Hjem
Studentsider

Universitetet i Bergens studentlegat

Stipend kan tildeles søkere som er tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram, eller et profesjonsstudium. Frist er 1. desember.

Naturhistorisk museum
Foto/ill.:
Karoline Vårdal

Hovedinnhold

Studentlegat ved UiB 

 • Signy og Ellert Wallendahls Legat blir delt ut til studenter ved Universitetet i Bergen.
 • Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond blir delt ut til dyktige studenter ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Marine disipliner har førsteprioritet.
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og -tiltak som fremmer læring. Tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vil vektlegges. Dette legatet kan også søkes av ansatte og er annonsert spesielt på ansattsidene.  

 

Signy og Ellert Wallendahls legat ble i 2016 tilført midler gjennom sammenslåing med 5 andre legat:

Overretssagfører N.J. Martens og hustru Gudrun Martens f. Koefoeds Legat, Carl Johan Storetvedts Legat, Sorenskriver Joachim Monssens Legat, Margrethe Bredal og Olaf Lies Legat og Fridtjof Sundts Legat. 

Hvem kan søke

 • Du må være registrert som student ved Universitetet i Bergen gjennom hele søknadsåret.
 • Du må være tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram eller et profesjonsstudium. Stipend kan også deles ut til studenter som skal avslutte sin mastergrads- eller profesjonsutdanning i inneværende studieår.
 • For å være kvalifisert må du kunne dokumentere minimum 60 studiepoeng ved UiB med karakter B eller bedre. Karakterer i forberedende prøver blir ikke regnet med i snittet.
 • Karakterene skal være oppnådd ved normal studieprogresjon.

 

Hvordan søke

 • Søknaden fylles ut og sendes inn i universitetets søknadssystem for fond og legater. Se link til søknadsskjema i faktaboks. Her ligger det også andre fond og legater som er tilknyttet ditt fakultet, samt Meltzer Prosjektstipend.
 • Første gang du logger inn må du opprette en søkerprofil. Sjekk at statusen din er korrekt: student eller stipendiat. Dette avgjør hva du kan søke på.
 • Du sender kun inn 1 søknad for studentlegat selv om midlene kan komme fra ulike legat.
 • For Olsens legat er det en egen søknad
 • Søknadssystemet åpner i midten av oktober, frist er 1.desember
 • Du må laste opp karakterutskrift
 • Det er ikke behov for et motivasjonsbrev i søknaden.
 • Du skal ikke søke om et spesifikt beløp, det vil innstillingsrådet avgjøre.

Vurdering av søknaden

Søknadene behandles av et innstillingsråd som hvert år settes sammen av 1 vitenskapelig ansatt og 1 studentrepresentant fra hvert fakultet.

Ved rangering av søkere blir det blant annet lagt vekt på følgende:

 • Dokumentert faglig kvalitet
 • Spesielle tilfeller som har store følger for studiesituasjonen.
 • Deltaking i styrings- og studentorgan teller positivt (studentorganisasjoner, fagutvalg, studentpolitiske organisasjoner o.l.).
 • Viderekomne studenter skal prioriteres.
 • I tildelingen av midlene skal det bli lagt vekt på å oppnå lik fordeling mellom kjønnene. Kjønnskvotering skal benyttes dersom søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner.

Frister

 • 1. desember: Søknadsfristen. Søkere må laste opp alle vedlegg i søknadssystemet. 
 • 18. januar: Innleveringsfristen for karakterutskrift med eksamener tatt høsten i inneværende studieår. Du kan laste opp ny karakterutskrift ved å gå inn på søknaden du har levert, og trykke på «Last opp oppdatert karakterutskrift». Vi godtar pdf fra Vitnemålsportalen.

Manglende dokumentasjon vil ikke bli etterspurt.

Tildeling

Hvis du får tildelt midler fra studentlegatene får en e-post 8. mars. De tildelte midlene blir overført direkte til din bankkonto. Det er ikke behov for å rapportere inn hvordan midlene blir brukt.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Studieadministrativ avdeling: