Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Fakultet for kunst, musikk og design

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Høst 2021

 • BAKU 1 / Bachelor kunst, 1. semester

  Vurderingsordning: Bachelor kunst, første semester

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAKU 3 / Bachelor kunst, 3. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, tredje semester

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAKU 5 / Bachelor kunst, 5. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, femte semester

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 1 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 3 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 5 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 5. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 6 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 6. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   21.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

   Eksamensperiode
   09.11.2021–12.11.2021

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 1 / Bachelor visuell kommunikasjon, 1. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 3 / Bachelor visuell kommunikasjon, 3. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 5 / Bachelor visuell kommunikasjon, 5. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 6 / Bachelor visuell kommunikasjon, 6. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   21.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

   Eksamensperiode
   09.11.2021–12.11.2021

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KMDPED201 / Pedagogikk 1

  Vurderingsordning: Praksisrefleksjonsoppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  15.10.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KMDPED202 / Pedagogikk 2

  Vurderingsordning: Praksisrefleksjonsoppgave og muntlig eksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Praksisrefleksjonsoppgåve

   Innleveringsfrist
   01.11.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen

   Dato
   22.11.2021
 • KURATOR 4 / MA kuratorpraksis 4. semester

  Vurderingsordning: Dokumentasjon, refleksjon og muntlig (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  25.10.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  08.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Dokumentasjon og refleksjon - hjemmeoppgave

  • Eksamensdel: Muntlig

 • MAKU 1 / Master kunst 1. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAKU 3 / Master kunst 3. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 1 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 3 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 4 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   21.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

   Eksamensperiode
   09.11.2021–12.11.2021

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 1 / Master visuell kommunikasjon, 1. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 3 / Master visuell kommunikasjon, 3. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 4 / Master visuell kommunikasjon, 4. semester

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   21.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale

   Eksamensperiode
   09.11.2021–12.11.2021

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del (Ny eksamen)

 • MUDI201 / Musikkdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Semesteroppgave og gruppearbeid (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.10.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppearbeid

   Innleveringsfrist
   15.11.2021, 13:00
 • MUDI202 / Musikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Munleg (Ny eksamen)

  Dato
  07.10.2021
 • MUF101 / Musikk, kultur og samfunn

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUG119 / Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  01.11.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP100 / Innføring i musikkterapi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MUTP111 / Musikk og hjerne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP300 / Musikkterapi i barn og unges oppvekst

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP350 / Masteroppgåve i musikkterapi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.11.2021, 13:00
 • MUTP640 / Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge, del 1: Innføring

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUV280 / Popular Music Studies

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUV301 / Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag

  Dato
  10.12.2021
  Andre opplysninger
  Tidsplan publiseres i Mitt UiB
 • MUV302 / Prosjektarbeid II

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag (Ny eksamen)

  Dato
  10.12.2021
 • MUV351 / Masterprosjekt

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  10.12.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag (Ny eksamen)

  Dato
  10.12.2021
 • MVK100 / Innføring i musikkvitskap

  Vurderingsordning: To oppgaver

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bibliografi

   Innleveringsfrist
   24.09.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MVK102 / Å skriva om musikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   21.09.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   25.10.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

   Innleveringsfrist
   29.11.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MVK104 / Griegstudier

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UTV KUNST 5H / Utveksling kunst, 5 mnd haust

  Vurderingsordning: Utveksling kunst 5 mnd høst

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UTV ROM 5H / Utveksling møbel/rom, 5 mnd haust

  Vurderingsordning: Utveksling rom 5 måneder høst

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UTV VISK 5H / Utveksling visuell kommunikasjon, 5 mnd haust

  Vurderingsordning: Utveksling visuell kommunikasjon 5 måneder høst

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen