Hjem
Studentsider

Diploma Supplement

Ved utstedelse av vitnemål ved fullført universitetsgrad, vil det automatisk bli vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høgre norsk utdanningssystem.

Hovedinnhold

Vitnemålstillegget er utarbeidet etter modell utviklet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.). Diploma Supplement er gratis.  Tillegget skal følge vitnemålet og er kun gyldig sammen med vitnemålet.


Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av studiene med art, nivå, kontekst, innhold og status. Tillegget skal være fritt for enhver verdivurdering, ekvivalensvurdering eller forslag om godkjenning. Alle åtte punkter skal være fylt ut. Dersom det mangler noen opplysninger, skal dette være forklart.

Mer informasjon om Diploma Supplement på NOKUTS nettsider >>