Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det humanistiske fakultet

Hovedinnhold

Høst 2022


 • AHKR210 / Antikkens Roma

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AHKR215 / Antikkens Roma

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AHKR391 / Forskingsfordjupning etter mastergrad

  Vurderingsordning: Vitskapleg artikkel og munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV100 / Innføringsemne i litteraturvitskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV111 / Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV112 / Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV113 / Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV114 / Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteraturteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  07.12.2022–09.12.2022
 • ALLV201 / Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne I

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV202 / Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV221 / Litteraturteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV250 / Litteraturvitskapleg bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Rettleidd bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Rettleidd bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   05.12.2022–09.12.2022
 • ALLV301 / Litteraturvitskapleg grunnkurs

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV302 / Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV303 / Litteraturvitskapleg særemne I

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ALLV304 / Litteraturvitskapleg særemne II

  Vurderingsordning: Prøveforelesing

  Dato
  07.12.2022
 • ALLV350 / Allmenn litteraturvitskap mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • ANT202 / Antikkens litteratur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  08.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA100 / Innføringskurs i arabisk språk og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA111 / Grunnkurs i moderne standardarabisk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA112 / Grunnkurs i moderne standardarabisk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  06.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA113 / Grunnkurs i moderne standardarabisk III

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA115 / Innføring i arabisk språkvitskap og dialektologi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA211 / Tekststudiar i klassisk og moderne standardarabisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARA621 / Arabisk språk og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   29.11.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ARA622 / Grunnkurs i moderne standardarabisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   30.09.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ARK110 / Menneske, utvikling og samfunn: frå dei første menneska til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK111 / Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK112 / Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK120 / Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK121 / Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK122 / Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK125 / Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr.

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK205 / Arkeologisk praksis: praksisprosjekt

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK210 / Teori og metode i arkeologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK214 / Fordjuping i arkeologisk teori og metode (3)

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK215 / Fordjuping i arkeologisk teori og metode (1)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK216 / Utgravingsmetoder

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  24.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK250 / Bacheloroppgåve i arkeologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK303 / Prosjektskildring

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  15.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK304 / Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK305 / Teori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK308 / Kulturminne og forvalting

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ARK350 / Arkeologi mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • DIDAENG1 / Engelskdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAENG2 / Engelskdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • DIDAFIL1 / Filosofididaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAFIL2 / Filosofididaktikk 2

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • DIDAFRAN1 / Franskdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAHIS1 / Historiedidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAHIS2 / Historiedidaktikk 2

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • DIDAHUM1 / Fagtekst og skriverettleiing

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   10.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • DIDAHUM2 / Fagsamtale og munnleg formidling

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • DIDANOR1 / Nordisk fagdidaktikk for PPU 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDANOR2 / Nordisk fagdidaktikk for PPU 2

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDANORAN1 / Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDANORAN2 / Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  10.10.2022, 08:00
  Varigheit
  8 timer
 • DIDAREL1 / Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASPA1 / Spanskdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASPA2 / Spanskdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.10.2022, 10:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDATYS1 / Tyskdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  08.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDATYS2 / Tyskdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   26.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • DIKULT101 / Formidling i digitale medium

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT103 / Digitale sjangrar: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT104 / Datateknologi: Historie, teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT106 / Kritiske perspektiv på teknologi og samfunn

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT203 / Elektronisk litteratur

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT207 / Praktisk forskingstrening i digital humaniora

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  23.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT302 / Sentrale teoriar i digital kultur

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT303 / Digital medieestetikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIKULT350 / Mastergradsoppgåve i digital kultur

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • ENG100 / Introduksjon til engelskstudiet

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG107 / Engelsk grammatikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG114 / Engelsk grammatikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG115 / Engelsk fonetikk og fonologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG118 / Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG119 / Utvalt emne i engelsk språkvariasjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG122 / Amerikansk litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.12.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG125 / Britisk litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG221 / Engelsk lingvistikk: språkhistorie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG221L / Engelsk lingvistikk: språkhistorie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG222 / Engelskspråkleg litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  05.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG223 / Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG224 / Engelskspråkleg litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG261 / Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   14.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ENG262 / Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   04.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ENG263 / Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ENG264 / Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   26.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ENG331 / Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   12.12.2022–16.12.2022
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   17.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ENG332 / Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG333 / Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG335 / Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   27.09.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   04.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ENG337 / Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG339 / Masteremne i engelsk lingvistikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG339L / Masteremne i engelsk lingvistikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.10.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG340 / Førebuing til masteroppgåveskriving i engelsk litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  23.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG341 / Masteremne i engelsk lingvistikk II

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG345 / Masteremne i engelsk lingvistikk IV

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENG349 / Masteremne i engelsk lingvistikk VI

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   12.09.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   19.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ENG622 / Engelsk 1b: Utvikling av tekstkompetanse i engelskfaget

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
 • ENG623 / Engelsk 2a: Utvikling av danning og interkulturell kompetanse i engelskfaget

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.11.2022, 13:00
 • ENG624 / Engelsk 2b: Språk og diskurs i eit kommunikasjons- og læringsperspektiv

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  30.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENGDI101 / Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENGDI201 / Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  11.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENGDI301 / Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  11.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENGMAU643 / Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordjupning i engelsk)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EUR103 / Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXFAC00AS / Examen facultatum, Akademisk skriving

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXFAC00SK / Examen facultatum, Språkkunnskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  06.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-HFEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-HFSEM / Examen philosophicum - seminarmodell

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  12.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-JUEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  17.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-KMEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-KMSEM / Examen philosophicum - seminarmodell

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  12.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-MNEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-MNSEM / Examen philosophicum - seminarmodell

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-MOEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-MOSEM / Examen philosophicum - seminarmodell

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-PSEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  08.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-SVEKS / Examen philosophicum - skuleeksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXPHIL-SVSEM / Examen philosophicum - seminarmodell

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  21.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL105 / Innføring i sinnsfilosofi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL106 / Innføring i miljøetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL107 / Innføring i politisk idéhistorie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  17.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL116 / Innføring i moderne politisk teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.09.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL120 / Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL121 / Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL124 / Introduksjon til praktisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL125 / Introduksjon til teoretisk filosofi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL128 / Innføring i etikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.11.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL129 / Filosofiske klassikarar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL217 / Wittgensteinstudiar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  21.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL219 / Vitskapsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL220 / Metafysikk

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL228 / Moralfilosofi

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  24.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL231 / Ope emne

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL232 / Ope emne med redusert oppgåvestorleik

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL233 / Filosofien i antikken

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL235 / Sinnsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL236 / Miljøetikk

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL241 / Rettsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL245 / Språkfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  12.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL246 / Kontinental filosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL249 / Politisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL251 / Bacheloroppgåve i filosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL252 / Bacheloroppgåve i filosofi

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL310 / Ope forskningsemne i filosofi 1

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL317 / Masteremne i Wittgensteinstudiar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  21.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL319 / Masteremne i vitskapsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL320 / Masteremne i metafysikk

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL328 / Masteremne i moralfilosofi

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve

  Innleveringsfrist
  24.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL333 / Masteremne i filosofien i antikken

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL335 / Masteremne i sinnsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL336 / Masteremne i miljøetikk

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL341 / Forskningsemne i rettsfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL342 / Prosjektskisse og metodebruk

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  17.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL343 / Forskningsemne i teoretisk filosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL344 / Forskingsemne i praktisk filosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL345 / Forskingsemne i språkfilosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  12.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL346 / Forskningsemne i kontinental filosofi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FIL349 / Forskingsemne i politisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN100 / Introduksjon til franskstudium

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN116 / Omsetjing frå fransk til norsk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.11.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN117 / Omsetjing frå norsk til fransk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  17.11.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN120 / Fransk grammatikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN121 / Fransk grammatikk 2

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  12.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN122 / Innføring i fransk litteratur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN123 / Fransk litterær analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  06.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN124 / Fransk kulturkunnskap og frankofoni

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  28.11.2022–09.12.2022
 • FRAN204 / Fordjuping i fransk litteratur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN205 / Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN254 / Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   26.09.2022–07.10.2022
 • FRAN255 / Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   26.09.2022–07.10.2022
 • FRAN255L / Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   26.09.2022–07.10.2022
 • FRAN307 / Språkleg særemne

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN307L / Språkleg særemne

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN308 / Litterært særemne

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN308L / Litterært særemne

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  28.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN312 / Fransk litteraturvitskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN313 / Fransk språkvitskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN313L / Fransk grammatikk

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN350 / Fransk mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • FRAN620 / Fransk grammatikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN621 / Fransk grammatikk 2

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  12.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN622 / Innføring i fransk litteratur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRAN624 / Fransk kulturkunnskap og frankofoni

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  28.11.2022–09.12.2022
 • FRANDI101 / Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRANDI111 / Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 3

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRANDI201 / Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 2

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  17.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRANDI301 / Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FRANSK622 / Fransk 1b: Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

   Innleveringsfrist
   12.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • GRE101 / Gresk elementærkurs

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE102 / Gresk prosa og grammatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE103 / Gresk: Attisk prosa

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE202 / Gresk: Attisk drama

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE203 / Gresk: Stilskriving og attiske talarar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE251 / Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • GRE254 / Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • GRE301 / Gresk tekstpensum I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GRE303 / Gresk valemne

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIDID111 / Historiedidaktikk for vidaregåande skole

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIM101 / Oversyn over Midtaustens historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIM103 / Islam og politikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIM104 / Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIM201 / Fordjuping i Midtaustens historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIM250 / Bacheloroppgåve i Midtaustens historie

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • HIS100 / Innføring i historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS101 / Oversyn over eldre historie til 1750

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappedel 3

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 2

   Innleveringsfrist
   14.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 1

   Innleveringsfrist
   16.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HIS102 / Oversyn over nyare historie frå 1750

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg skoleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   06.10.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HIS108 / Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS113 / Fordjuping i eldre historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg eksamen heime

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   25.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   10.12.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HIS114 / Fordjuping i eldre historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS115 / Fordjuping i nyare historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg skoleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   30.09.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HIS116 / Fordjuping i nyare historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS120 / Fordjupingsoppgåve i historie

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS203 / Teoriar, metodar og historiske kjelder

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3 (ikkje rettleidd)

   Innleveringsfrist
   30.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1 (rettleidd)

   Innleveringsfrist
   03.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2 (rettleidd)

   Innleveringsfrist
   31.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HIS250 / Bacheloroppgåve i historie

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • HIS250L / Bacheloroppgåve i historie

  Vurderingsordning: Oppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • HIS301 / Historisk forskingslitteratur

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS301L / Historisk forskingslitteratur (lektorprogrammet)

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  04.01.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS302 / Historiografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS302L / Historiografi for lektorstudentar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS303 / Historie: Forskingsproblem og kjeldearbeid

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HIS303L / Historie: forskingsproblem og kjeldearbeid for lektorstudentar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.01.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ISL103 / Islandsk grammatikk og fonetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  16.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ISL104 / Islandsk språk og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  12.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITAL100 / Innføring i italienskstudium

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen heime

   Dato
   22.11.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   18.10.2022, 09:00
   Varigheit
   7 timer
 • ITAL121 / Italiensk språk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITAL122 / Italiensk litteratur

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  08.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITAL124 / Italiensk språk 2

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
 • ITAL203 / Italiensk språk og lingvistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITAL301 / Italiensk språkhistorie og språklig variasjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   17.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   01.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ITAL302 / Italiensk tekststudium og litteraturteori

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   09.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ITAL624 / Italiensk språk 2 (nettbasert)

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  07.12.2022–09.12.2022
  Varigheit
  7 timer
 • JAP100 / Japansk historie, samfunn og språk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JAP120 / Japansk språk 2

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  12.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN100 / Kultur, historie og samfunn i Kina

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.12.2022, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN101 / Kinesisk språk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  29.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN102 / Kinesisk språk 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN103 / Kinesisk språk 3

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  07.10.2022, 09:00
  Varigheit
  17 timer
 • KIN104 / Kinesisk språk 4

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN201 / Kinesisk språk 5

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN301 / Utvalt emne i kinesisk anvendt lingvistikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KIN302 / Forskingsmetode i kinesiske studium

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN105 / Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidleg mellomalder

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN106 / Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN107 / Kunst og kultur i mellomalder, renessanse og barokk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  14.11.2022–25.11.2022
 • KUN108 / Kunst, arkitektur og visuell kultur 1950-i dag

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  13.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN201 / Kunstteori, estetikk og historiografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN253 / Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN254 / Moderne og samtidskunst med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN312 / Historiografi og teori

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUN350 / Kunsthistorie mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.09.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • KUVI100 / Innføring i kulturvitskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  08.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI101 / Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitskapelege syn på verda

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   19.09.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   21.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   05.10.2022–06.10.2022
 • KUVI103 / Migrasjon og mangfald

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI104 / Forteljing og fortolking frå folkeeventyr til falske nyheiter

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI105 / Tinga og vi. Materialitet og meining

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   21.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   28.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   12.12.2022–16.12.2022
 • KUVI106 / Kjønn, seksualitet, kultur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI108 / Museologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI301 / Frå teori til metode

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
 • KUVI302 / Forskingsfelt og prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  20.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI305 / Forsking i praksis

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI306 / Frå innsamling til analyse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KUVI350 / Mastergradsoppgåve i kulturvitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • KVIK100 / Kjønnsforskinga sine tenkjemåtar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skriftleg eksamen heime

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen heime

   Dato
   21.11.2022, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KVIK101 / Kjønn i det moderne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  07.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KVIK102 / Likestilling og mangfald

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  30.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KVIK110 / Kjønnsforskinga si tenkemåtar, med utvida arbeidskrav

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skriftleg eksamen heime

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen heime

   Dato
   21.11.2022, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KVIK201 / Nyare teoriar om kjønn og seksualitet

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KVIK203 / Litteratur, kjønn og kultur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  10.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT100 / Innføring i latin

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT102 / Latin: Prosa og grammatikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT105 / Latinsk prosa og grammatikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT107 / Middelalderlatin

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT202 / Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT203 / Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT251 / Latinsk historieskriving med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • LAT254 / Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • LAT301 / Latin tekstpensum I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  16.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT303 / Latin valemne (masternivå)

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAT308 / Latin: Teori og metode med prosjektførebuing

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  14.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING111 / Syntaks

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING116 / Semantikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING121 / Fonologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING122 / Språk og kognisjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING123 / Språk og data

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING125 / Morfologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING306 / Eksperimentell psykolingvistikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING310 / Datalingvistiske modellar og bruksområde

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LING350 / Lingvistikk mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • LITTIF200 / Litteraturteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOG110 / Introduksjon til formallogikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOG111 / Deduksjon og metalogikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOG112 / Introduksjon til filosofisk logikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.09.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOG311 / Deduksjon og metalogikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUSE620 / Å forske i og på museum

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUSE621 / Vitskapleg publisering for museumstilsette

  Vurderingsordning: Utkast til vitskapleg artikkel

  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NEU201 / Nevroestetikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  13.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NODI101 / Nordisk fagdidaktikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NODI111 / Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  05.12.2022–06.12.2022
 • NODI201 / Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NODI302 / Nordisk fagdidaktikk 3

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOFI101 / Norrønt språk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOFI106 / Norrøn mytologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOFI107 / Norrøn litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   29.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   06.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NOFI108 / Norrøne tekstar etter handskriftene

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOFI109 / Norrøn dikting

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.10.2022, 09:00
  Varigheit
  9 timer
 • NOFI110 / Norrøn skriftkultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOFI210 / Norrøn filologi særemne

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NOFI250 / Norrøn filologi bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NOFI300 / Norrøn filologi spesialisert emne I

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   08.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NOFI302 / Norrøn filologi spesialisert emne II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   17.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   24.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NOFI303 / Norrøn filologi spesialisert emne III

  Vurderingsordning: Prøveforelesing

  Dato
  22.11.2022, 09:00
  Varigheit
  9 timer
 • NOLI103 / Nordisk: Den eldre litteraturen

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOLI103-L / Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOLI216 / Nordisk: Litterær analyse og teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOLI250 / Nordisk: Litterær analyse og teori

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOLI250-L / Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  22.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOLI311 / Nordisk: Litterært masteremne C

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.12.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  12.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOLI322 / Nordisk: Litterært masteremne B

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOLISP300 / Nordisk: Prosjektførebuande emne

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  24.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOR-NYN / Nynorsk for utanlandske studentar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOR-U1 / Kurs i norsk språk og kultur for framanddspråklege studentar, trinn 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   29.11.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOR-U1/2 / Kurs i norsk språk og kultur for framanddspråklege studentar, trinn 1+2

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   30.11.2022, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOR-U2 / Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   30.11.2022, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOR-U3 / Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 3

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   26.11.2022, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NOR-U4 / Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 4

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   30.11.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • NORAN104 / Andrespråkslæring og -undervising

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN105 / Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  05.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN106 / Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  06.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN107 / Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  05.12.2022–06.12.2022
 • NORAN109 / Testing og vurdering av språkferdigheiter

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN124 / Andrespråkslæring og -undervisning

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN204-L / Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN250 / Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   10.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   21.10.2022, 08:00
   Varigheit
   8 timer
 • NORAN602 / Norsk språk som andrespråk (fjernstudium)

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  29.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN604 / Andrespråkslæring og -undervisning

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORAN609 / Testing og vurdering av språkferdigheiter

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Varigheit
  4 timer
  Oppgave utleveres
  25.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 14:00
 • NORD100 / Innføring i nordistikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORMAU642 / Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORMAU643 / Norsk fagdidaktikk for master i undervisning

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORSK621 / Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståing

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORSK622 / Norsk 1, modul B. Nordisk språk 1: Moderne språk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  22.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORSK623 / Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NORSK624 / Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP102-F / Nordisk: Moderne språk (Fjernord)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  7 timer
  Oppgave utleveres
  29.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.09.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP103-F / Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.12.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP105 / Nordisk: Språkhistorie og talemål

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP106 / Nordisk: Den nordiske språkgreina

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.12.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP216 / Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP256 / Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A med BA-oppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skriftleg skoleeksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   14.10.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NOSP256-L / Nordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  21.10.2022, 13:00
 • NOSP257 / Nordisk: Språkleg fordjupingsemne B med BA-oppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   13.12.2022, 08:00
   Varigheit
   8 timer
 • NOSP312 / Nordisk: Språkleg masteremne A

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSP313 / Nordisk: Språkleg masteremne B

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   13.12.2022, 08:00
   Varigheit
   8 timer
 • NOSP316 / Nordisk: Språkleg masteremne D

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.12.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  22.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOSPAN101 / Moderne norsk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRAKTINF / Praktisk informasjonsarbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og oppgåve

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   21.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   25.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELDI111 / Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELMIN639 / Latter Day Saints and Society in the West, c. 1830-1950

  Vurderingsordning: Presentasjon og essay

  • Eksamensdel: Presentasjon

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   02.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELMIN640 / Ethno-Religious Minorities in Central and Eastern Europe

  Vurderingsordning: To oppgåver

  • Eksamensdel: Essay (800 words)

   Innleveringsfrist
   18.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay (2000 words)

   Innleveringsfrist
   04.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELMIN643 / Religious Minorities in Israel

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELMIN647 / Multiculturalism

  Vurderingsordning: Presentasjon og essay

  • Eksamensdel: Presentasjon

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   07.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELMIN649 / Discrimination Against Religious Minorities Worldwide

  Vurderingsordning: Gruppevurdering

  Innleveringsfrist
  28.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV100 / Religion, kultur og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV101 / Kva er religionsvitskap?

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV102 / Kristendommen, jødedommen og islam

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV103 / Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV103L / Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV208 / Samisk religion

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV210 / Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV221 / Nyreligiøsitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV222 / Religionar i antikken

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV232 / Verdsfilosofiar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV237 / Religion and the City

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og oppgåve

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   05.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   09.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   12.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV238 / Religion i verdslitteraturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV239 / Islamsk religiøs tru og praksis

  Vurderingsordning: Tre oppgåver

  • Eksamensdel: Essay 1 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   02.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   16.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 3 (3000 ord)

   Innleveringsfrist
   17.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV240 / Kristne under islamsk styre

  Vurderingsordning: Tre oppgåver

  • Eksamensdel: Essay 1 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   14.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   11.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 3 (3000 ord)

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV241 / Norrøne religionar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV301 / Religionsvitskapleg teori

  Vurderingsordning: Tre oppgåver

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   05.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Omtale

   Innleveringsfrist
   11.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppsummering

   Innleveringsfrist
   07.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV302L / Spesialiseringsemne med semesteroppgåve (lektorutdanninga)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   16.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • RELV303FELT / Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (feltarbeid)

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  09.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV303SEM / Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (semesteroppgåve)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  09.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV308 / Samisk religion

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV309 / Forskingsmetodar, etikk og prosjektdesign

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  30.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV310 / Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV321 / Nyreligiøsitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV322 / Religionar i antikken

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  15.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV332 / Verdsfilosofiar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV337 / Religion and the City

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og oppgåve

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   05.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   09.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   12.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV338 / Religion i verdslitteraturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV340 / Kristne under islamsk styre

  Vurderingsordning: Tre oppgåver

  • Eksamensdel: Essay 1 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   14.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2 (750 ord)

   Innleveringsfrist
   11.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 3 (3000 ord)

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RELV341 / Norrøne religionar

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RELV350 / Religionsvitskap mastergradsoppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • RELVI250 / Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og skriftleg skoleeksamen (breddetest)

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   05.10.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RET100 / Innføring i retorikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 13:00
 • RET102 / Klassisk retorikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  26.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RET202 / Filosofi og retorikk

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RET206 / Litteraturvitskapleg retorikk

  Vurderingsordning: Prøveforelesing

  Dato
  07.10.2022
 • RET208 / Praktisk argumentasjon

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RET250 / Bacheloroppgåve i retorikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RET252 / Filosofi og retorikk med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  03.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS100 / Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS120 / Russisk språk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS121 / Russisk historie og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS130 / Russisk språk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS131 / Russisk litteratur I

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappedel 1

   Innleveringsfrist
   15.11.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 2

   Innleveringsfrist
   08.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RUS240 / Russisk språk og språkvitskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   27.09.2022, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   26.09.2022–07.10.2022
 • RUS301 / Russisk språkhistorie og språkstruktur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • RUS302 / Tekst og skriftleg russisk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   10.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kunnskapsprøve 1

   Innleveringsfrist
   25.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kunnskapsprøve 2

   Innleveringsfrist
   28.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • RUS350 / Masteroppgåve i russisk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • RUSPZ132 / Russisk språk og kultur i Russland

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  26.09.2022–07.10.2022
 • SAP100 / Språkstudentar i arbeidspraksis

  Vurderingsordning: Rettleidd praksisrapport

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
 • SAS13 / Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAS2A / Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   23.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   30.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • SEK100 / Samanliknande europeiske kulturstudium

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  05.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SEK600 / Samanliknande europeiske kulturstudium

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  05.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 15:00
 • SPANDI101 / Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPANDI111 / Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 3

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPANSK621 / Spansk 1a: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  23.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA100 / Introduksjon til spansk og latinamerikastudium

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  22.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA106 / Spansk kulturkunnskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.10.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA107 / Spansk grammatikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  13.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.10.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA108 / Latinamerikansk litteratur og kultur I

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  17.10.2022, 10:00
  Varigheit
  6 timer
 • SPLA109 / Latinamerikansk historie

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA117 / Spansk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  19.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA119 / Kultur og samfunn i Latin-Amerika

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA207 / Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skriftleg skoleeksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   22.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   13.10.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SPLA208 / Fordjuping i latinamerikansk litteratur og kultur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA209 / Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  28.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA257 / Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • SPLA258 / Fordjuping i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   26.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • SPLA259 / Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • SPLA311 / Teori og metode i spansk lingvistikk

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA312 / Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  02.12.2022, 10:00
  Varigheit
  4 timer
 • SPLA313 / Teori og metode i latinamerikansk historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.10.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  18.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA313L / Metode i latinamerikansk historie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  08.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA314 / Prosjektdesign og forskingsformidling for latinamerikastudium

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA315 / Spesialisering i latinamerikastudium

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA627 / Spansk grammatikk I (nett)

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  19.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA628 / Latinamerikansk litteratur og kultur I (nett)

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  17.10.2022, 10:00
  Varigheit
  6 timer
 • SPLA629 / Latinamerikansk historie (nett)

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA637 / Spansk II

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  21.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA638 / Latinamerikansk litteratur og kultur II (nett)

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  22.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPLA639 / Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT111 / Eldre teaterhistorie

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT112 / Moderne teaterhistorie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   20.09.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   27.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   11.10.2022–21.10.2022
 • TEAT113 / Dramaturgi i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   15.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   22.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • TEAT211 / Teaterestetikk og teaterteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT252 / Teoribasert bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT253 / Praksisbasert bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT301 / Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   29.11.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   06.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TEAT302 / Teatervitskap: Prosjektskildring

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TEAT350 / Masteroppgåve i teatervitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.09.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • TSAK319 / Masteremne i tysk språkvitskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS100 / Introduksjon til tyskstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   21.11.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS105 / Grunnemne i tysk språk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS106 / Tyskspråkleg kultur og historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.09.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS115 / Grunnemne i tysk språk II

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  01.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS116 / Tyskspråkleg litteratur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   22.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   29.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS201 / Fordjuping i tysk språk

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS206 / Fordjuping i tyskspråkleg litteratur

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  14.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS251 / Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • TYS251L / Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TYS256 / Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   29.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • TYS307 / Tysk språk og litteraturvitskap

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   12.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   15.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS307L / Tysk språk og litteraturvitskap for lektorstudentar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   12.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   15.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS308 / Litteratur, interpretasjon og omsetjing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   30.09.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   07.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS308L / Litteratur, interpretasjon og omsetjing for lektorstudentar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   30.09.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   07.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS309 / Masteremne i tyskspråkleg litteratur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   01.12.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   08.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS311 / Moderne tysk språk og litteratur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   10.10.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   17.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • TYS625 / Grunnemne i tysk språk I, nettbasert

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.09.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS626 / Tyskspråkleg kultur, nettbasert

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS635 / Grunnemne i tysk språk II, nettbasert

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Oppgave utleveres
  01.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYS636 / Tyskspråkleg litteratur, nettbasert

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   22.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   29.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TYSDI101 / Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYSDI301 / Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYSK621 / Tysk 1a: Språk, kultur og framandspråksdidaktikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TYSK622 / Tysk 1b: Språk, kultur og digital kompetanse

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   10.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • ZOR201 / Summer Course in Zoroastrian Studies

  Vurderingsordning: To oppgåver

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   07.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   07.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen