Hjem
Studentsider

Betaling av semesteravgiften

Alle studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) må hvert semester betale semesteravgift til Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet).

Logg på Studentweb

Du henter selv ut betalingsinformasjon på Studentweb. Du kan logge på Studentweb enten med PIN-kode og fødselsnummer, ID-porten/MinID, eller brukernavn og passord.

Hent ut betalingsinformasjon

Velg Betaling fra forsiden på Studentweb og klikk Generer faktura for å få fram nødvendig betalingsinformasjon som

 • KID: persnolig KID må brukes for at betalingen skal registreres (ny KID hvert semester)
   
 • Kontonummer: du betaler til Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) og kan bruke alle Sammen sine velferdstilbud.
   
 • Beløp: Semesteravgiften er 590 NOK. Hvis du ikke ønsker å støtte studentorganisasjonen SAIH (www.saih.no) sitt arbeid for utdanning i det sørlige Afrika og Latin-Amerika kan du trekke fra 40 NOK og betale 550 NOK.

Betal i nettbanken din

Du betaler semesteravgiften i din nettbank (eller bank).

Betaling registrert hos UiB

Det kan ta opptil tre dager fra du har betalt, til betalingen er registrert i UiB sitt system og du kan se det i Studentweb.

Frister 

 • Høstsemesteret fra uke 25 til 1. september
 • Vårsemesteret fra uke 50 til 1. februar

Spørsmål om betalingen?

Dersom du for eksempel har permisjon, du studerer ved flere studiesteder eller vil søke om tilbakebetaling av semesteravgiften, finner du svar på det under.

Betaling av semesteravgift ikke registrert på Studentweb

Dersom det har gått over en uke siden du betalte semesteravgiften, og betalingen enda ikke er registrert i StudentWeb, bør du ta kontakt med UiB. Send ein kvittering/printscreen (frå kvitteringssida i din nettbank) på at du har betalt avgiften til semesteravgift@uib.no fra din studentmail. Husk å inkludere studentnummer og fullt navn.

Dersom du har betalt semesteravgifta utan KID men til riktig kontonummer, vil dette normalt bli oppdaga internt og bli registrert manuelt.

Betale semesteravgifta frå utlandet

Slik går du fram når du skal betale semesteravgift frå utlandet:

IBAN (int.acc.no): NO14 5201 0556082

BIC/SWIFT adresse: DNBANOKKXXX

SUM: NOK 590,-

 1. Semesteravgifta på 590,- inkluderer 40,- som går til studentorganisasjonen SAIH sitt arbeid for utdanning i det sørlege Afrika og i Latin Amerika. Dersom du ikkje ønskjer å støtte dette arbeidet, kan du trekkje 40,- i frå beløpet.
 2. Send ein e-post til semesteravgift@uib.no der du skriv formålet med betalinga, til dømes «Semesteravgift vår 2018».
 3. Til slutt, send kvitteringa frå banken din på e-post, og inkluder namnet og studentnummeret ditt.

Vær merksam på at dersom du betalar semesteravgifta frå utlandet, vil det kunne ta opptil tre veker til betalinga di vert registrert i studentsystemet til UiB, og banken din kan krevje eit gebyr når du overfører pengane.

Student ved flere studiesteder?

Betal til det studiestedet du oppholder deg mest
Du trenger bare å betale semesteravgift ved ett studiested, sjølv om du studerer ved flere. Hovedregelen er at du betaler til studiestedet der du oppholder deg dette semesteret.

Studenter som ikke betaler semesteravgiften til Sammen gjennom UiB, får ikke gyldig semesterbevis fra UiB. Det innebærer at du ikke får bruke velferdstilbudet til Sammen, som for eksempel studentbolig, helsetjenestene eller barnehagetilbudet.

Betalt til et annet studiested?
Dersom du betaler semesteravgiften ved et annet studiested, må det registreres ved UiB.

Send en e-post til semesteravgift@uib.no med dokumentasjon på at du har betalt semesteravgifta innan fristen, for at betalinga skal bli registrert av UiB. Eksempel på dokumentasjon er skjermbilde fra nettbank eller Studentweb.

  Betale til fleire studiestader

  Det er mulig å betale semesteravgift til flere studiesteder. Du kan bruke velferdstilbodet til Sammen dersom du også betaler semesteravgift til UiB. Se øverst på siden for hvordan du skal betale.

  Frister for innsending av dokumentasjon og betaling

  • Høst: 1. september
  • Vår: 1. februar

  Semesteravgift ved permisjon eller deltidsstudiar

  Permisjon
  Du skal ikkje betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semester du har fått innvilga permisjon. Dersom du har fødselspermisjon kan du velje å betale og registrere deg dersom du ønsker.

  Deltidstudiar
  Semesteravgifta er den same enten du studerer på eit fulltids- eller deltidsprogram. Dette gjeld også dersom du har fått invilga redusert studieprogresjon.

  Refusjon av semesteravgiften og støtte til SAIH

  Du kan søke om refusjon av semesteravgiften dersom du har:

  1. betalt semesteravgifta og likevel ikke skal studere ved UiB dette semesteret. Da må du enten         
   - melde fra om at du har sluttet på studieprogrammet og sørge for at eventuelle undervisnings- og vurderingsmeldinger er trukket
   - eller ha innvilga permisjon.
  2. betalt semesteravgifta til ein utdanningsinstitusjon.
  3. betalt for mye.

  Ønsker du å søke om refusjon av semesteravgiften
  sender du ein søknad med begrunnelse til semesteravgift@uib.no 

  Legg ved:

  • kontonummeret ditt
  • dokumentasjon på at semesteravgiften er betalt (semesterkvittering eller bankutskrift)
  • adressen din

  Dersom du søker refusjon på grunnlag av at du

  • har betalt til et annet studiested enn UiB
  • ikke skal studere ved UiB dette semesteret

  må du returnere semesterkortet og oblatet (om du har bestilt dette) før pengane vert tilbakebetalt.

  Semesterkortet og oblatet sendast til:

  Studieadministrativ avdeling
  Universitetet i Bergen
  Postboks 7800
  5020 Bergen

  Refusjon av støtte til SAIH

  Har du allerede betalt til SAIH og ønsker pengene tilbake, må du fylle ut SAIH sitt refusjonsskjema.