Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om årsstudia

Hovedinnhold

Eit årsstudium ved UiB har eit omfang på 60 studiepoeng og fører ikkje fram til nokon grad. Eit årsstudium kan vere eit supplement til andre allereie avslutta studium, eller gå inn som ein del av eit bachelorprogram. Dersom du ønskjer å komme inn på psykologistudiet, er årsstudium i psykologi derimot obligatorisk.

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld årsstudia:

  • Tilby relevante og kvalifiserande årsstudium, t.d. ved at dei gir undervisningskompetanse i skolen
  • Gi god informasjon om studietilbodet

Universitetet forventar at du som student: