Hjem
Studentsider

Sørviserklæring for studentarbeidsplasser

Hovedinnhold

Sørviserklæring for studentarbeidsplasser:

Denne sørviserklæringen beskriver hva du som student kan forvente av studentarbeidsplasser[1] ved Universitetet i Bergen, samt hva universitetet forventer av deg dersom du benytter en slik. Den er et ledd i et helhetlig læringsmiljøarbeid. Ett av målene med dette arbeidet er at det skal være nok studentarbeidsplasser, og at de skal ha god fysisk utforming og befinne seg i et godt fysisk miljø med nær geografisk tilknytning til fagmiljøet. Dette inkluderer forelesninger og annen undervisning.

Universitetets skal sørge for:

 1. god luftkvalitet, godt renhold og tilfredsstillende temperatur
 2. at stoler, bord og annet inventar er ergonomisk utformet[2]
 3. god tilgang til gode pauseareal, f.eks. studentkantiner.
 4. at tilgangen til studentarbeidsplasser skal være universelt utformet innen 2025. Det skal være universelt utformede studentarbeidsplasser ved alle fakultet.
 5. at studenter med spesielle behov får individuell tilrettelegging
 6. støyfrie soner/lesesaler på alle fakultet.
 7. at alle studentarbeidsplasser har tilfredsstillende tilgang til stikkontakter og trådløst nettverk
 8. skrivere og stasjonære datamaskiner i geografisk nærhet til alle studentarbeidsplasser
 9. oppdatert informasjon om tilgjengelige studentarbeidsplasser og retningslinjer for bruk av disse

Ansvar for oppfølging

Tiltak

Fakultetene

Eiendoms-

avdelingen

IT-avdelingen

Studieadministrativ avdeling

A

 

X

 

 

B

X

 

 

 

C

X

X

 

 

D

X

X

 

 

E

X

X

 

X

F

X

 

 

 

G

 

X

X

 

H

X

 

X

 

I

X

 

 

X

Dersom du opplever avvik kan du melde fra i Lydia[3], kontakte den ansvarlige avdelingen direkte, infosentrene på fakultetene eller dine tillitsvalgte i studentutvalget.

Universitetet forventer at du som student:

 • holder din arbeidsplass ryddig for å gjøre det mulig å opprettholde godt renhold
 • tar godt vare på utstyr og inventar
 • følger vedtatte regler for bruk av arbeidsplassen
 • bidrar til best mulig deling og disponering av alle tilgjengelige plasser
 • tar hensyn til andre studenter, blant annet ved å være stille i alle støyfrie soner

 

[1] Med studentarbeidsplass menes alle lokaler på universitetet som er tiltenkt faglige aktiviteter for studenter utenom organisert undervisningsaktivitet. Eksempler er alle typer lesesaler, PC-saler, gruppe-/kollokvierom og arbeidsplasser i bibliotekene.

[2] Se under ergonomi i HMS-portalen https://www.uib.no/poa/hms-portalen

[3] Lydia er Eiendomsavdelingenes system for å melde om behov og avvik. Logg deg inn på lydia.uib.no