Hjem
Studentsider

Trenger du tilrettelegging av ditt studieløp?

Har du dysleksi, synshemming, bevegelseshemming eller andre former for funksjonsnedsettelse? Eller er du i risikogruppen for covid-19? Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging.

Våre tilbud til studenter med funksjonsnedsettelse er blant annet rettet mot hørselshemmete, synshemmete, bevegelseshemmete og studenter med kroniske lidelser, lese- og skrivevansker, midlertidig funksjonsnedsettelser, ADHD/ADD, Aspergers syndrom og psykiske lidelser. I tilegg kan du ta kontakt dersom du er i risikogruppen for covid-19.

UiB tilbyr

  • rådgivning og behovsutredning
  • tilrettelegging ved eksamen og i studiesituasjonen
  • informasjon og veiledning om andre aktuelle tjenester (hjelpemidler, bolig osv.)

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det. Men vi oppfordrer som oftest studenten selv til å ta kontakt med fagmiljøet.

Forelesning

For at du skal få best mulig utbytte av forelesningene, er det viktig at du tar kontakt  så tidlig som mulig i semesteret, slik at dere blir enige om hvilke tilretteleggingsbehov du har. Det kan være aktuelt å ta opp forelesningen på bånd eller få utlevert kopi av transparenter på forhånd.

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få reservert plass i auditoriet. Det er også mulighet for å få plassert et bord i auditoriet dersom du trenger det. Hvis bevegelseshemmede har problemer med tilgang til et auditorium, eller det mangler teleslynge/IR anlegg for hørselshemmede, vil vi forsøke å få endret auditorium. Dersom du har slike behov, er det svært viktig at du tar kontakt i god tid.

Tilrettelagt lesesalsplass

Ta kontakt med ditt fakultet dersom du har behov for reservert lesesalsplass, se kontaktinformasjon under fanen 'Kontakt'.

Lese- og skrivevansker

UiB har avtale med Voksenopplæringen når det gjelder utredning av lese- og skrivevansker. Utredningen er gratis for deg. Ta kontakt med Studieadministrativ avdeling (tilrettelegging@uib.no) dersom du lurer på om du har lese- og skrivevansker eller trenger ny utredning.

Studenter med lese- og skrivevansker har lånerett ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). De kan låne pensumlitteratur som eksisterer i lydformat. Vi er behjelpelig med informasjon om tilbudet og registrering.

Gjennom NAV (hjelpemiddelsentralen) kan du søke om å få programvare som vil fungere som en støtte i lese- og skrivearbeidet ditt ved UiB. Vi er behjelpelig med informasjon og søknadsskjema.

Parkering

Universitetet har en del parkeringsplasser som er reservert for studenter med nedsatt funksjonsnsevne. Dersom du på grunn av funksjonsnedsettelsen har behov for reservert parkeringsplass, må du ta kontakt med ditt fakultet, se kontaktinformasjon under fanen "Kontakt".

Utveksling

Internasjonalisering er viktig for Universitetet i Bergen. Derfor skal alle studenter ha mulighet for å studerere ved et universitet i utlandet. Det er viktig å begynne tidlig med planleggingen dersom du tenker å studere ved et utenlandsk universitet.

Lånekassen

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og av den grunn ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du søke om et tilleggsstipend frå lånekassen.

Du kan gå til lanekassen.no for mer informasjon. 

Kontakt

Hvert fakultet har en kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse. Disse hjelper med tilrettelegging på institutt- og fakultetsnivå. Det er en fordel om du tar kontakt med dem så tidlig som mulig i semesteret for tilrettelegging av studiene dine.

Kontaktpunkt for studenter med funksjonsnedsettelse: