Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Vår 2023

 • AIKI100 / Innføring i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AIKI110 / Kunstige agentar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG350 / Masteroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
 • AORG351 / Master's Thesis in Public Administration

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
 • AORG602 / Organisering, læring og endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 14:00
 • AORG606 / Teknologileiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.05.2023, 14:00
 • CET201 / Berekraftig innovasjon

  Vurderingsordning: Rapport, gruppeprosjekt og prosjektevaluering

  • Eksamensdel: Individuell rapport

   Innleveringsfrist
   28.02.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg rapport av gruppeprosjekt

   Innleveringsfrist
   30.03.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuell prosjektevaluering

   Innleveringsfrist
   19.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • DATA110 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA120 / Databasar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA130 / Strukturerte data

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA140 / Rå-data

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA150 / Datasett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASAK1 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • DIDASAK2 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASAK3 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 3

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  06.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASAK4 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 4

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  24.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGI114 / Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve

  Dato
  14.06.2023, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGI115 / Data og demokrati

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve

  Dato
  19.04.2023, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON100 / Innføring i samfunnsøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON110 / Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON115 / Utviklingsøkonomi I

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON130 / Makroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON140 / Matematikk for økonomer

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Flervalprøve

   Dato
   21.02.2023, 09:00
   Varigheit
   1.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   08.03.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON210 / Velferd og økonomisk politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON217 / Challenges of Global Poverty

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON218 / Næringsstruktur og internasjonal handel

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON222 / Økonometri og økonomisk historie

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Essay

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   20.02.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON225 / Politisk økonomi - økonomiske perspektiver

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON229 / Arbeidsmarknadsøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON230 / Internasjonal makroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON240 / Statistikk og økonometri

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON243 / Videregående matematikk og optimering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON260 / Næringsøkonomi og konkurransepolitikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   23.02.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON261 / Investering og finansiering I

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON263 / Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON290A / Bacheloroppgave med rettleiing

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON290B / Bacheloroppgave utan rettleiing

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON310 / Mikroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON315 / Utviklingsøkonomi II

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON316A / Miljøøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON316B / Ressursøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON321A / Helseøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON324 / Public Economics

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   23.02.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   24.05.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuell oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON327 / Spillteori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON330 / Makroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON340 / Økonometri I

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON341 / Økonometri II

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON342 / Nytte-kostnadsanalyse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Oppgåve og skriftlig presentasjon

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Tilbakemeldingsrapport

   Innleveringsfrist
   12.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   28.04.2023, 12:00
   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON343 / Empirisk forskingsdesign

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2023, 14:00
  Innleveringsfrist
  10.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON360 / Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON391 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • EUR105 / European Union Institutions, Politics, and Policies

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • EXECUTIVE662 / Rolleforståelse for kommunale ledere

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.06.2023, 08:00
  Innleveringsfrist
  08.06.2023, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD230 / Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD303 / Model-based Analysis and Policy Design

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD308 / Policy Design and Implementation

  Vurderingsordning: Portfolio assessment

  • Eksamensdel: Team project

   Innleveringsfrist
   06.03.2023, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individual project

   Innleveringsfrist
   06.02.2023, 09:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO-SD321 / Model-based Socioeconomic Planning

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Spørreskjema

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Modelleringsprosjekt

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO-SD325 / Client-based modeling project

  Vurderingsordning: Portfolio assessment

  Innleveringsfrist
  19.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Simulation model and a written report

  • Eksamensdel: Video presentation

 • GEO-SD330 / Natural Resources Management

  Vurderingsordning: Online exam

  Oppgave utleveres
  23.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD350 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GEO-SD351 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GEO-SD360 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.06.2023, 14:00
 • GEO-SD660 / Natural Resources Management

  Vurderingsordning: Online exam

  Oppgave utleveres
  23.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD662 / System Dynamics Modelling and Analysis

  Vurderingsordning: Online exam

  Oppgave utleveres
  25.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 14:00
 • GEO110 / Kartografi og tematiske kart

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve

   Dato
   01.03.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO111 / Landformdannande prosessar

  Vurderingsordning: Gruppevis feltrapport og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Gruppevis feltrapport

   Innleveringsfrist
   24.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   31.05.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO124 / Regional utvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og feltrapport

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.03.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   30.03.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO204 / Kvantitativ metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO206 / Kvalitativ analyse

  Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Essay basert på praktisk oppgåve

   Innleveringsfrist
   10.02.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   01.03.2023, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO212 / Terrestriske klima- og miljøendringar

  Vurderingsordning: Mappevurdering og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   28.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   11.05.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO222 / Sustainability in an Urbanising World

  Vurderingsordning: Oppgåve og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   21.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   02.05.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO281 / Miljøforvaltning og planlegging

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO283 / Geografiske tilnærmingar til klimatilpassing og -forebygging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO291 / Naturgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Dato
   05.06.2023
 • GEO292 / Regionalgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og individuell munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   22.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuell munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   07.06.2023–08.06.2023
 • GEO293 / Miljøgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   22.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   07.06.2023–08.06.2023
 • GEO306 / Metodar i samfunnsgeografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO316 / Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis

  Vurderingsordning: Portfolio assessment and oral poster presentation

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   05.02.2023, 18:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg presentasjon

   Dato
   16.02.2023, 13:00
 • GEO317 / Særemne i geografi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO324 / Geographies of the Green Transformation

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO337 / Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance

  Vurderingsordning: Essay, Term paper and Oral exam

  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   17.03.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Term paper

   Innleveringsfrist
   21.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oral exam

   Eksamensperiode
   11.05.2023–12.05.2023
 • GEO341 / Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

  Vurderingsordning: Feltrapport

  Innleveringsfrist
  19.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO350 / Masteroppgåve i geografi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GEO620 / Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  31.05.2023, 14:00
 • GEO660 / Samfunnsplanlegging og rolleforståing i komplekse plansituasjonar

  Vurderingsordning: Eksamen i 4 delar: 2 individuelle skriftlege oppgåver og 2 gruppeoppgåver

  Andre opplysninger
  Del 1 og 2 skjer i høstsemesteret, del 3 og 4 skjer i vårsemesteret.
  • Eksamensdel: Del 3 (vår): Gruppeoppgåve, m/munnleg presentasjon

   Dato
   22.03.2023, 08:00
   Varigheit
   8 timer
  • Eksamensdel: Del 4 (vår): Individuell skriftlege oppgåve

   Innleveringsfrist
   16.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GOV100B / Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GOV101 / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   20.02.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   02.05.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   26.05.2023, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GOV103 / Politikk og forvalting

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV104 / Politisk teori og styreformer

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV107 / EU og internasjonale organisasjonar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GOV108 / Climate Policy

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV109 / Climate Policy

  Vurderingsordning: Exam in three parts

  • Eksamensdel: Mid-term essay

   Innleveringsfrist
   20.03.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Final essay

   Innleveringsfrist
   31.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Peer feedback

   Innleveringsfrist
   02.05.2023, 14:00
 • GOV212 / Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV213 / Helse- og velferdspolitikk - Makt og innverknad

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV214 / Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV215 / Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV216 / Constitutions, Courts and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV217 / Gender and Power in Contemporary Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV251 / Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV320 / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  27.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV321 / Kvantitativ metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV322 / Offentleg politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV323 / Kvalitativ metode

  Vurderingsordning: Essay (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  17.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV326 / Politisk organisering og flernivåstyring

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV327 / Kunnskap, politikk og styring

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV328 / Leadership in Organizational and Cultural Contexts

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GOV332 / Forskingsdesign

  Vurderingsordning: Innlevering av paper

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HELØK610 / Helseøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.02.2023, 11:15
  Innleveringsfrist
  27.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO100 / Innføring i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO104 / Formelle metodar for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO110 / Informasjonssystem

  Vurderingsordning: Mappe og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   26.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   12.06.2023, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO125 / Datahandtering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO132 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO135 / Vidarekommande programmering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO162 / Innføring i HCI

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og oppgåve i gruppe (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   21.02.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO180 / Metodar i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve

  Oppgave utleveres
  22.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.02.2023, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO212 / Systemutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO215 / Web Science

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO216 / Knowledge Graphs

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO263 / Interaksjonsdesign og prototyping

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   30.05.2023, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   11.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO282 / Knowledge Representation and Reasoning

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INFO284 / Machine Learning

  Vurderingsordning: Gruppeoppgave og heimeeksamen

  • Eksamensdel: Gruppeoppgave

   Innleveringsfrist
   03.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Flervalgsprøve

   Oppgave utleveres
   22.05.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   22.05.2023, 11:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO300 / Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  31.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO319 / Research Topics in Big Data

  Vurderingsordning: Mappe, munnleg og skuleeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   21.02.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • INFO320 / Research Topics in Semantic Information Systems

  Vurderingsordning: Eksamen i tre deler

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   23.05.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   28.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i gruppe

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO345 / Research Topics in Recommender Systems

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og gruppeoppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.02.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO371 / Research Topics in Networks and Text Analysis

  Vurderingsordning: Oral exam and group based semester project

  • Eksamensdel: Group based semester project

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oral exam

   Eksamensperiode
   15.06.2023–16.06.2023
 • INFO390 / Masteroppgåve i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • ITØK101 / Mikroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITØK102 / Makroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ITØK264 / Financial Technology

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   26.05.2023, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i gruppe

 • ITØK281 / Utplassering i informasjonsteknologi og økonomi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Rapportar om utførte arbeidsoppgåver

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat i praksisperioden

   Innleveringsfrist
   03.03.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Oppsummerande refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 12:00
 • JOU102 / Journalistikken sine metodar og verktøy

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
 • JOU201 / Journalistisk praksis

  Vurderingsordning: Praksisrapportar

  • Eksamensdel: Praksisrapport 1

   Innleveringsfrist
   24.03.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Praksisrapport 2

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • JOU250 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  • Eksamensdel: Analyseoppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Produksjon og produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KOGVIT101 / Introduction to the Cognitive Sciences

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og semesteroppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   21.02.2023, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAN302 / Fordjuping i manusutvikling for seriar

  Vurderingsordning: Manus og refleksjonsnotat

  • Eksamensdel: Manus

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   12.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAN350 / Utplassering og masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
 • MET102 / Samfunnsvitskapleg metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI101 / Medier: Institusjonar og bransjeforståing

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEVI102 / Mediebruk: Teori og metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI103 / Medieestetikk: Fortolking og analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI104 / Retorikk og strategisk kommunikasjon

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  22.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI111 / Norwegian Media in a Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI221 / Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI221B / Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI222 / Mediebruk: Identitet og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI223 / Medieestetikk: Historie og teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI223B / Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI224 / Medieteknologi og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI310-6 / Forskingserfaring og metode: Retorikk og truverde i COVID-19-krisen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI310-8 / Forskningserfaring og metode: Medias dekning av klimakrisa, årsakar og løysingar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk deltaking (80%)

 • MEVI340 / Prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskisse

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI350 / Masteroppgåve i medier og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MEVI390 / Arbeidslivspraksis for mediestudentar

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MIX114 / Webutvikling

  Vurderingsordning: Tre oppgåver

  • Eksamensdel: Oppgåve i programmering

   Innleveringsfrist
   24.02.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve i grafisk design

   Innleveringsfrist
   07.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX202 / Design for mediebruk

  Vurderingsordning: To deleksamnar

  • Eksamensdel: Gruppeoppgave: rapport

   Innleveringsfrist
   14.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgave: prototype og spesifikasjon

   Innleveringsfrist
   09.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX250 / Bacheloroppgåve i medie- og interaksjonsdesign

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   09.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Gruppeproduksjon

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • MIX302 / Forskingsdesign og feltstudiar

  Vurderingsordning: Prosjektskisse

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MIX350 / Masteroppgåve i medie- og interaksjonsdesign

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • POLECON200 / Regulering og politikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • POLECON250 / Bacheloroppgåve i politisk økonomi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAKDI101 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAKDI111 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL100 / Innføring i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL105 / Stats- og nasjonsbygging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL106 / Politiske institusjonar i etablerte demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.05.2023, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL107 / Politisk mobilisering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL120 / Scandinavian Politics and Government

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL203 / Comparative Arctic Indigenous Governance

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.05.2023, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL214 / Political Economy

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   23.02.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen (essay)

   Oppgave utleveres
   08.05.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   08.05.2023, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL226 / Populism and its Consequences for Liberal Democracy

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL232 / Russian Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.05.2023, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL233 / Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL260 / Bacheloroppgåve i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL290 / Praksis i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Praskssrapport

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL291 / Praksis i samanliknande politikk - utanbys

  Vurderingsordning: Mappeeksamen

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL307 / Forskingsdesign og kvalitative metodar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   23.05.2023, 09:00
   Innleveringsfrist
   23.05.2023, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   20.02.2023, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   12.04.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL307-2 / Forskingsdesign og kvalitative metodar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL332 / Avansert kvantitativ analyse

  Vurderingsordning: Statistisk essay

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL348 / Local and Regional Democracy in Multilevel Norway and Europe

  Vurderingsordning: Research paper

  Innleveringsfrist
  05.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
 • SAMPOL371 / Arctic Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL388 / Understanding inequality in (democratic) politics

  Vurderingsordning: Research proposal

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL389 / Komparativ dommaråtferd

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  30.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL606 / Demokratiassistanse og demokratisering

  Vurderingsordning: Oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  01.03.2023, 14:00
 • SAMPOL607 / Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL608 / Organisering for samfunnssikkerhet og krisehandtering. Ekstremisme og terrorisme.

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • SAMPOL609 / Korrupsjonsgransking

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  22.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL611 / Organisering for samfunnssikkerhet og krisehandtering

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL650 / Masteroppgave i demokratibygging

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT100 / Invitasjon til sosialantropologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT103 / Materialitet: miljø, stad og økonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  05.06.2023, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT104 / Kultur, meining og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT105 / Makt: uttrykk og tilsløring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT215 / Komparativ regional etnografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT260 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   22.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   06.06.2023–08.06.2023
 • SANT275 / Etnografi i praksis

  Vurderingsordning: Sluttrapport

  Innleveringsfrist
  07.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT280-15 / The Frontier of Anthropological Research: Anthropology of humanitarianism

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT285-7 / Current Anthropological Research: Schnitzel in a Pita with Hummus: The Anthropology of Israeli/Palestinian Food

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.04.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT320 / Praktisk metodekurs: Antropologisk feltarbeid

  Vurderingsordning: Feltrapport

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande muntleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   24.05.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • SANT660 / Fleirkulturell forståing og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS100A / Innføring i sosiologi med fordjupingstema

  Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  09.03.2023, 17:00
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   01.03.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SOS100B / Innføring i sosiologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS101 / Klassisk og moderne sosiologisk teori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS103-L / Samfunnsstrukturer i endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS111 / Familien i endring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS113 / Velferd og ulikhet

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS113-L / Velferd og ulikhet

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS116 / Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS119 / Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.03.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS120 / Digital Sociology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.04.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS201 / Sosiologisk forsking: Teori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS202 / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bachelorppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Bachelorppgåve

   Innleveringsfrist
   24.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   14.06.2023–15.06.2023
   Varigheit
   7 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SOS202-L / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  24.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS301 / Sosiologisk analyse

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  17.04.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS302 / Sosiologiske teoritradisjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS303 / Metode - statistisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS304 / Metode - kvalitative tilnærmingar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS320 / Velferd, ulikskap og livsløp

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  24.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS321 / Migrasjon, integrasjon og mobilitet

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  24.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS322 / Arbeid, klasse og utdanning

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  24.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS340 / Prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  15.06.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS360 / Masteroppgåva

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • TVP102 / Det visuelle språket

  Vurderingsordning: Praktisk gruppeproduksjon og teoretisk oppgåve

  • Eksamensdel: Praktisk deleksamen i gruppe

   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Teoretisk/analytisk deleksamen

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TVP260 / Bachelorproduksjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Praktisk produksjon

   Innleveringsfrist
   19.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   26.05.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TVP261 / Utplassering

  Vurderingsordning: Rapport/audiovisuell dokumentasjon

  Innleveringsfrist
  12.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UJO304 / Prosjektdesign

  Vurderingsordning: Prosjektplan

  Innleveringsfrist
  01.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UJO350 / Masteroppgåve i undersøkande journalistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • UJO661 / Reportasjeleiing i undersøkande journalistikk

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UJO662 / Avansert research i undersøkande journalistikk

  Vurderingsordning: Refleksjonsoppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 14:00
 • UJO665 / Programmering i Python

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen