Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det juridiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite.

Hovedinnhold

Følg med på dine emner i Mitt UiB!

Vår 2023

 • DIGI113 / GDPR og personvern

  Vurderingsordning: Flervalgseksamen - digital skoleeksamen

  Dato
  31.03.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXECUTIVE660 / Rettsleg, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunal leiing

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  05.06.2023, 08:00
  Innleveringsfrist
  05.06.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUR601 / Innføring i jus for næringslivet

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  16.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUR604 / Arbeidslivets rett

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.06.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.06.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: OBLIG

   Innleveringsfrist
   26.04.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUR605 / Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar i kommunal sektor

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.06.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.06.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS123 / Forvaltingsrett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS133 / Rettskjelde- og metodelære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS134 / Rettshistorie og komparativ rett

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.06.2023, 08:00
  Innleveringsfrist
  22.06.2023, 14:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS135 / Rettsstat og menneskerettar

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS213 / Erstatningsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS214 / Tings- og immaterialrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS215 / Juridisk metode

  Vurderingsordning: Semesteroppgave

  Innleveringsfrist
  22.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS222 / Forvaltningsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fremmøte

 • JUS242 / Rettargang

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  03.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS243 / Allmenn formuerett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  13.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS250-2-C / Health and Human Rights in the Welfare State

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og skuleeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   17.04.2023
   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.06.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS250-2-D / Velferdsrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-A / Grunnleggende arbeidsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS251-2-B / Arbeidsrett fordypning

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS253-2-A / Kommunalrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS254-2-A / Politirett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS255-2-A / Påtalerett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-A / Skatterett I

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS256-2-B / Skatterett II

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS257-2-B / Aksjeselskapsrett - fordjuping

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS258-2-B / Competition Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-B / Opphavsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-C / Kjenneteiknsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS260-2-D / Marknadsføringsrett

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS264-2-A / God forvaltningsskikk: Rettstryggleik, kommunikasjon og konfliktforståing i forvaltninga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.06.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  16.06.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS265-2-A / Planrett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS271-2-E / International Climate Law

  Vurderingsordning: Home exam and school exam

  • Eksamensdel: Home exam

   Oppgave utleveres
   20.03.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   03.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: School exam

   Dato
   30.05.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS273-2-A / Legal Philosophy

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS276-2-B / European Human Rights

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS277-2-A / Introduction to Copyright Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  23.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS277-2-B / International Copyright Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  05.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS277-2-C / EU Copyright Law

  Vurderingsordning: School exam

  Dato
  23.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS278-2-A / Comparative Private Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS286-2-A / Constitutions, Courts and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS288-2-A / International Criminal Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS290-2-A / Comparing Legal Cultures in Europe

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.04.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS291-2-A / EU and EEA State Aid Law

  Vurderingsordning: School exam

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS292-2-A / Introduction to Chinese Law

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS294-2-A / Privacy and Data protection - GDPR

  Vurderingsordning: Rapport og muntlig

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   25.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen

   Eksamensperiode
   08.05.2023–10.05.2023
 • JUS295-2-A / Legal Technology: Artificial Intelligence and Law

  Vurderingsordning: Oral presentation and term paper

  • Eksamensdel: Oral presentation of draft - term paper

   Eksamensperiode
   06.06.2023–07.06.2023
  • Eksamensdel: Term paper

   Innleveringsfrist
   30.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JUS325 / Rettshjelp - valemne

  Vurderingsordning: Godkjend journal

  Innleveringsfrist
  04.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS329 / Skriveveiledning og gruppeledelse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.05.2023, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JUS396 / Masteroppgåve (60 sp)

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgave og justerende muntlig

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: OPPG

   Innleveringsfrist
   10.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: MUNTL

 • JUS397 / Masteroppgåve (70 sp) forskarline

  Vurderingsordning: Masteroppgåve (70 sp) forskarline

  Innleveringsfrist
  23.06.2023, 14:00
 • JUS399 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.05.2023, 14:00