Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Vår 2020

 • AKTUA399 / Masteroppgave i aktuarfag

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • BIF101 / Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIF200 / Havbruksteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF100 / Grunnleggande bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF201 / Innføring i omics

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF301 / Genom-skala algoritmar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO100 / Innføring i evolusjon og økologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO101 / Organismebiologi 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO102 / Organismebiologi 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO103 / Cellebiologi og genetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO104 / Komparativ fysiologi

  Vurderingsordning: Deleksamen, lab.journal og slutteksamen

  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.03.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Avsluttande skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.06.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BIO203 / Innføring i havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO206 / Ernæring hos fisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO207 / Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO207A / Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.04.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO210 / Evolusjonsbiologi

  Vurderingsordning: Deleksamen, munnleg slutteksamen og obl. innleveringar

  • Eksamensdel: Munnleg slutteksamen

   Andre opplysninger
   The oral exam is scheduled for 4.5, 5.5, 6.5 and 7.5 (maybe 8.5)
  • Eksamensdel: Deleksamen - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   12.03.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • BIO212 / Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitat

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  27.05.2020–29.05.2020
  Andre opplysninger
  Location and specific time schedule for the oral exam will be posted on Mitt UiB.
 • BIO213 / Marin økologi, miljø og ressursar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO215 / Mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO216 / Toksikologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO217 / Mikrobiell økologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO272 / Fiskesjukdommar - Bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse sjukdommar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg eksamen

  Vurderingsordning: Mappevurdering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO274 / Fiskesjukdommar - Farmakologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO291 / Fiskebiologi II - Fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO300B / Biostatistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO309 / Marin flora

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  27.04.2020
  Andre opplysninger
  Specific times and location for the oral exam will be published in Mitt UiB.
 • BIO335 / Populasjongenetiske metodar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  16.03.2020–17.03.2020
  Andre opplysninger
  Location and specific time schedule for the oral exam will be posted on Mitt UiB.
 • BIODID220 / Innføring i biologididaktikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  19.05.2020
 • BIODID220-P / Innføring i biodidaktikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  19.05.2020
 • ENERGI200 / Energiressursar og -forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI210 / Energifysikk og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ENERGI230 / Miljø og energi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   11.03.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • FARM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM211 / Farmasøytisk fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM236 / Lækjemiddelkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM238 / Farmakognosi, inklusive botanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF100 / Introduksjon til atmosfære, hav og klima

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF105 / Atmosfære- og havfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF110 / Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF210 / Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF211 / Numerisk modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF212 / Fysisk klimatologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og presentasjon av semesteroppgåve

 • GEOF213 / Atmosfære- og havdynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF339 / Avansert dynamisk oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV101 / Innføring i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV102 / Ekskursjoner og øvelser i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV103 / Innføring i mineralogi og petrografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV104 / Innføring i strukturgeologi og tektonikk

  Vurderingsordning: Oppgåver, rapport og skriftlig skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   11.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Øvingar

   Varigheit
   4 timer
 • GEOV107 / Innføring i sedimentologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV109 / Innføring i geokjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV110 / Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV111 / Geofysiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV112 / Den faste jordas fysikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

 • GEOV113 / Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV222 / Paleoklimatologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV223 / Kvartære havnivåendringer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV251 / Videregåande strukturgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV255 / Seismotektonikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • GEOV260 / Petroleumsgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV276 / Teoretisk seismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • GEOV277 / Signalanalyse og inversjon i geovitskap

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • GEOV325 / Glasiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
 • GEOV359 / Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvsseismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og øving

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   29.05.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Øvingar

 • GEOV360 / Vidaregåande klastisk sedimentologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV361 / Sekvensstratigrafi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV366 / Anvendt reservoar modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF100 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF101 / Objektorientert programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF102 / Algoritmar, datastrukturar og programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF112 / Systemkonstruksjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF115 / Databasar og modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF122 / Funksjonell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF140 / Introduksjon til datatryggleik

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF142 / Datanett

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF143 / Anvendt kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF170 / Modellering og optimering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF214 / Multiprogrammering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF222 / Programmeringsspråk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF226 / Programvaresikkerhet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  17.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF227 / Innføring i logikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF234 / Algoritmer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF236 / Parallell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF240 / Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF241 / Kvanteinformasjon, kvanteberekning og kvantekryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF242 / Informasjonsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • INF243 / Algebraisk kodeteori

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF247 / Innføring i kryptoanalyse av symmetriske chiffer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF250 / Dataorientert visuell berekning

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF264 / Innføring i maskinlæring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Sted
 • INF270 / Lineær programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INF367 / Utvalde emne i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  11.02.2020
 • INF368 / Utvalde emne i maskinlæring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  01.06.2020–05.06.2020
 • KJEM100 / Kjemi i naturen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   11.03.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM120 / Grunnstoffenes kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM123 / Eksperimentell uorganisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM140 / Molekylær fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM202 / Miljøkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM210 / Kjemisk termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM214 / Overflate- og kolloidkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM220 / Molekylmodellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM221 / Grunnleggjande kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • KJEM225 / Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM230 / Analytisk organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM231 / Vidaregåande organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, midtsemesterprøve og prosjektoppgåve

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM238 / Naturstoffkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM243 / Metallorganisk katalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM260 / Radiokjemi og radioaktivitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM333 / Organisk massespektrometri

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM351 / NMR-spektroskopi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • KJEM399 / Masteroppgåve i kjemi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 13:00
 • MAB399 / Masteroppgåve i anvend og utrekningsorientert matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MAB399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MAT101 / Brukarkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • MAT102 / Brukarkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT111 / Grunnkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT112 / Grunnkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT121 / Lineær algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT131 / Differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT160 / Innføring i numeriske metoder

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MAT212 / Funksjonar av fleire variable

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT213 / Komplekse funksjonar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT220 / Algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT221 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MAT230 / Ikke-lineære differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT234 / Partielle differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MAT251 / Klassisk og utrekningsorientert mekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT253 / Fluidmekanikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  25.02.2020, 09:00
  Andre opplysninger
  Eksamenssted: Sigma, 4A5d.
 • MAT260 / Numerisk løysing av differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT261 / Numerisk lineær algebra

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  26.02.2020, 09:00
  Andre opplysninger
  Location: Sigma (4A5d)
 • MAT399 / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MAT399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MAT601 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del A

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MAT611 / Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • MAT612 / Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT641 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT642 / Matematikkens historie - matematikken i oldtida

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • MAT643 / Matematikkens historie - matematikken i nyare tid

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • MAT644 / Algebra

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • MAT650 / Masteroppgåve i matematikkdidatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MAT699 / Masteroppgåve i matematikkdidatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55
 • MATDID210-P / Matematikkdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  02.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MATDID220 / Matematikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen og prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  27.05.2019, 14:00
  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

 • MNF130 / Diskrete strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
 • MNF201 / Vitenskap i vår tid

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  20.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL100 / Innføring i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Midtsemestereksamen og eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   26.05.2020, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   17.03.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL200 / Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL201 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL203 / Genstruktur og -funksjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL204 / Anvendt bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL210 / Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL213 / Utviklingsgenetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL215 / Tumorbiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL221 / Eksperimentell molekylærbiologi I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL300 / Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  6 timer
 • MOL310 / Strukturell Molekylærbiologi

  Vurderingsordning: To skriftlege prøvar

  • Eksamensdel: Skriftleg oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   05.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL320 / Biofysikalske metodar for molekylærbiologar

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: laboratorierapportar

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NANO100 / Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalstest

   Dato
   04.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NANO161 / Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • NATDID220 / Naturfagdidaktikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  02.06.2020–03.06.2020
 • PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PHYS102 / Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og midtveiseksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  • Eksamensdel: Midtveiseksamen

   Dato
   02.04.2020, 15:00
   Varigheit
   2 timer
 • PHYS111 / Mekanikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PHYS112 / Elektromagnetisme I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PHYS113 / Mekanikk 2 og termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS116 / Signal- og systemanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS118 / Moderne fysikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PHYS119 / Moderne fysikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PHYS201 / Kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PHYS204 / Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PHYS205 / Elektromagnetisme II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PTEK202 / Fluidmekanikk og varmeoverføring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PTEK203 / Masseoverføring og faselikevekter

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PTEK205 / Numeriske metodar for prosessteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PTEK218 / Bergartsfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK231 / Olje/gass prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • PTEK232 / Naturgasshydrat: Fundamentale aspekter og praktiske implikasjoner

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PTEK241 / Introduksjon til fleirfasesystem

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  • Eksamensdel: Midtvegseksamen

   Dato
   26.03.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
 • STAT101 / Elementær statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • STAT110 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Sted
 • STAT111 / Statistiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • STAT201 / Generaliserte lineære modellar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  13.03.2020
  Andre opplysninger
  Location: Delta 4A9f
 • STAT210 / Statistisk inferensteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • STAT220 / Stokastiske prosessar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • STAT230 / Livsforsikringsmatematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
 • STAT399 / Masteroppgåve i statistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 23:55