Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Fakultet for kunst, musikk og design

Hovedinnhold

Vår 2024

 • ART110 / Kunstpraksis 2

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  21.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ART210 / Kunstpraksis 4

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  21.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ART250 / Kunstpraksis 6 - Bachelorprosjekt

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  29.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ART320 / Kunstpraksis 2

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  21.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ART350 / Kunstpraksis 4 - Masterprosjekt

  Vurderingsordning: Ein visuell/skriftleg- og ein munnleg del

  Innleveringsfrist
  29.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES120 / Felles designteori 2

  Vurderingsordning: Skriftleg og visuell innlevering

  Innleveringsfrist
  19.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES225 / Fordjuping innan fagområdet

  Vurderingsordning: Visuell/skriftleg rapport

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES230 / Designhistorie, teorie og praksis

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  21.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES234 / Diskursiv design

  Vurderingsordning: Presentasjon og visuelt/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  11.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES235 / Profesjonsrelatert praksis

  Vurderingsordning: Visuell/skriftleg rapport

  Innleveringsfrist
  14.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES236 / Sosial design

  Vurderingsordning: Presentasjon og visuelt/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  12.03.2024, 23:59
  Sted

  Vurderingsordning: Presentasjon og visuelt/skriftleg refleksjonsnotat (Utsett eksamen)

  Innleveringsfrist
  14.06.2024, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES237 / Teknologi og materialitet

  Vurderingsordning: Presentasjon og visuelt/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  11.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES320 / Designpraksis 2 - Ideutvikling og eksperimentering

  Vurderingsordning: Skriftleg refleksjonsnotat, visuell dokumentasjon og utstilt prosjektpresentasjon

  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES321 / Fellesprosjekt

  Vurderingsordning: Skriftleg refleksjonsnotat og visuell gruppepresentasjon

  Innleveringsfrist
  16.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES322 / Kunstnarleg utviklingsarbeid 1

  Vurderingsordning: Skriftleg refleksjonsnotat med visuell dokumentasjon

  Innleveringsfrist
  24.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES324 / Stedsutforsking

  Vurderingsordning: Presentasjon i plenum

  Dato
  16.02.2024, 10:00
  Varigheit
  5 timer
 • DES334 / Programmering for design

  Vurderingsordning: Visuell prosjektpresentasjon (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  07.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DES350 / Designpraksis 4 - Sammenstilling og formidling

  Vurderingsordning: Skriftleg/visuell dokumentasjon og muntleg presentasjon

  Innleveringsfrist
  08.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DOR120 / Formidling gjennom tegning og digitale verktøy

  Vurderingsordning: visuell/skriftleg innlevering

  Innleveringsfrist
  21.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DOR131 / Eksperimentelle virkemidler og romlige strukturer

  Vurderingsordning: Utstilling og visuell/skriftleg refleksjon

  Innleveringsfrist
  10.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DOR236 / Romlig historiefortelling

  Vurderingsordning: Innlevering av prosessdokumentasjon

  Innleveringsfrist
  22.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DOR240 / Portfolio og formidling

  Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  19.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DOR251 / Bachelorprosjekt i møbel- og romdesign/interiørarkitektur

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  26.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KDDI201 / Kunst- og designdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  23.02.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KDDI202 / Kunst- og designdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   26.04.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   02.05.2024–03.05.2024
   Varigheit
   5 timer
   Sted
 • KMDPED201 / Pedagogikk 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  01.03.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KMDPED202 / Pedagogikk 2

  Vurderingsordning: Praksisrefleksjonsoppgave og muntlig eksamen

  • Eksamensdel: Praksisrefleksjonsoppgåve

   Innleveringsfrist
   24.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen

   Eksamensperiode
   03.06.2024–04.06.2024
   Varigheit
   6 timer
   Sted
 • KURATOR 2 / MA kuratorpraksis 2. semester

  Vurderingsordning: Hjemmeoppgave og muntlig

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeoppgave

   Oppgave utleveres
   28.05.2024, 15:00
   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntlig

 • MEME201 / Maleri og fotografi: representasjon og apparatet

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  28.02.2024, 10:00
 • MEME202 / Tekstil og grafikk: serialitet og reproduksjon

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  13.03.2024, 10:00
 • MEME203 / Keramikk og skulptur: Poetics of Space

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  02.04.2024, 10:00

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio (Utsett eksamen)

  Dato
  04.06.2024, 13:00
  Varigheit
  1 timer
  Innleveringsfrist
  04.06.2024, 13:00
 • MEME204 / Nye media og performance: Extended Embodiment

  Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  10.04.2024, 10:00
 • MOB105 / Tradisjonskunnskap 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftlig eksamen (hjemme)

   Dato
   07.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

 • MOB108 / Musikkteori folkemusikk 2

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (heime) og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen (heime)

   Dato
   07.05.2024, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MUDI201 / Musikkdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og utøvande prøve

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   16.02.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Utøvende prøve

   Eksamensperiode
   18.04.2024–19.04.2024
   Varigheit
   4.5 timer
 • MUDI202 / Musikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Ein utøvande og en munnleg prøve

  • Eksamensdel: Utøvende eksamen

   Dato
   07.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   25.04.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Sted
 • MUF101 / Musikk, kultur og samfunn

  Vurderingsordning: Mappevurdering som består av 3 arbeid.

  Innleveringsfrist
  24.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUG105 / Music in World Cultures

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   22.03.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   24.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MUG107 / Musikkteori I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   22.04.2024, 10:00
   Varigheit
   3 timer
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   02.05.2024, 08:00
   Varigheit
   6 timer
   Sted
 • MUG110 / Musikkteori I - jazz

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   24.04.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Sted
  • Eksamensdel: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

   Innleveringsfrist
   11.04.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MUG111 / Musikkteori II - jazz

  Vurderingsordning: Mappevurdering og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

   Innleveringsfrist
   11.04.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   25.04.2024, 10:00
   Varigheit
   6 timer
   Sted

  Vurderingsordning: Mappevurdering (jazzarrangering/komposisjon)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUG112 / Musikkteori fordjuping

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.04.2024, 13:00
  Innleveringsfrist
  03.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUG117 / Musikkhistorie klassisk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Muntlig dag 1

   Dato
   07.05.2024, 09:00
   Varigheit
   7 timer
   Sted
  • Eksamensdel: Muntlig dag 2

   Dato
   08.05.2024, 09:00
   Varigheit
   7 timer
   Sted
 • MUG118 / Musikkhistorie jazz

  Vurderingsordning: Oppgave og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   29.04.2024, 09:00
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   16.04.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MUG144 / Hovuddisiplin komposisjon 1

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Komposisjon/arbeidsprøve/etyde 1

  • Eksamensdel: Komposisjon/arbeidsprøve/etyde 2

 • MUG145 / Hovuddisiplin komposisjon 2

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Komposisjon 1

  • Eksamensdel: Komposisjon 2

  • Eksamensdel: Komposisjon 3

 • MUTP103 / Musikkterapiteori

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  29.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP104 / Musikkering (Musicking)

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  28.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP111 / Musikk og hjerne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  29.04.2024, 13:00
  Innleveringsfrist
  06.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP202 / Samfunnsmusikkterapi

  Vurderingsordning: Munnleg foredrag

  Eksamensperiode
  04.06.2024–05.06.2024
  Varigheit
  10 timer
  Sted
 • MUTP205 / Innføring i musikkterapeutisk praksis

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP302 / Musikkterapeutisk improvisasjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Eksamensperiode
  27.05.2024–28.05.2024
  Varigheit
  8 timer
  Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

 • MUTP303 / Musikkterapeutisk profesjonskunnskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Eksamensperiode
  28.05.2024–29.05.2024
  Varigheit
  10 timer
  Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

 • MUTP305 / Musikkterapi i helsesektoren I

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  21.05.2024–22.05.2024
  Varigheit
  10 timer
  Sted
 • MUTP306 / Musikkterapi i helsesektoren II

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP312 / Musikkterapeutisk forskingsmetode

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUTP350 / Masteroppgåve i musikkterapi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP360 / Masteroppgåve i musikkterapi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUV236 / Musikkformidling

  Vurderingsordning: Gruppeeksamen- utøvende prøve

  Dato
  22.05.2024, 13:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • MUV243 / Musikkdramatikk

  Vurderingsordning: Konsert

  Dato
  14.03.2024, 19:00
  Varigheit
  3 timer
 • MUV245 / Musikkdramatikk påbygging

  Vurderingsordning: Gruppevurdering og konsert

  • Eksamensdel: Gruppevurdering

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Konsert

   Dato
   14.03.2024, 19:00
   Varigheit
   3 timer
 • MUV252 / Prosjektarbeid 2

  Vurderingsordning: Digitalt presentert semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  10.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Foredrag

 • MUV277 / Kontrapunkt/Generalbass

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  01.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUV294 / Hovuddisiplin komposisjon 3

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUV295 / Hovuddisiplin komposisjon 4

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  25.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Komposisjon/øving 1

  • Eksamensdel: Komposisjon/øving 2

  • Eksamensdel: Komposisjon/øving 3

 • MUV296 / Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  05.04.2024, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MUV297 / Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling

  Vurderingsordning: Muntlig presentasjon og skriftlig oppgave

  • Eksamensdel: Muntlig presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftlig oppgave

   Innleveringsfrist
   05.04.2024, 13:00
   Sted
 • MUV301 / Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  23.02.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Foredrag

  Dato
  23.02.2024, 15:00
  Varigheit
  1 timer
  Sted
 • MUV302 / Prosjektarbeid II

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Foredrag

  Dato
  13.05.2024, 09:00
  Varigheit
  9 timer
 • MUV351 / Masterprosjekt

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  07.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Foredrag

  Eksamensperiode
  07.05.2024–07.05.2024
  Varigheit
  10 timer
  Sted
 • MVK101 / Musikkproduksjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   09.02.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   05.04.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

   Innleveringsfrist
   10.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 4

 • MVK104 / Griegstudier

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  02.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MVK105 / Innføring i norsk folkemusikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   21.03.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   02.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MVK250 / Bacheloroppgåve i musikkvitskap

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Rettleidd oppgåve

   Innleveringsfrist
   10.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Dato
   27.05.2024
 • PRO212 / FORM & Friction

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  02.04.2024, 10:00
 • PRO213 / Im/material Knowledge

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt og skriftlig oppgave

  Innleveringsfrist
  05.04.2024, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO214 / Hammer & Speil - kunstens etiske dilemma

  Vurderingsordning: Skriftlig redegjørelse (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  14.03.2024, 12:00
 • PRO215 / Exhibition Making

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  26.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO217 / JAM - Just a Minute. Music, Art and Design Stop Motion Workshop

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Dato
  14.03.2024, 09:00
  Varigheit
  7 timer
 • PRO224 / Who is looking at who? The Colonial Gaze(s)

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  26.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO225 / Studio/Studio

  Vurderingsordning: Oppgaveinnlevering

  Innleveringsfrist
  29.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO312 / FORM & Friction

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  02.04.2024, 10:00
 • PRO313 / Im/material Knowledge

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt og skriftlig oppgave

  Innleveringsfrist
  05.04.2024, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt og skriftlig oppgave (Utsett eksamen)

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRO315 / Exhibition Making

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  26.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO317 / JAM - Just a Minute. Music, Art and Design Stop Motion Workshop

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Dato
  14.03.2024, 09:00
  Varigheit
  7 timer
 • PRO324 / Who is looking at who? The Colonial Gaze(s)

  Vurderingsordning: Kunstnerisk prosjekt

  Innleveringsfrist
  26.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRO325 / Studio/Studio

  Vurderingsordning: Oppgaveinnlevering

  Innleveringsfrist
  29.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • REF110 / Samtidskunsten; historie og representasjon

  Vurderingsordning: Artistic statement

  Innleveringsfrist
  28.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • VIS120 / Tidsbaserte uttrykk og interaksjon

  Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  22.03.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • VIS131 / Visuell identitet

  Vurderingsordning: Visuell dokumentasjon, prototype og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  14.06.2024, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • VIS235 / Illustrasjon

  Vurderingsordning: Dokumentasjon av prosjekt og refleksjonsnotat (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  28.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Dokumentasjon av prosjekt og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  22.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • VIS240 / Portfolio og formidling

  Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  20.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • VIS251 / Bachelorprosjekt visuell kommunikasjon

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  26.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted