Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Fakultet for kunst, musikk og design

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Vår 2023

 • ART250 / Kunstpraksis 6 - Bachelorprosjekt

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  02.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ART350 / Kunstpraksis 4 - Masterprosjekt

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  02.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DES231 / Diskursiv design

  Vurderingsordning: Presentasjon og visuelt/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 12:00
 • DOR250 / Bachelorprosjekt

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  24.04.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KDDI201 / Kunst- og designdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KMDPED201 / Pedagogikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KMDPED202 / Pedagogikk 2

  Vurderingsordning: Praksisrefleksjonsoppgave og muntlig eksamen

  • Eksamensdel: Praksisrefleksjonsoppgåve

   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen

   Eksamensperiode
   01.06.2023–02.06.2023
 • MAR 2 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  23.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 4 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   08.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

 • MAV 2 / Master visuell kommunikasjon, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  23.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 4 / Master visuell kommunikasjon, 4. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   08.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

 • MEME202 / Tekstil og grafikk: serialitet og reproduksjon

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 09:00
 • MUDI201 / Musikkdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og utøvande prøve

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.03.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Utøvende prøve

   Dato
   17.04.2023
 • MUF101 / Musikk, kultur og samfunn

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.04.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUF202 / Improvisasjon

  Vurderingsordning: Konsert

  Dato
  18.04.2023
 • MUG105 / Music in World Cultures

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   24.03.2023, 13:00
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   12.05.2023, 13:00
 • MUG107 / Musikkteori I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   18.04.2023, 12:30
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   25.04.2023, 12:30
   Varigheit
   5 timer
 • MUG110 / Musikkteori I - jazz

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   27.04.2023
  • Eksamensdel: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

   Innleveringsfrist
   13.04.2023, 12:00
 • MUG111 / Musikkteori II - jazz

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

   Innleveringsfrist
   13.04.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   28.04.2023

  Vurderingsordning: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUG112 / Musikkteori fordjuping

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.04.2023, 13:00
  Innleveringsfrist
  20.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUG117 / Musikkhistorie klassisk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.05.2023
 • MUG118 / Musikkhistorie jazz

  Vurderingsordning: Oppgave og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   02.05.2023
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   18.04.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MUTP100 / Innføring i musikkterapi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MUTP103 / Musikkterapiteori

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP202 / Samfunnsmusikkterapi

  Vurderingsordning: Munnleg foredrag

  Eksamensperiode
  05.06.2023–06.06.2023
 • MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP302 / Musikkterapeutisk improvisasjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Eksamensperiode
  31.05.2023–01.06.2023
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

 • MUTP303 / Musikkterapeutisk profesjonskunnskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Dato
  30.05.2023
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

 • MUTP305 / Musikkterapi i helsesektoren I

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.05.2023, 08:00
 • MUTP306 / Musikkterapi i helsesektoren II

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP312 / Musikkterapeutisk forskingsmetode

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  05.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP350 / Masteroppgåve i musikkterapi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 13:00
 • MUV236 / Musikkformidling

  Vurderingsordning: Gruppeeksamen- utøvende prøve

  Dato
  05.05.2023
 • MUV302 / Prosjektarbeid II

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  08.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag

  Dato
  08.05.2023
 • MVK101 / Musikkproduksjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   03.03.2023, 13:00
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 4

 • REF100 / Activation

  Vurderingsordning: Artistic statement (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  19.01.2023, 23:59
 • VIS120 / Tidsbaserte uttrykk og interaksjon

  Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • VIS250 / Bachelorprosjekt

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  24.04.2023, 12:00