Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det juridiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite.

Det gjennomføres bokkontroll på alle juseksamener, og du må derfor møte i lokalet kl. 08.10. Før eksamen er det viktig at du:

 • Setter deg inn i reglene for hjelpemidler og innarbeiding (§§ 3-5, 3-6 og 3-7)
 • Bruker de respektive emnesidene til å finne ut hva som er tillatt slik at du kun tar med lovlige hjelpemidler til eksamen
 • Leser informasjonen om bokkontroll grundig.

 

Vår 2020

 • JUS112 / Arve- og familierett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS113 / Kontraktsrett I

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  17.04.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS114 / Juridisk metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • JUS121 / Norske og internasjonale rettslege institusjonar

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS123 / Forvaltingsrett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS133 / Rettskjelde- og metodelære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS134 / Rettshistorie og komparativ rett

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.06.2020, 08:00
  Innleveringsfrist
  12.06.2020, 14:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS134-KINA / Rettshistorie og komparativ rett med særskild fokus på kinesisk rettskultur

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.06.2020, 08:00
  Innleveringsfrist
  25.06.2020, 14:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS135 / Rettsstat og menneskerettar

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • JUS242 / Rettargang

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • JUS243 / Allmenn formuerett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS250-2-C / Health and Human Rights in the Welfare State

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS250-2-D / Velferdsrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-1-A / Arbeidslivets rett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-A / Grunnleggende arbeidsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-B / Arbeidsrett fordypning

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS253-2-A / Kommunalrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS254-2-A / Politirett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS255-2-A / Påtalerett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-A / Skatterett I

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-B / Skatterett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-B / Aksjeselskapsrett - fordjuping

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS258-2-B / Competition Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-B / Opphavsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-C / Kjenneteiknsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-D / Marknadsføringsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS264-2-A / God forvaltningsskikk: Rettstryggleik, kommunikasjon og konfliktforståing i forvaltninga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 12:00
 • JUS265-2-A / Planrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.01.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS271-2-C / International and comparative Energy and Climate Law

  Vurderingsordning: Written school exam

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mandatory paper

 • JUS272-2-A / American Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS273-2-A / Legal Philosophy

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS276-2-B / European Human Rights

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS277-2-A / Introduction to Copyright Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS277-2-B / International Copyright Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS278-2-A / Comparative Private Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS280-2-B / Alternative Dispute Settlements

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS281-2-A / Comparative Constitutional Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS283-2-A / Arbitration Theory and Practice

  Vurderingsordning: Written school exam

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS285-2-A / EU and EEA Public Procurement Law

  Vurderingsordning: Written school exam + mandatory paper

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS286-2-A / Constitution and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS288-2-A / International Criminal Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS290-2-A / Comparing Legal Cultures in Europe

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.04.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS291-2-A / EU and EEA State Aid Law

  Vurderingsordning: School exam + home exam (paper)

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS292-2-A / Introduction to Chinese Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS329 / Skriveveiledning og gruppeledelse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  19.06.2020, 11:00
 • JUS396 / Masteroppgåve (60 sp)

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • JUS397 / Masteroppgåve (70 sp) forskarline

  Vurderingsordning: Masteroppgåve (70 sp) forskarline

  Innleveringsfrist
  19.06.2020, 14:00
 • JUS399 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  11.05.2020, 14:00
  Andre opplysninger
  Kontakt masteroppgave@jurfa.uib.no dersom du ønsker å trekke din vurderingsmelding.