Hjem
Studentsider

Betaling av semesteravgiften

Alle studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) må hvert semester betale semesteravgift til Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet).

Hovedinnhold

Betal med kort eller Vipps

Semesteravgiften betaler du på semesteravgift.uib.no. Du kan betale med kort eller Vipps. Du vil også finne lenke til betalingstjenesten på forsiden på Studentweb.

Semesteravgiften blir registrert som betalt i Studentweb rett etter at du har betalt.

Dersom du studerer ved flere studiesteder, skal du kun betale til det som er ditt hovedstudiested dette semesteret.

Beløp

Semesteravgiften er 590 NOK. Den består av to deler:

 • 550 NOK av semesteravgiften går til Sammen og er obligatorisk å betale hvert semester. Sammen jobber for at alle studenter skal ha tilgang til en rekke ulike velferdstilbud.
 • 40 NOK er en frivillig støtte til studentorganisasjonen SAIH sitt arbeid for å fremme utdanning i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Studentenes interesseorganisasjon oppfordrer alle studenter til å støtte SAIH.

Når skal du betale semesteravgift?

 • Høstsemesteret: fra uke 25, siste frist er 1. september
 • Vårsemesteret: fra uke 50, siste frist er 1. februar

Spørsmål om betalingen?

Dersom du for eksempel har permisjon, du studerer ved flere studiesteder eller vil søke om tilbakebetaling av semesteravgiften, finner du svar på det under.

Student ved flere studiesteder?

Betal til det studiestedet du oppholder deg mest
Du trenger bare å betale semesteravgift ved ett studiested i Norge, selv om du studerer ved flere. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg dette semesteret, eller der du tar flest studiepoeng dette semesteret. Har du et utvekslingsopphold i utlandet skal du likevel alltid betale til UiB.

Betalt til et annet studiested?
Dersom du betaler semesteravgiften ved et annet studiested i Norge, må det registreres ved UiB.

Send en e-post til semesteravgift@uib.no med dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften innen fristen, for at betalingen skal bli registrert av UiB. Eksempel på dokumentasjon er skjermbilde fra nettbank eller Studentweb.

Frister for innsending av dokumentasjon og betaling

 • Høst: 1. september
 • Vår: 1. februar

Kan du benytte deg av Sammen sine tjenester?
Studenter som ikke betaler semesteravgiften til Sammen gjennom UiB, får ikke gyldig semesterbevis fra UiB. Du kan fremdeles benytte deg av Sammen sine tilbud om du har betalt semesteravgift til et av følgende studiesteder eller benytte deg av deres besøksordning om du har betalt semesteravgift til en av følgende studentsamskipnader.

Student på utveksling fra UiB

For ikke å miste retten din til å studere ved UiB må du betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen din ved UiB de semestrene du er på utveksling.

Semesteravgift ved permisjon

Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semester du har fått innvilget permisjon.

Unntaket er dersom du har fødselspermisjon, da kan du velge å betale og registrere deg dersom du ønsker.

Refusjon av semesteravgiften og støtte til SAIH

Du kan søke om refusjon av semesteravgiften dersom du har:

 1. betalt semesteravgiften og likevel ikke skal studere ved UiB dette semesteret. Da må du innen fristen 1. september/1. februar enten:       
  - melde fra om at du har sluttet på studieprogrammet og sørge for at eventuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger er trukket
  - eller ha innvilget permisjon
 2. betalt semesteravgiften til et annet lærested.

Send søknad med begrunnelse til semesteravgift@uib.no 

Frist: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Legg ved:

 • kontonummeret ditt
 • dokumentasjon på at semesteravgiften er betalt (semesterkvittering eller bankutskrift) (dersom du har betalt til et annet lærested)

Refusjon av støtte til SAIH

Har du allerede betalt til SAIH og ønsker pengene tilbake, kan du fylle ut SAIH sitt refusjonsskjema.

Problemer med å betale på semesteravgift.uib.no?

Beskriv problemet og send til semesteravgift@uib.no. Legg gjerne ved en skjermdump om du har.

Hvem skal ikke betale semesteravgift?

De fleste ph.d.-kandidater og innreisende utvekslingsstudenter skal ikke betale semesteravgift. Studenter som studerer ved flere studiesteder i Norge trenger kun å betale til ett studiested (se over).