultater direkte i enkelte rekrutterings-/jobbsøkingsplattformer.

Se trinn for trinn forklaring på Vitenmålsportalen sine sider.

Bestille karakterutskrift med digital signatur fra Studentweb
 

Du bestiller karakterutskrift med digital signatur på Studentweb under Bestillinger i toppmenyen. Du finner karakterutskriften under Dokumenter etter ca. 10 minutter.

Karakterutskrift med digital signatur

  • er verifisert med en digital signatur som kun bekreftes hvis pdf-en ikke har blitt endret av andre. Det betyr at den ikke er verifisert (gyldig) hvis du skriver den ut på papir.
  • viser resultater fra alle emner du har bestått ved UiB og er merket med UiB-logoen.
  • viser karakterfordelingen for hvert enkelt emne.
  • kan ikke trekkes tilbake på samme måte som med lenken du deler via Vitnemålsportalen.
  • er gyldig til sertifikatet på den digitale signaturen utløper, normalt etter to år.

 

Bestille vitnemål (ved oppnådd grad)
 

Når du har oppnådd en grad ved UiB, kan du bestille vitnemål. Ta godt vare på vitnemålet ditt, det utstedes bare én gang! 

Fakultetet ditt vil sende deg vitnemålet ditt rekommandert til adressen du oppgir, innen fire-åtte uker. Du må ha oppnådd en grad når du bestiller, ellers vil ikke bestillingen bli behandlet.

Har du bachelorgrad fra UiB og skal søke master ved UiB, trenger du ikke å legge ved bachelorvitnemålet.

Ekstern utdanning
Dersom du har utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge som skal inngå i graden, må du ta med originaldokumentene både på norsk og engelsk og vise i informasjonssenteret ved fakultetet ditt før du kan bestille vitnemål. Uten dokumentasjon på engelske fagbetegnelser kan vi ikke utstede et Diploma Supplement (vitnemålstillegg).

Eksamener tatt dette semesteret
Dersom noen av eksamenene som inngår i graden er tatt dette semester, må du vente med å bestille vitnemål til karakteren for disse eksamenene er blitt publisert på StudentWeb.

Navneendring
Dersom du har endret navn siden du var registrert student ved UiB, må du sende inn original dokumentasjon på navneendringen elektronisk før du bestiller vitnemål.

Bestill vitnemål

Bli alumni
Alle som har studert på UiB kan fortsette å holde kontakten med UiB gjennom UiB Alumni.

Spørsmål om vitnemål kan sendes til fakultetet ditt: