Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det juridiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite.

Hovedinnhold

Følg med på dine emner i Mitt UiB!

Høst 2021

 • EXFAC / Juridisk forprøve

  Vurderingsordning: Seminaroppgave og hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Seminaroppgåve

   Innleveringsfrist
   06.08.2021, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen

   Oppgave utleveres
   09.08.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   09.08.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUR605 / Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar i kommunal sektor

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  02.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.09.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS100 / Exfac - Innføring i juridisk metode

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og innleveringsoppgave

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen

   Oppgave utleveres
   08.10.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   08.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Innleveringsoppgave

   Innleveringsfrist
   11.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fremmøte: to presentasjoner

 • JUS111 / Forvaltningsrett I

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  21.01.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS112 / Arve- og familierett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS113 / Kontraktsrett I

  Vurderingsordning: Mappe med tre arbeider

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappe med tre arbeider (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  12.08.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS114 / Juridisk metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS121 / Norske og internasjonale rettslege institusjonar

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  02.08.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.08.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS122 / Skadebot

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.10.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS123 / Forvaltingsrett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS124 / Tingsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS131 / Kontraktsrett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS132 / Pengekravsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS133 / Rettskjelde- og metodelære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS134 / Rettshistorie og komparativ rett

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  03.08.2021, 08:00
  Innleveringsfrist
  06.08.2021, 14:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS135 / Rettsstat og menneskerettar

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS136 / Obligasjonsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS211 / Familie- og arverett

  Vurderingsordning: Kunnskapstest (skriftlig skoleeksamen) og oppgave

  • Eksamensdel: Kunnskapstest

   Dato
   29.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Arbeidsgruppebesvarelse

   Innleveringsfrist
   29.10.2021, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk fremmøte

 • JUS212 / Avtalerett

  Vurderingsordning: Mappe med tre skriftlige arbeider

  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk fremmøte

 • JUS241 / Strafferett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.11.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Emnet er åpent for registrering i StudentWeb fra semesterstart mandag 16. august 2021.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS242 / Rettargang

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS243 / Allmenn formuerett

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  11.08.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.08.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS250-2-D / Velferdsrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  31.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-1-A / Arbeidslivets rett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-A / Grunnleggende arbeidsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-B / Arbeidsrett fordypning

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS253-2-A / Kommunalrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS254-2-A / Politirett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS255-2-A / Påtalerett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-A / Skatterett I

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-B / Skatterett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-B / Aksjeselskapsrett - fordjuping

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS258-2-B / Competition Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-A / Design- og patentrett

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   08.12.2021–08.12.2021
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   15.11.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS260-2-B / Opphavsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-C / Kjenneteiknsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-D / Marknadsføringsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS261-2-A / Konfliktmekling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS265-2-A / Planrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS276-2-C / Human Rights and Welfare Policies

  Vurderingsordning: Paper and school exam

  • Eksamensdel: Paper

   Oppgave utleveres
   22.10.2021
   Innleveringsfrist
   29.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen

   Dato
   06.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS278-2-A / Comparative Private Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS285-2-A / EU and EEA Public Procurement Law

  Vurderingsordning: School exam and report

  • Eksamensdel: School exam

   Dato
   14.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Report

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS286-2-A / Constitution and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS287-2-A / EU and EEA Commercial Law

  Vurderingsordning: Oral examination

  Eksamensperiode
  09.12.2021–10.12.2021
 • JUS288-2-A / International Criminal Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS289-2-A / International Civil Procedure

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS292-2-A / Introduction to Chinese Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS293-2-A / Law of the Sea and its Uses

  Vurderingsordning: Essay and school exam

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: School Exam

   Dato
   01.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS296-2-A / Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS297-2-A / Comparative European Constitutional Law

  Vurderingsordning: Homeexam

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS325 / Rettshjelp - valemne

  Vurderingsordning: Godkjend journal

  Innleveringsfrist
  20.09.2021, 09:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS396 / Masteroppgåve (60 sp)

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 14:00
 • JUS399 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 14:00
  Andre opplysninger
  Kontakt masteoppgave.jurfa@uib.no dersom du ønsker å trekke din vurderingsmelding.