Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Tregangersregelen gjelder for alle eksamener i studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Informasjon om eksamen på det medisinske fakultet.

 

Vår 2024

 • BMED330 / Cellekommunikasjon og intracellulær signalering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BMED331 / Tumorbiologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BMED340 / Cellulær og molekylær nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BMED365 / Berekningsorientert avbilding, modellering og KI i biomedisin

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.02.2024, 13:00
  Innleveringsfrist
  26.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BMED370 / Berekningsmetodar for legemiddeldesign

  Vurderingsordning: Munleg

  Innleveringsfrist
  08.05.2024, 11:00
 • BMED395 / Masteroppgåve i biomedisin

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • CAREIN / Kurs i forsøksdyrlære, laboratoriedyr, teori, funksjon A, B og D

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.02.2024, 14:00
  Innleveringsfrist
  04.03.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • CAREIN601 / Kurs i forsøksdyrlære, laboratoriedyr, teori, funksjon A, B og D

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.02.2024, 14:00
  Innleveringsfrist
  04.03.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • CAREIN901 / Kurs i forsøksdyrlære, laboratoriedyr, teori, funksjon A, B og D

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.02.2024, 14:00
  Innleveringsfrist
  04.03.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • CISMAC900-5 / Intervention science in maternal and child health

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.08.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGHEL631 / Digitalisering i Helse: Digitale helsetenester

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  10.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.01.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGHEL632 / Digitalisering i Helse: Leiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  19.03.2024, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DIGHEL633 / Digitalisering i Helse: Digitaliseringsprosjekt og implementering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  04.06.2024, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ELMED219 / Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.01.2024, 13:00
  Innleveringsfrist
  26.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ELMED326 / Ernæringsrelaterte genetiske sjukdommer

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ELMED329 / Økonomistyring i helsesektoren

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.01.2024, 15:00
  Innleveringsfrist
  12.01.2024, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM150 / Biokjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM205 / Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis

  Vurderingsordning: Objective structured clinical examination

  Dato
  12.06.2024, 08:00
  Varigheit
  8 timer
 • FARM260 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM270 / Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM280 / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  20.03.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM290 / Farmakologi semester I

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM293 / Farmakologi II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.05.2024, 10:00
  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM295 / Galenisk farmasi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM301A / Farmasøytisk forskingsmetodikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.05.2024, 09:00
  Varigheit
  2.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM399/05H / Masteroppgåve i Farmasi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.05.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   10.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • FYST333A / Musculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  23.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GENV302 / Genetisk utgreiing og -rettleiing

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   04.06.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   14.06.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • GENV399 / Genetisk rettleiing: masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande muntlig

 • HEKVAL620 / Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  08.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HELED620 / Helseleiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  05.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HELFYT661 / Radiologi for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.05.2024, 10:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  22.03.2024, 12:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELSAM304 / Kvalitative forskningsmetodar og -tradisjonar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HELSAM305 / Kvantitative forskningsmetodar og -tradisjonar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve - statistikk

   Innleveringsfrist
   16.05.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Semesteroppgave

   Innleveringsfrist
   10.05.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • HELSAM395 / Masteroppgåve i helse og samfunn

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande muntlig

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.02.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande muntlig

 • HELVID650 / Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (EVU)

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.06.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • HUIMM306A / Molecular and Cellular Methods in Immunology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.05.2024, 08:00
  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HUIMM320 / Basal immunologi

  Vurderingsordning: Munnleg

  Dato
  23.02.2024
 • HUIMM906A / Molecular and Cellular Methods in Immunology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.05.2024, 08:00
  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HUMGEN301 / Human Molecular Genetics

  Vurderingsordning: Skriflig + muntleg

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   20.03.2024, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

 • HUPAT301 / Basal humanpatologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH315 / Methods in Global Health Research

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.03.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INTH321A / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH331A / Chemical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH334B / Physical factors in the work environment

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • INTH356 / Observational Epidemiology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH360 / Global Nutrition

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH360A / Global Nutrition

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.04.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INTH395A / M.Phil. in Global Health - Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   12.08.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INTH395B / Master Thesis in Global Health

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerende munleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • INTH921 / Experimental Epidemiology

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   14.03.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   23.02.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • INTH956 / Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   08.04.2024, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   22.03.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • LAS301 / Kurs i forsøksdyrlære

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.02.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS303 / Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.04.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LAS601 / Kurs i forsøksdyrlære

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.02.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LAS603 / Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.04.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MANT303A / Radiologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  22.03.2024, 12:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MANT306A / Trygdemedisin for primærkontakter

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED12 / Tolvte semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftlig+praktisk prøve

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   06.06.2024, 09:00
   Oppmøte
   45 minutter før
   Eksamenssystem
   QPERCOM
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   04.06.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Felles avsluttande skriftleg deleksamen i medisin

   Dato
   28.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (2. pulje oske)

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   06.06.2024, 13:00
   Oppmøte
   90 minutter før
   Eksamenssystem
   QPERCOM
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   04.06.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Felles avsluttande skriftleg deleksamen i medisin

   Dato
   28.05.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MED2 / Andre semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED3 / Tredje semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED4 / Fjerde semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Deltakelse på prøveeksamen

   Dato
   04.03.2024, 09:00
   Varigheit
   2.75 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MED4-MIKR / Fjerde semester medisinstudiet - mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED6 / Sjette semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   13.06.2024, 13:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.06.2024, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   13.06.2024, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.06.2024, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   13.06.2024, 13:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (2. pulje)

   Dato
   13.06.2024, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.06.2024, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • MED7 / Sjuande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   20.02.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   03.06.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   05.06.2024–06.06.2024
 • MED7-PSY / Sjuande semester medisinstudiet psykiatri

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Dato
   20.02.2024, 09:00
   Varigheit
   1.25 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleekamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg eksamen

 • MED8 / Åttande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

  Vurderingsordning: Skriftleg+munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   10.04.2024, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg

   Eksamensperiode
   10.06.2024–14.06.2024
 • MED9 / Niande semester medisinstudiet

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  07.06.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MED9-GEN / Niande semester medisinstudiet medisinsk genetikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.06.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEDMET901 / Etikk og helseforskning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.03.2024, 15:00
  Innleveringsfrist
  19.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDOD1 / Første semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDOD2 / Andre semester medisin- og odontologistudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDOPPG / Hovudoppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.04.2024, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDSTA / Medisinsk statistikk

  Vurderingsordning: To godkj. oppgåver, skriftleg prøve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

  Vurderingsordning: To godkj. oppgåver, skriftleg prøve

  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   11.03.2024, 23:59
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   12.02.2024, 23:59
   Sted
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Innleveringsfrist
   11.04.2024, 13:00
   Sted
 • MEDSTA2 / Regresjonsmodellar i medisinsk forsking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  05.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEDSTATA / Medisinsk Statistikk med Stata

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.01.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NOM / Medisinsk nomenklaturlære

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI352 / Medisinsk ernæringsbehandling av born og unge

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  20.03.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUCLI357 / Medisinsk ernæringsbehandling av vaksne

  Vurderingsordning: Samla karakter (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   23.02.2024, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NUCLI390A / Masteroppgåve i klinisk ernæring - forskingsprotokoll

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 23:59
 • NUCLI390B / Masteroppgåve i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • NUHUM395 / Masteroppgåve i human ernæring

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  • Eksamensdel: Masteroppgave

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • NUTR100 / Innføring i klinisk ernæring

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.05.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR115 / Ernæringsbiokjemi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR150 / Matvarekunnskap

  Vurderingsordning: En skriftlig prøve og en rapport

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   31.05.2024, 09:00
   Varigheit
   2.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   05.04.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • NUTR203 / Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR204 / Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR230 / Metodar i ernæringsforsking

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.01.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR244 / Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTR247 / Innføring i medisinsk ernæringsbehandling

  Vurderingsordning: Muntleg (Ny eksamen)

  Dato
  12.03.2024, 08:00
  Varigheit
  8 timer
 • NUTR248 / Innføring i medisinsk ernæringsbehandling

  Vurderingsordning: Muntleg

  Eksamensperiode
  11.03.2024–12.03.2024
  Varigheit
  8 timer
 • NUTR290 / Bacheloroppgåve i ernæring

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTRANA / Menneskets anatomi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • NUTRFYS / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD1ORBI / Oral biologi del 1

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  27.05.2024, 15:00
  Varigheit
  2 timer
 • OD2ANA / Anatomi

  Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig/praktisk stasjonseksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   20.02.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntleg/praktisk stasjonseksamen

   Dato
   22.02.2024, 09:00
   Varigheit
   3 timer
 • OD2BM / Biomaterialer

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2FYS / Menneskets fysiologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2KARIO / Ferdighetskurs del 1: Kariologi

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (Ny eksamen)

  Dato
  14.06.2024, 08:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Dato
  03.06.2024, 08:15
  Varigheit
  0.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • OD2MIKR / Mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2ORBI / Oral biologi del 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2PATIM / Generell patologi og immunologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD2PERIO / Periodonti, ferdigheitskurs

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (Ny eksamen)

  Dato
  14.06.2024

  Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

 • OD3ALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3FARMA / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KARIO / Kariologi + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KOS-H5 / Kjeve- og slimhinnelidingar høst femte studiår

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3KOS-V5 / Kjeve- og slimhinnelidingar vår femte studiår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3PED-K5 / Pedodonti femte studieår

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3PERIO / Periodonti + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3PROSJ / Prosjektoppgåve/masteroppgåve

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  08.04.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  29.01.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD3PROT / Ferdighetskurs del 2: Protetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  12.01.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Utsett eksamen)

  Dato
  03.04.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munleg (Utsett eksamen)

  Dato
  29.02.2024, 12:00
  Varigheit
  3 timer
 • OD4BARN / Pedodonti + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD4ENDO / Endodonti + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD4KLIN / Tverrfagleg godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Objektivt strukturert klinisk eksamen (2. pulje)

  Dato
  11.06.2024, 12:30
  Oppmøte
  60 minutter før
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  QPERCOM

  Vurderingsordning: Objektivt strukturert klinisk eksamen (1. pulje)

  Dato
  11.06.2024, 08:30
  Oppmøte
  60 minutter før
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  QPERCOM
 • OD4KOS / Kjeve- og slimhinnelidingar 4. studieår

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Oppgave utleveres
  24.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.06.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD4PROT / Protetikk + klinikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • OD4TEMA / Tannbehandling, diverse tema

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ODO-EMBR/06 / Embryologi for den odontologiske vidareutdanninga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.02.2024, 11:00
  Innleveringsfrist
  08.03.2024, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ODO-FORSK/06 / Kurs i forskningsmetode

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  05.03.2024, 19:00
 • SDG303 / Global health - challenges and responses

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   10.10.2023, 23:59
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TPBAALM / Allmennodontologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAANA / Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAFAR / Farmakologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAFERD / Ferdighetskurs

  Vurderingsordning: Skriftlig prøve (Ny eksamen)

  Dato
  08.01.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftlig prøve (Utsett eksamen)

  Dato
  22.01.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAFOR-K3 / Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 3

  Vurderingsordning: Godkjent klinikk

  Innleveringsfrist
  04.06.2024, 09:10
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAFORI/II / Klinisk innføringskurs del I og II

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   22.02.2024, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
   • Høyteknologisenteret, Eksamensrom 3, Eksamensrom 4, Eksamensrom 5, Eksamensrom 6, Eksamensrom 7, Eksamensrom 8
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   23.05.2024, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBAFYS / Fysiologi og ernæringslære

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.06.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAKAR/END / Kariologi og endodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAKJE / Kjeveortopedi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  25.04.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  15.03.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAMAT / Odontologiske biomaterialer

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Dato
  07.05.2024, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  15.03.2024, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAMIKR / Mikrobiologi og hygiene

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  30.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPAT / Patologi generell

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  05.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPED/PSY / Pedagogikk og psykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.01.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPER / Periodonti

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPRO/GER / Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  28.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBAPROSJ / Prosjektoppgåve

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  23.04.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • TPBARØN / Røntgenologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • TPBASAM / Samfunnsodontologi med praksisstudiet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • UPSH302 / Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  01.03.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted