Hjem
Studentsider

Et enklere studieliv

Det finnes flere offentlige tilbud som kan bidra til å gjøre hverdagen din enklere.

Hovedinnhold

Sammen tilbyr studentrådgivning, lege og psykolog, boliger, helsetjenester, aktuelle kurs, idrettsaktiviteter osv.

NAV har flere aktuelle tjenester som for eksempel hjelpemiddelsentral, tolketjeneste, lese-og skrivehjelp.

Studier med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for deg som har en moderat til alvorlig psykisk lidelse, og som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) produserer litteratur i alternativ format for blinde og synshemmede studenter. Dersom du har en lesehemming, har du lånerett ved NLB. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse er behjelpelig med å registrere deg som bruker ved NLB.

Studentprestene er et velferdstilbud for alle studentene i Bergen uavhengig av livssyn. Vi tilbyr gratis timer for samtale til alle som ønsker en å prate med.