Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Vår 2024

 • AKTUA399 / Masteroppgave i aktuarfag

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • BIF101 / Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF100 / Grunnleggande bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF200 / Analyse av biologiske sekvensar og strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF201 / Innføring i omics

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF301 / Genom-skala algoritmar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINFPHD901 / Genom-skala algoritmar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO101 / Organismebiologi 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO103 / Cellebiologi og genetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO104 / Komparativ fysiologi

  Vurderingsordning: Deleksamen, lab.journal og slutteksamen

  Varigheit
  3 timer
 • BIO206 / Ernæring hos fisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO207 / Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO210 / Evolusjonsbiologi

  Vurderingsordning: Deleksamen, munnleg slutteksamen og obl. innleveringar

  • Eksamensdel: Munnleg slutteksamen

   Eksamensperiode
   21.05.2024–24.05.2024
   Varigheit
   6 timer
  • Eksamensdel: Deleksamen - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   15.03.2024, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • BIO212 / Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen og rapport

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   29.05.2024–30.05.2024
   Varigheit
   9 timer
   Andre opplysninger
   Tidspunkt for muntlig eksamen vil bli annonsert i Mitt UiB.
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   26.04.2024, 23:59
   Sted
 • BIO213 / Marin økologi, miljø og ressursar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO216 / Toksikologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO225 / Marin bentisk fauna

  Vurderingsordning: Praktisk eksamen

  Dato
  14.06.2024
 • BIO272 / Fiskesjukdommar - Bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse sjukdommar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • BIO274 / Fiskesjukdommar - Farmakologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO291 / Fiskebiologi II - Fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO339 / Økosystem- og fiskerimodellar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.05.2024
 • BIO340 / Utvalde emne i fiskeri- og marinbiologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  27.05.2024, 08:00
  Varigheit
  8 timer
 • BIO356 / Bestandsovervaking og ansvarleg hausting

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen og oppgåve

  Eksamensperiode
  30.05.2024–31.05.2024
 • BIO399 / Masteroppgåve i biologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • BIO399K / Masteroppgåve i biologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • DIGI111 / Algoritmar og programmering

  Vurderingsordning: Skriftlig eksamen heimefrå

  Dato
  10.04.2024, 16:15
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGI112 / IKT-sikkerheit

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heimefrå

  Dato
  18.04.2024, 16:15
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGI611 / Algoritmar og programmering

  Vurderingsordning: Godkjente Øvingar

  Innleveringsfrist
  19.05.2024, 15:00
  Sted
 • ENERGI101 / Introduksjon til energikjelder og forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI102 / Livsløpsanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI230 / Miljø og energi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI255 / Numeriske metodar for prosessteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI257 / Fluidmekanikk og varmeoverføring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Midtsemestervurdering

   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ENERGI261 / Grunnleggjande reservoarfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI300 / Energiressursar og -forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI321 / Energi frå havvind del 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.03.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI322 / Energi frå havvind del 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI351 / Vitskapleg skriving og formidling

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Dato
  26.05.2024
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI353 / Introduksjon til fleirfasesystem

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI356 / Termodynamiske metodar for separasjonsteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI360 / Energifysikk og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI364 / Eksperimentelle metodar i reservoarfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  29.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI365 / Simulering av fleirfasestrøyming i porøse media

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  24.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI399 / Masteroppgåve i energi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • ENERGI399I / Masteroppgåve i energi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • ENERGI399K / Masteroppgåve i energi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Innleveringsfrist
   01.06.2024, 12:00
 • FARM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM211 / Farmasøytisk fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM236 / Lækjemiddelkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM238 / Farmakognosi, inklusive botanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FISK399 / Masteroppgåve i fiskehelse

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Jussterande munnleg eksamen

 • GEOF105 / Atmosfære- og havfysikk

  Vurderingsordning: SAMMENSATT

 • GEOF110 / Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

  Vurderingsordning: To skriftlige prøver

  Dato
  28.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF210 / Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF211 / Numerisk modellering

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF212 / Fysisk klimatologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og presentasjon av semesteroppgåve

 • GEOF213 / Atmosfære- og havdynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

 • GEOF220 / Fysisk meteorologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.05.2024, 13:05
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF232 / Praktisk meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Rapport og munnleg presentasjon

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF321 / Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.06.2024, 08:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF322 / Feltkurs i meteorologi

  Vurderingsordning: Rapport

  Dato
  15.06.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF337 / Fysisk oseanografi i fjordar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  29.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF338 / Polar oseanografi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF339 / Avansert dynamisk oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF348 / Avansert klimadynamikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOF351 / Seminar i atmosfærisk vitenskap

  Vurderingsordning: Presentasjon, rapport og oppgave

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF399 / Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  01.06.2024, 12:00
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Dato
   11.06.2024, 14:00
   Varigheit
   0.05 timer
 • GEOFPHD938 / Polar oseanografi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
 • GEOFPHD951 / Seminar i atmosfærisk vitskap

  Vurderingsordning: Oppgave, presentasjon og rapport

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  0.05 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV101 / Innføring i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV102 / Ekskursjoner og øvelser i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV103 / Innføring i mineralogi og petrografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, kursprøve og oppgåver

  Innleveringsfrist
  23.02.2024, 12:50
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV104 / Innføring i strukturgeologi og tektonikk

  Vurderingsordning: Oppgåver, rapport og skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Øvingar

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   28.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • GEOV107 / Innføring i sedimentologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV111 / Geofysiske metodar

  Vurderingsordning: Sammensatt vurderingsordning

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   29.05.2024, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve

 • GEOV112 / Den faste jordas fysikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV113 / Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV218 / Bergartsfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV231 / Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

  Vurderingsordning: Ein godkjend rapport

  Innleveringsfrist
  24.05.2024, 23:59
 • GEOV274 / Miljø og reservoargeofysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.02.2024, 10:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV276 / Introduksjon til teoretisk seismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV277 / Signalanalyse og inversjon i geovitskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.02.2024, 13:15
  Varigheit
  1 timer
 • GEOV329 / Kvartær geokronologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

   Dato
   28.05.2024
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV360 / Vidaregåande klastisk sedimentologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV399 / Masteroppgåve i geovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV602 / Innføring i Geofag og berekraft: Overflateprosessar, hav og klima

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  09.04.2024, 12:00
 • HTEK102 / Praksisutplassering i havteknologi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  06.05.2024, 10:00
 • HTEK201 / Måleteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  23.02.2024
 • HTEK202 / Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  21.05.2024–23.05.2024
 • HTEK301 / Utvalde emne innan havteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  19.03.2024
 • HTEK399 / Masteroppgåve i havteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • INF100 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF101 / Objektorientert programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF102 / Algoritmar, datastrukturar og programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF112 / Innføring i systemutvikling

  Vurderingsordning: Mappevurdering

 • INF113 / Innføring i operativsystem

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF115 / Databasar og modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF122 / Funksjonell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF140 / Introduksjon til datatryggleik

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF142 / Datanett

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF143A / Anvendt kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF161 / Innføring i data science

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF170 / Modellering og optimering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF214 / Multiprogrammering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • INF222 / Programmeringsspråk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF223 / Kategoriteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  29.05.2024–12.06.2024
  Varigheit
  8 timer
 • INF226 / Programvaresikkerhet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF227 / Innføring i logikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF234 / Algoritmer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF235 / Kompleksitetsteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.05.2024–07.05.2024
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Se INF235 mittuib kunngjøringen for å velge dato & klokkeslett til muntlig eksamen
 • INF236 / Parallell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF240A / Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF242 / Informasjonsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF243 / Algebraisk kodeteori

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF245 / Berekningsorientert talteori og asymmetrisk kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF247 / Innføring i kryptoanalyse av symmetriske chiffer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF249 / Avansert cybersikkerheit

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF250 / Dataorientert visuell berekning

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF253 / Visuell Data Science

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF264 / Innføring i maskinlæring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF265 / Djup læring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF270 / Lineær programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF271 / Kombinatorisk optimering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.05.2024, 08:00
  Varigheit
  8 timer
  Andre opplysninger
  Tidspunkt avtales med emneansvarlig
 • INF289 / Utvalde emne i energiinformatikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  13.02.2024–13.02.2024
  Varigheit
  0.75 timer
 • INF334 / Videregåande algoritmeteknikkar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.02.2024, 10:00
  Varigheit
  1 timer
 • INF367 / Utvalde emne i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  21.03.2024, 10:00
  Varigheit
  5 timer
 • INF368A / Utvalde emne i maskinlæring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  29.05.2024–31.05.2024
  Varigheit
  8 timer
  Andre opplysninger
  eksamensdato & tid avtales med emneansvarlig. Se mittuib.
 • INF399 / Masteroppgåve i informatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • INF399K / Masteroppgåve i informatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • INFPHD940A / Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INNOV201 / Innovasjon ved designtenkning

  Vurderingsordning: Presentasjon

  Dato
  15.03.2024, 09:00
  Varigheit
  1 timer
 • ITØK170 / Energi- og miljøfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM109 / Kjemi grunnkurs

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   27.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • KJEM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM120 / Grunnstoffenes kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM202 / Miljøkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM203 / Petroleumskjemi og biodrivstoff

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM210 / Kjemisk termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM214 / Overflate- og kolloidkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM215 / Molekylær fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM220 / Molekylmodellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM221 / Grunnleggjande kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM225 / Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM231 / Vidaregåande organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, midtsemesterprøve og prosjektoppgåve

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM235 / Strukturoppklaring av organiske molekyl

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM243 / Metallorganisk katalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM260 / Radiokjemi og radioaktivitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM350 / Kvantitativ organisk analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM399 / Masteroppgåve i kjemi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MAB399 / Masteroppgåve i anvend og utrekningsorientert matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MAB399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MAT101 / Brukarkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT102 / Brukarkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT105 / Matematikk for naturvitskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT111 / Grunnkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT112 / Grunnkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.05.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT121 / Lineær algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT131 / Differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT160 / Innføring i numeriske metoder

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT211 / Reell analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.02.2024
  Andre opplysninger
  Rom: Aud 3, U.etg Realfagbygget
 • MAT212 / Funksjonar av fleire variable

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT213 / Komplekse funksjonar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT214 / Kompleks analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.02.2024
  Andre opplysninger
  Rom: Gullfjellet, 4.etg Realfagbygget
 • MAT220 / Algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT221 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT230 / Dynamiske system

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT232 / Funksjonalanalyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  10.06.2024–11.06.2024
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen i Hjørnet, Realfagbygget 4.etg.
 • MAT234 / Partielle differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT243 / Mangfaldigheiter

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  15.05.2024–16.05.2024
  Varigheit
  7 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen 15.mai: Grupperom 5 + 16.mai : sp2 i 3.etg Realfagbygget
 • MAT252 / Kontinuumsmekanikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  21.05.2024–22.05.2024
  Varigheit
  8 timer
  Andre opplysninger
  Rom: Pi i fjerde, Realfagbygget. Tidspunkt avtales med emneansvarlig.
 • MAT253 / Fluidmekanikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.03.2024
  Andre opplysninger
  Rom: Hjørnet, Realfagbygget 4. etg
 • MAT254 / Strøyming i porøse media

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  11.03.2024, 13:00
  Andre opplysninger
  Rom: Sigma, Realfagbygget 4. etg.
 • MAT260 / Numerisk løysing av differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT261 / Numerisk lineær algebra

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  09.04.2024
 • MAT262 / Bildebehandling

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.05.2024, 08:00
  Varigheit
  7 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen i Pi i fjerde, Realfagbygget 4.etasje. Starttidspunkt avtales med emneansvarlig.
 • MAT264 / Laboratoriekurs i reknevitskap

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Dato
  28.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen i Sigma, 4 etg, Realfagbygget
 • MAT292 / Prosjektarbeid i matematikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg presentasjon

  Eksamensperiode
  23.05.2024–27.05.2024
  Varigheit
  6.75 timer
  Andre opplysninger
  Muntlig prøve 23.+27.mai (sjekk med veileder) Sted: Pi i fjerde, Realfagbygget
 • MAT311 / Generell funksjonalanalyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.05.2024, 10:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  eksamen holdes i Pi i fjerde, Realfagbygget
 • MAT326 / Algebraisk geometri II

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  11.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3.25 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen holdes i Pi fjerde, Realfagbygget 4.etasje
 • MAT327 / Algebraisk geometri III

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  02.05.2024, 15:00
  Andre opplysninger
  Gullfjellet 4 et, Realfagbygget
 • MAT330 / Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  22.03.2024, 11:00
  Andre opplysninger
  Rom: Sigma, 4 etg. i Realfagsbygget
 • MAT331 / Utvalde emne i analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  29.05.2024, 14:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Rom: Pi i Fjerde, Realfagbygget 4.etg. Tidlspunkt avtales med emneansvarlig.
 • MAT345 / Kohomologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  04.06.2024, 08:15
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen i Hjørnet, 4 etg. Realfagbygget
 • MAT399 / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MAT399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MAT601 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del A

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT602 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del B

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og mappeinnlevering

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT611 / Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT612 / Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  07.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT643 / Matematikkens historie - matematikken i nyare tid

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT644 / Algebra

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  27.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT699 / Masteroppgåve i matematikkdidatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
 • MATDID220-P / Matematikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   24.06.2024, 12:30
   Varigheit
   2 timer
  • Eksamensdel: Prosjektoppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MNF130 / Diskrete strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MNPED660 / Kollegialt lærarkurs for naturvitskap og matematikk

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  16.05.2024, 14:00
  Sted
 • MOL100 / Innføring i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL102 / Eksperimentell molekylærbiologi I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL103 / Genstruktur, - funksjon og applikasjonar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL200 / Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL201 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL204 / Anvendt bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL213 / Utviklingsgenetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL221 / Eksperimentell molekylærbiologi I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL222 / Eksperimentell molekylærbiologi II

  Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig skoleeksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   21.05.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   03.06.2024, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MOL232 / Innovasjon i industriell bioteknologi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL300 / Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  6 timer
 • MOL310 / Strukturell Molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL399 / Masteroppgåve i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.07.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MTEK399 / Masteroppgåve i medisinsk teknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justernde munnleg eksamen

  Dato
  15.01.2024, 12:00
  Innleveringsfrist
  03.06.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • NANO100 / Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NANO161 / Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NANO399 / Masteroppgåve i nanovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  03.06.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS109 / Innføring i astrofysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS111 / Mekanikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Obligatorisk test 1

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk test 2

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PHYS112 / Elektromagnetisme I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS113 / Mekanikk 2 og termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS114 / Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk

  Vurderingsordning: Flerivalsprøve og munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Dato
   29.05.2024, 15:00
   Varigheit
   1 timer
   Andre opplysninger
   Eksamen er ren multiple choice og kan ikke klages på individuell karkater. Evt klage må tas som en formell klage. https://www.uib.no/student/161648/klage-over-formell-feil-p%C3%A5-eksamen
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   07.06.2024
   Varigheit
   1 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PHYS116 / Signal- og systemanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS118 / Moderne fysikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS119 / Moderne fysikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS201 / Kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS204 / Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.06.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS205 / Elektromagnetisme II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS212 / Fysikk i medisinsk diagnostikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Dato
  29.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen 29.-31. Mai. Se MittUiB for individuelle tider
 • PHYS231 / Strålingsfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  28.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen fra 28/05-07/06. Se MittUiB for individuelle tider
 • PHYS241 / Kjerne- og partikkelfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  31.05.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen fra 31. mai - 03. juni: Se MittUiB for individuelle tider.
 • PHYS251 / Det nære verdensrommet

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  12.06.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  12.06-.14.-06
 • PHYS264 / Atmosfærisk og marin optikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS271 / Akustikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  17.06.2024–18.06.2024
  Varigheit
  8 timer
 • PHYS301 / Generell relativitetsteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  04.06.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen 04.-05. juni. Se MittUiB for individuelle tider
 • PHYS321 / Design av komplekse elektroniske system

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg

  Dato
  11.06.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Se Mitt UiB for nøyaktig tidspunkt
 • PHYS342 / Kvantefeltteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  07.06.2024
  Varigheit
  1 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen 7/6 og 10/6. Se Mitt UiB for detlajer
 • PHYS399 / Masteroppgåve i fysikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • PHYS399K / Masteroppgåve i fysikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:15
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • PHYSDID220 / Tilrettelegging for læring i fysikk

  Vurderingsordning: Oppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   22.05.2024, 10:45
   Varigheit
   1 timer
   Andre opplysninger
   Se MittUiB for individuelle tider
 • PHYSPHD974 / Teoretisk akustikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  26.01.2024
  Varigheit
  1 timer
 • PRO399 / Masteroppgåve i prosessteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Dato
  03.06.2024
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • PTEK354 / Støveksplosjonar i prosessindustrien

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.06.2024
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK399 / Masteroppgåve i petroleumsteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  03.06.2024, 23:59
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • SDG214 / FNs Bærekraftsmål 14: Liv i havet

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  28.05.2024, 14:15
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SDG613 / Berekraftig utvikling, klima og klimahandling

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  07.05.2024, 14:05
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT101 / Elementær statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT110 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT111 / Statistiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT200 / Anvendt statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT210 / Statistisk inferensteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT220 / Stokastiske prosessar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT230 / Livsforsikringsmatematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT260 / Statistisk læring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  18.03.2024
  Andre opplysninger
  Eksamen holdes på Y.Lis kontor
 • STAT292 / Prosjektarbeid i statistikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Dato
  28.05.2024, 08:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Eksamen i Pi i fjerde, Realfagbygget
 • STAT399 / Masteroppgåve i statistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • STAT399K / Masteroppgåve i statistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • STAT623 / Data Science med R - anvendt prediktiv modellering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted