Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om innpassing og godkjenning av tidlegare utdanning

Hovedinnhold

Universitetets plikter og ansvar dersom du søkjer innpassing og godkjenning av tidlegare utdanning:

  • Gi nøyaktig og lett tilgjengeleg informasjon, retningslinjer og søknadsskjema for godkjenning og innpassing av tidlegare utdanning
  • Svare på søknad om godkjenning av tidlegare utdanning innan fastsette fristar, eller melding dersom universitetet må gå over fristen

Universitetet forventar at du som søkjar:

  • Set deg nøye inn i all informasjon og retningslinjer du mottar om godkjenning av tidlegare utdanning
  • Søkjer om godkjenning/innpassing av tidlegare utdanning så snart som mogeleg
  • Fører opp alle relevante opplysningar og legg ved all etterspurd dokumentasjon ved søknad om godkjenning/innpassing