Hjem
Studentsider

Eksamenslokaler

Her finner du lokalene som Universitetet i Bergen benytter til skoleeksamen.

Hovedinnhold

Se ruter og tider for Skyss trafikkselskap for transport til eksamenslokalet.
 

Dragefjellet skole

Adresse: Magnus Lagabøtes plass 1 (Juridisk fakultet helt nord på Nygårdshøyden.)

Fantoft Idrettshall

Adresse: Fantoftveien 14
Bybanestopp: Fantoft
Parkering: se Sammen sine sider

Høyteknologisenteret

Adresse: Thormøhlens gate 55 (8. etg. i Datablokken)
Bybanestopp: Florida
Hvem sitter her: Fortrinnsvis reservert for studenter med tilrettelegging til eksamen.

Solheimsgaten 18 (Administrasjonsbygget)

Adresse: Solheimsgaten 18, inngang A.
Bybanestopp: Danmarksplass
Sentralt på Danmarksplass ved nedkjøringen til Bergen Legevakt.
Merk at man skal benytte inngang fra Rv 582.
Annet: Det er ikke venterom på innsiden og det kan lett oppstå kø før eksamenskandidatene slipper inn. Pass på å ikke blokkere inngangen for andre brukere av bygget. Pass også på å ikke blokkere fortauet.

Studentsenteret

Adresse: Parkveien 1
Annet: Det er ikke anledning til å benytte kafeens tilbud under eksamen.