Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Fakultet for kunst, musikk og design

Dette er du forpliktet til å vite!

Vår 2020

 • BAKU 2 / Bachelor kunst 2. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, andre semester

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAKU 4 / Bachelor kunst, 4. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst 4

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAKU 5 / Bachelor kunst, 5. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, femte semester

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, femte semester (Ny eksamen)

 • BAKU 6 / Bachelor kunst, 6. semester

  Vurderingsordning: Bachelor i kunst, sjette semester

  Innleveringsfrist
  02.04.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 2 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 4 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAR 6 / Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 6. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  21.04.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 2 / Bachelor visuell kommunikasjon, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 4 / Bachelor visuell kommunikasjon, 4. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BAV 6 / Bachelor visuell kommunikasjon, 6. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  21.04.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KDDI201 / Kunst- og designdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Praksisrapport

  Innleveringsfrist
  05.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KDDI202 / Kunst- og designdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.04.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   05.05.2020
   Andre opplysninger
   Eksakte tider blir publisert på Mitt UiB
 • KMDPED201 / Pedagogikk 1

  Vurderingsordning: Praksisrefleksjonsoppgåve

  Innleveringsfrist
  20.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KURATOR 2 / MA kuratorpraksis 2. semester

  Vurderingsordning: Hjemmeoppgave og muntlig

  Oppgave utleveres
  19.05.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeoppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig

 • MAKU 2 / Master kunst 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAKU 4 / Master kunst 4. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 2 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAR 4 / Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 2 / Master visuell kommunikasjon, 2. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAV 4 / Master visuell kommunikasjon, 4. semester

  Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  18.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOB105 / Tradisjonskunnskap 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   12.05.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

 • MOB108 / Musikkteori folkemusikk 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   12.05.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MUDI201 / Musikkdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og utøvande prøve

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.02.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Utøvende prøve

   Andre opplysninger
   Eksamen avvikles i samarbeid med St.Paul Skole i uke 18. Eksakt tidspunkt blir publisert på Mitt UiB
 • MUDI202 / Musikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Ein utøvande og en munnleg prøve

  • Eksamensdel: Utøvende eksamen

   Andre opplysninger
   Eksamen 13.-14.mai. Tidsplan publiseres på Mitt UiB
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   27.05.2020
 • MUF101 / Musikk, kultur, samfunn

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  05.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUF203 / Folkemusikkutøving

  Vurderingsordning: Konsert

  Dato
  29.04.2020, 10:15
 • MUG105 / Music in World Cultures

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   03.04.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MUG107 / Musikkteori I

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   20.02.2020
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   17.02.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   30.04.2020
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   27.04.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
 • MUG112 / Musikkteori fordjuping

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.04.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUG117 / Musikkhistorie klassisk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  05.05.2020–06.05.2020
  Andre opplysninger
  Eksakte tider publiseres på Mitt UiB

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2020
 • MUG118 / Musikkhistorie jazz

  Vurderingsordning: Oppgave og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   02.04.2020
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   13.03.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MUG160 / Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  14.01.2020, 12:15
  • Eksamensdel: Mappedel 1

  • Eksamensdel: Mappedel 2

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

 • MUPED201 / Pedagogikk 1

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUPED202 / Pedagogikk 2

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   03.06.2020–04.06.2020
 • MUTP102 / Musikkterapeutisk bruksmusikk

  Vurderingsordning: Utøvande prøve

  Dato
  29.05.2020
  Andre opplysninger
  Timeplan for gjennomføring av eksamen i bruksinstrument vil bli publisert på Mitt UiB
 • MUTP103 / Musikkterapiteori

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP104 / Musikkering (Musicking)

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP105 / Samspel i musikkterapigrupper

  Vurderingsordning: Konsert

  Dato
  25.05.2020
 • MUTP202 / Samfunnsmusikkterapi

  Vurderingsordning: Munnleg foredrag

  Dato
  26.05.2020
 • MUTP205 / Innføring i musikkterapeutisk praksis

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP207 / Kreativ stemmebruk i musikkterapi

  Vurderingsordning: MUNNLEG EKSAMEN

  Dato
  27.04.2020
  Andre opplysninger
  Timeplan for gjennomføring av eksamen vil bli publisert på Mitt UiB
  • Eksamensdel: VOKAL/REPERTOAR

  • Eksamensdel: VOKAL/IMPROVISASJON

 • MUTP300 / Musikkterapi i barn og unges oppvekst

  Vurderingsordning: Oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  17.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP302 / Musikkterapeutisk improvisasjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Dato
  09.06.2020
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

 • MUTP303 / Musikkterapeutisk profesjonskunnskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (to delar)

  Eksamensperiode
  26.05.2020–27.05.2020
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 1

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen, del 2

 • MUTP305 / Musikkterapi i helsesektoren I

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  03.06.2020–04.06.2020
 • MUTP312 / Musikkterapeutisk forskingsmetode

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUTP350 / Masteroppgåve i musikkterapi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • MUV282 / Musikkhistorie fordjupning

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  11.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUV301 / Prosjektarbeid I, innføring i arbeidsmetodar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MUV302 / Prosjektarbeid II

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  12.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag

  Eksamensperiode
  12.05.2020–13.05.2020
 • MUV351 / Masterprosjekt

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Foredrag

  Eksamensperiode
  13.05.2020–15.05.2020
 • MVK101 / Musikkproduksjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Andre opplysninger
   Huskonserter
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Andre opplysninger
   Semesterkonsert
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3

   Innleveringsfrist
   03.04.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 4

   Andre opplysninger
   Muntlig fremføring 28.april og 5.mai
 • MVK105 / Innføring i norsk folkemusikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   19.03.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   08.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MVK250 / Bacheloroppgåve i musikkvitskap

  Vurderingsordning: Rettleidd oppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Rettleidd oppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • UTV KUNST 5 / Utveksling kunst, 5 mnd

  Vurderingsordning: Utveksling kunst 5 måneder

  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UTV VISKOM 5 / Utveksling visuell kommunikasjon, 5 mnd

  Vurderingsordning: Utveksling visuell kommunikasjon 5 måneder

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen