Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om studentmottak

Hovedinnhold

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld studentmottak*:

  • Eit planmessig mottak som set studenten i sentrum
  • Ei ramme kring arrangementa som hjelper deg å knyte nye kontaktar
  • Relevant informasjon frå universitet, fakultet og institutt om formalitetar, fag og studia
  • God tilgang til tenestene når du skal registrere deg, få studiekort og melde deg på emne og studium
  • I samarbeid med vidarekomne studentar ha eit tilbod om fadderordning for nye studentar

Universitetet tilrår at du som student:

  • Deltar i velkomstarrangementa til universitetet og studentane
  • Gjer aktiv bruk av dei organiserte informasjonstilboda og held deg oppdatert om kva som skjer i starten av kvart semester
  • Møter opp til første forelesing eller orienteringsmøte til emne du er oppmeld til for å sikre deg plass på emnet og for å få nødvendig informasjon
  • Følgjer råd du får frå universitetet sin stab og frå vidarekomne studentar
  • Gjer unna dei nødvendige formalitetane snarast mogleg ved semesterstart; som t.d. registrering, påmelding, og oppmelding til eksamen

* Studentmottak vert organisert kvar haust. Eit mottak for internasjonale studentar vert også tilbydd om våren.