Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det medisinske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Tregangersregelen gjelder for alle eksamener i studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Informasjon om eksamen på det medisinske fakultet.

 

Vår 2023

 • BMED320 / Metoder i biomedisinsk forskning

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og heimeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   01.02.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   13.02.2023, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BMED330 / Cellekommunikasjon og intracellulær signalering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED331 / Tumorbiologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED340 / Cellulær og molekylær nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED380 / Seminarserie

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  16.06.2023, 23:59
 • BMED395 / Masteroppgåve i biomedisin

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 10:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • DIGHEL631 / Digitalisering i Helse: Digitale helsetenester

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2023, 13:45
  Innleveringsfrist
  13.03.2023, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGHEL633 / Digitalisering i Helse: Digitaliseringsprosjekt og implementering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.05.2023, 13:15
  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ELMED219 / Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  2 timer
  Oppgave utleveres
  27.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.01.2023, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ELMED326 / Ernæringsrelaterte genetiske sjukdommer

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ELMED329 / Økonomistyring i helsesektoren

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.01.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM150 / Biokjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  22.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM205 / Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis

  Vurderingsordning: Objective structured clinical examination (Ny eksamen)

  Dato
  23.08.2023

  Vurderingsordning: Objective structured clinical examination

  Dato
  14.06.2023, 09:00
 • FARM260 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  02.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM270 / Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM280 / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM290 / Farmakologi semester I

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM293 / Farmakologi II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 10:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM295 / Galenisk farmasi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM301A / Farmasøytisk forskingsmetodikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.05.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEKVAL620 / Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.03.2023, 11:15
  Innleveringsfrist
  03.04.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELED620 / Helseleiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.01.2023, 11:30
  Innleveringsfrist
  06.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM302 / Forskningsetikk og vitenskapsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  02.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM304 / Kvalitative forskningsmetodar og -tradisjonar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM305 / Kvantitative forskningsmetodar og -tradisjonar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Semesteroppgave

   Innleveringsfrist
   02.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve - statistikk

   Innleveringsfrist
   22.05.2023
 • HUIMM307 / Basic Course in Flow Cytometry

  Vurderingsordning: Rapport, oppgåve

  Innleveringsfrist
  13.04.2023, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+muntleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HUIMM320 / Basal immunologi

  Vurderingsordning: Munnleg

  Dato
  24.02.2023, 10:00
  Varigheit
  4 timer
 • HUMGEN301 / Human Molecular Genetics

  Vurderingsordning: Skriflig + muntleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   24.03.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Dato
   04.05.2023
 • HUPAT301 / Basal humanpatologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.04.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INTH315 / Methods in Global Health Research

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   22.05.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INTH321A / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH331A / Chemical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH334B / Physical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH356 / Observational Epidemiology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH360 / Global Nutrition

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Skoleeksamen

   Dato
   09.05.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Grupperapport

  • Eksamensdel: Rapport

 • INTH360A / Global Nutrition

  Vurderingsordning: Skriftleg og oppgåve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.05.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i gruppe

 • INTH921 / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   16.03.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   24.02.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • INTH956 / Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   14.04.2023, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   24.03.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Oppgåve og heimeksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   14.04.2023, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   24.03.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   24.03.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   24.03.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • LAS301 / Kurs i forsøksdyrlære

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  02.03.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS302 / Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  20.06.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS303 / Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  21.04.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS601 / Kurs i forsøksdyrlære

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  02.03.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS603 / Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  21.04.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MANT306B / Helse og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Munleg

  Eksamensperiode
  05.06.2023–06.06.2023
 • MANT308 / Medisinske basalfag

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 12:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MANT309 / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.06.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED12 / Tolvte semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftlig+praktisk prøve

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   07.06.2023, 09:00
   Oppmøte
   45 minutter før
   Varigheit
   8 timer
   Eksamenssystem
   QPERCOM
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   30.05.2023, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Felles avsluttande skriftleg deleksamen i medisin

   Dato
   23.05.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (2. pulje oske)

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   30.05.2023, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Felles avsluttande skriftleg deleksamen i medisin

   Dato
   23.05.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MED2 / Andre semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.06.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED3 / Tredje semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED4 / Fjerde semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  09.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED6 / Sjette semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 13:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   14.06.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.06.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MED7 / Sjuande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   05.06.2023, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   07.06.2023–08.06.2023

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   21.02.2023, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Dato
   22.02.2023
 • MED7-INT / Øre-nese-hals, øye og nevrologi

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   05.06.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

 • MED7-PSY / Sjuande semester medisinstudiet psykiatri

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Dato
   05.06.2023, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

 • MED8 / Åttande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   14.04.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   12.06.2023–16.06.2023

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   20.01.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

 • MED9 / Niande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED9-GEN / Niande semester medisinstudiet medisinsk genetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDMET900 / Grunnkurs i medisinsk og helsefagleg forsking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.03.2023, 15:00
  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDOD1 / Første semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDOD2 / Andre semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDOPPG / Hovedoppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  27.03.2023, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDSTA / Medisinsk statistikk

  Vurderingsordning: To godkj. oppgåver, skriftleg prøve

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   13.03.2023
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   13.02.2023
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Innleveringsfrist
   17.03.2023, 10:00

  Vurderingsordning: To godkj. oppgåver, skriftleg prøve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

 • MEDSTA2 / Regresjonsmodellar i medisinsk forsking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDSTATA / Medisinsk Statistikk med Stata

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.01.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NOM / Medisinsk nomenklaturlære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI351 / Klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.01.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI352 / Medisinsk ernæringsbehandling av born og unge

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI390A / Masteroppgåve i klinisk ernæring - forskingsprotokoll

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 23:59
 • NUCLI390B / Masteroppgåve i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 12:00
 • NUCLI395 / Masteroppgåve i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 12:00
 • NUHUM395 / Masteroppgåve i human ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgave

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • NUTR100 / Innføring i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.04.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR115 / Ernæringsbiokjemi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR150 / Matvarekunnskap

  Vurderingsordning: En skriftlig prøve og en rapport

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   14.06.2023, 15:00
   Varigheit
   2.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Rapport

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NUTR203 / Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR203A / Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Munleg ekamen (Ny eksamen)

  Dato
  27.01.2023

  Vurderingsordning: Munleg ekamen (Utsett eksamen)

  Dato
  24.04.2023
 • NUTR204 / Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR230 / Metodar i ernæringsforsking

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.01.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR244 / Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR247 / Innføring i medisinsk ernæringsbehandling

  Vurderingsordning: Muntleg

  Eksamensperiode
  06.03.2023–08.03.2023
 • NUTR290 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  26.04.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTRANA / Menneskets anatomi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTRFYS / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD1ORBI / Oral biologi del 1

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
 • OD2ANA / Anatomi

  Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig/praktisk stasjonseksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   14.02.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg/praktisk stasjonseksamen

   Dato
   16.02.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
 • OD2BM / Biomaterialer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2MIKR / Mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2ORBI / Oral biologi del 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2PATIM / Generell patologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3ALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3END-K4 / Endodonti + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3FARMA / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KARIO / Kariologi + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KJE / Kjeveortopedi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KOS-H5 / Kjeve- og slimhinnelidingar høst femte studiår

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KOS-K4 / Kjeve- og slimhinnelidingar fjerde studiår

  Vurderingsordning: Heimeeksamen - skrifleg innlevering

  Oppgave utleveres
  26.05.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KOS-V5 / Kjeve- og slimhinnelidingar vår femte studiår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PED-K5 / Pedodonti femte studieår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PER-K4 / Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PERIO / Periodonti + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PRO-K4 / Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PROSJ / Prosjektoppgåve/masteroppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.01.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PROT / Ferdighetskurs del 2: Protetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  10.03.2023, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ODBIO901 / Oral biologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.04.2023, 16:00
  Innleveringsfrist
  09.05.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODFLA902 / Kurs i forløpsanalyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.05.2023, 16:00
  Innleveringsfrist
  19.05.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODO-FORSK/06 / Kurs i forskningsmetode

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  07.03.2023, 19:00
 • ODO-MICR/06 / Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODO-STAT1/06 / Generell statistikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ODO-STAT2/06 / Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.03.2023, 09:30
  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 09:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SDG303 / Global health - challenges and responses

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   13.01.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TPBAALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAANA / Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  28.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAFAR / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAFORI/II / Klinisk innføringskurs del I og II

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   10.02.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   31.05.2023
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   09.01.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   02.05.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TPBAFYS / Fysiologi og ernæringslære

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAKAR/END / Kariologi og endodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAKJE / Kjeveortopedi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAKOS / Kjeve- og slimhinnelidelser

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAMAT / Odontologiske biomaterialer

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAMIKR / Mikrobiologi og hygiene

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPAT / Patologi generell

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAPER / Periodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAPRO/GER / Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBARØN / Røntgenologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBASAM / Samfunnsodontologi med praksisstudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UPSH302 / Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen