Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det medisinske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Tregangersregelene gjelder for alle eksamener i studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Informasjon om eksamen på det medisinske fakultet.

 

Vår 2020

 • BMED320 / Metodar i medisinsk cellebiologi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og heimeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   13.01.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   31.01.2020, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BMED330 / Cellekommunikasjon og intracellulær signalering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED331 / Tumorbiologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED340 / Cellulær og molekylær nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BMED360 / In vivo avbilding og fysiologisk modellering

  Vurderingsordning: Muntleg

  Dato
  05.06.2020
  Varigheit
  3 timer
 • BMED370 / Berekningsmetodar for legemiddeldesign

  Vurderingsordning: Munleg

  Dato
  08.05.2020
  Varigheit
  6 timer
 • BMED380 / Seminarserie

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  19.06.2020, 23:59
 • BMED395 / Masteroppgåve i biomedisin

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2020, 09:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • ELMED219 / Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  31.01.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.01.2020, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM150 / Biokjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM260 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.04.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM270 / Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM280 / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM290 / Farmakologi semester I

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM293 / Farmakologi II

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM295 / Galenisk farmasi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM301A / Farmasøytisk forskingsmetodikk

  Vurderingsordning: Skriftlig oppgave, skriftlig

  Varigheit
  2 timer
  • Eksamensdel: Spektroskopi

   Dato
   04.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Biokjemisk metodikk

 • FARM321 / Klinisk farmasi

  Vurderingsordning: Skriftleg, praktisk prøve og oppgave/portfolie (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Oppgave/Portfolie

  • Eksamensdel: Objective structured clincal examina

   Dato
   10.01.2020, 10:00
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

 • FARM399/05H / Masteroppgåve i Farmasi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GENV302 / Genetisk utgreiing og -rettleiing

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   16.06.2020
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • HEKVAL620 / Kvalitetsforbedring i helsetenesten

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2020
  Innleveringsfrist
  23.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELED620 / Helseleiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.01.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  10.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELFYT661 / Radiologi for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  20.03.2020, 12:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELIKT620 / Helseinformatikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.01.2020
  Innleveringsfrist
  17.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM304 / Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  17.04.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM305 / Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Heimeekamen

   Innleveringsfrist
   17.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

 • HUIMM303 / Human Immunobiology

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HUMGEN301 / Human Molecular Genetics

  Vurderingsordning: Skriflig + muntleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   16.04.2020, 09:00
   Varigheit
   1 timer
   Andre opplysninger
   Exam Part 1, Exam and group activities presentation at HUS.
  • Eksamensdel: Muntleg

   Dato
   14.05.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Andre opplysninger
   Exam Part 2, Final exam at HUS.
 • HUPAT301 / Basal humanpatologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  03.04.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INTH321A / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH331A / Chemical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.04.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH334B / Physical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH356 / Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INTH360 / Global Nutrition

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Skoleeksamen

   Dato
   15.05.2020, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Grupperapport

  • Eksamensdel: Rapport

 • INTH395A / M.Phil. in Global Health - Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 15:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 15:00
 • INTH921 / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   28.02.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • INTH956 / Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   20.03.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MANT301B / Smerte som fenomen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  27.03.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MANT303A / Radiologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  20.03.2020, 12:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MANT306B / Helse og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  31.01.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED11 / Ellevte semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  19.06.2020, 15:00

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

 • MED12 / Tolvte semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftlig+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   04.06.2020
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   29.05.2020, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MED2 / Andre semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen med mulighet for muntlig

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   17.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen og muntlig i pasientkontakt

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   17.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig ekamen i pasientkontakt

   Dato
   19.06.2020, 09:00
   Varigheit
   8 timer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen og muntlig i bevegapparatet

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   17.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen i bevegapparatet

   Dato
   19.06.2020, 09:00
   Varigheit
   8 timer
 • MED3 / Tredje semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED4 / Fjerde semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  12.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED5 / Femte semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MED6 / Sjette semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   17.06.2020, 13:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.06.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   17.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.06.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MED7 / Sjuande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   15.06.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   16.06.2020–18.06.2020

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   02.03.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Dato
   03.03.2020
 • MED7-INT / Øre-nese-hals, øye og nevrologi

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   15.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   16.06.2020–18.06.2020
 • MED7-PSY / Sjuande semester medisinstudiet psykiatri

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Dato
   02.03.2020, 09:00
   Varigheit
   1.25 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

   Dato
   03.03.2020
 • MED8 / Åttande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   03.04.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   17.02.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

 • MED9 / Niande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  15.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDOD1 / Første semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDOD2 / Andre semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDOPPG / Hovedoppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDSTA / Medisinsk statistikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Dato
  02.04.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Innleveringsfrist
  02.04.2020, 11:00
 • NOM / Medisinsk nomenklaturlære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI352 / Klinisk ernæring del 2

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.04.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUCLI353 / Klinisk ernæring del 3

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  03.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI362 / Genetic disorders in nutrient metabolism

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.04.2020
 • NUCLI395 / Masteroppgåve for klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 12:00
 • NUHUM395 / Masteroppgåve i human ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgave

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • NUTR100 / Innføring i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  21.04.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR115 / Ernæringsbiokjemi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Laboratoriekurs

 • NUTR150 / Matvarekunnskap

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR203 / Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  02.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR204 / Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR245 / Livsstil og livsløp

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  02.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTR246 / Innføring i ernæringsbehandling

  Vurderingsordning: Muntleg

  Eksamensperiode
  09.03.2020–11.03.2020
 • NUTR290 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   26.05.2020–28.05.2020
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   06.05.2020, 12:00
 • NUTR333A / Human ernæring A

  Vurderingsordning: Muntlig eksamen

  Dato
  19.05.2020
 • NUTRANA / Menneskets anatomi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.03.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NUTRFYS / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD1ANA / Anatomi

  Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig/praktisk stasjonseksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.03.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg/praktisk stasjonseksamen

   Dato
   11.03.2020
   Varigheit
   3 timer
 • OD1FYS / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD1ORBI1 / Oral biologi del 1

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  09.06.2020, 10:15
  Varigheit
  2 timer
 • OD1ORBI2 / Oral biologi del 2

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  13.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2BIM / Biomaterialer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2FAR / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2FERD2 / Ferdighetskurs del 2: Protetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  15.01.2020, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  31.01.2020, 08:30
  Varigheit
  2 timer
 • OD2PATI / Generell patologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2RØN / Odontologisk røntgendiagnostikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3ALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3END-K4 / Endodonti + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KJE / Kjeveortopedi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KOS-H5 / Kjeve- og slimhinnelidingar høst femte studiår

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KOS-K4 / Kjeve- og slimhinnelidingar fjerde studiår

  Vurderingsordning: Heimeeksamen - skrifleg innlevering

  Oppgave utleveres
  22.05.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3KOS-V5 / Kjeve- og slimhinnelidingar vår femte studiår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PED-K5 / Pedodonti femte studieår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PER-K4 / Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PRO-K4 / Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD3PROSJ / Prosjektoppgåve/masteroppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  27.01.2020, 14:00
 • OD3SAM / Samfunnsodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODO-MICR/06 / Mikrobiologi og immunologi for spesialistutdanning i odontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODO-STAT2/06 / Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.03.2020, 11:00
  Innleveringsfrist
  27.03.2020, 11:11
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRMED-NASJPR / Nasjonal delprøve

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAANA / Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  27.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  20.01.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAFAR / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.01.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Allégaten 66, Pc-stue
 • TPBAFERD / Ferdighetskurs

  Vurderingsordning: Skriftlig prøve (Ny eksamen)

  Dato
  15.01.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAFORI/II / Klinisk innføringskurs del I og II

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   13.01.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   04.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Varigheit
  2 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   10.02.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   26.05.2020, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   13.01.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   04.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Muntlig del 1 og del 2

  • Eksamensdel: Muntlig del 1

 • TPBAFYS / Fysiologi og ernæringslære

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.06.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAKAR/END / Kariologi og endodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve - endodonti

   Dato
   13.01.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve - endodonti

   Dato
   25.02.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • TPBAKJE / Kjeveortopedi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  16.03.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAKOS / Kjeve- og slimhinnelidelser

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAMAT / Odontologiske biomaterialer

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  16.03.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAMIKR / Mikrobiologi og hygiene

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPAT / Patologi generell

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  12.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAPED / Pedodonti + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAPED/PSY / Pedagogikk og psykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.01.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Allégaten 66, Pc-stue
 • TPBAPER / Periodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAPRO/GER / Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBASAM / Samfunnsodontologi med praksisstudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  17.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen