Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Høst 2021

 • AIKI100 / Examen facultatum - Innføring i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 16:00
 • AORG100A / Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG100B / Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  08.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG101 / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  23.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.09.2021, 14:00
  Andre opplysninger
  Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG103 / Politikk og forvalting

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  26.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG104 / Politisk teori og styreformer

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  28.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG107 / EU og internasjonale organisasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG215 / Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG320A / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG320B / Organization Theory

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG321A / Kvantitativ metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  22.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.09.2021, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG321B / Quantitative Methods

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  22.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.09.2021, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG322A / Offentleg politikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG322B / Public Policy

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG323A / Kvalitativ metode

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG323B / Qualitative Methods

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG326 / Politisk organisering og flernivåstyring

  Vurderingsordning: Oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG327 / Kunnskap, politikk og styring

  Vurderingsordning: Oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG332 / Forskingsdesign

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  23.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG606 / Teknologileiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG660 / Styring gjennom tillit og samordning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA110 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA120 / Databasar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA130 / Strukturerte data

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  29.10.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA140 / Rå-data

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DATA150 / Datasett

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAGEO1 / Geografididaktikk 1

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  13.12.2021–14.12.2021
 • DIDAMEVI1 / Mediefagsdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Rettleia skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASAK1 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
 • DIDASAK3 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 3

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON100 / Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON110 / Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON115 / Utviklingsøkonomi I

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON116 / Miljø- og ressursøkonomi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   24.09.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   22.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 3

   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON122 / Incentiver, politikk og åtferd

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.11.2021, 12:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON127 / Innføring i spel og strategiar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON130 / Makroøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  22.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON140 / Matematikk for økonomer

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   08.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   08.12.2021, 13:30
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Flervalprøve

   Dato
   25.11.2021, 09:00
   Varigheit
   1.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON210 / Velferd og økonomisk politikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON217 / Challenges of Global Poverty

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  21.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON218 / Næringsstruktur og internasjonal handel

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  23.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON220 / Velferdsstatens økonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON225 / Politisk økonomi - økonomiske perspektiver

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON230 / Internasjonal makroøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.11.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON240 / Statistikk og økonometri

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  28.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON243 / Videregående matematikk og optimering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON260 / Næringsøkonomi og konkurransepolitikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Individuell oppgåve

   Innleveringsfrist
   17.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Delta i diskusjon

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   07.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   07.12.2021, 13:30
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON261 / Investering og finansiering I

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prøve 1

   Innleveringsfrist
   23.09.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prøve 2

   Innleveringsfrist
   05.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   10.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 13:30
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON263 / Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  29.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON264 / Financial Technology

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   30.09.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.09.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • ECON290 / Bacheloroppgave

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve uten rettleiing og undervisning (versjon B)

  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 14:00
 • ECON310 / Mikroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON315 / Utviklingsøkonomi II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON316A / Miljøøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON316B / Ressursøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  22.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON321A / Helseøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.11.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 12:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON324 / Public Economics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  24.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON327 / Spillteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  28.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2021, 14:00
 • ECON330 / Makroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.11.2021, 08:45
  Innleveringsfrist
  30.11.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON340 / Økonometri I

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.11.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON341 / Økonometri II

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON360 / Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON380 / Forberedelsesemne for masteroppgåva

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 12:00
 • ECON381 / Praksisbasert prosjektarbeid

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  02.12.2021, 12:00
 • ECON391 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • EUR101 / Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   6 timer
   Oppgave utleveres
   29.11.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   29.11.2021, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgave

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO-SD302 / Fundamentals of Dynamic Social Systems

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD303 / Model-based Analysis and Policy Design

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD304 / System Dynamics Modelling Process

  Vurderingsordning: Modeling project

  • Eksamensdel: Simulation model

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oral presentation

   Eksamensperiode
   15.12.2021–17.12.2021
 • GEO-SD309 / Modell-baserte Interaktive Læremiljø

  Vurderingsordning: Oppgåve og presentasjon

  Innleveringsfrist
  15.11.2021, 14:00
 • GEO-SD310 / Writing course and project description

  Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse

  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD323 / Special Topics in System Dynamics, Applications

  Vurderingsordning: Term paper

  Innleveringsfrist
  01.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD324 / Special Topics in System Dynamics, Methodology

  Vurderingsordning: Term paper

  Innleveringsfrist
  14.01.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD330 / Natural Resources Management

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD350 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 14:00
 • GEO-SD351 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 14:00
 • GEO-SD360 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.11.2021, 14:00
 • GEO100 / Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO110 / Kartografi og tematiske kart

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   07.10.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   07.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve og kart

   Innleveringsfrist
   07.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO111 / Landformdannande prosessar

  Vurderingsordning: Gruppevis feltrapport og heimeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   04.10.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   04.10.2021, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO113 / Klima, oseanografi og biogeografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO125 / Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO131 / Mat, miljø og berekraftig utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO215 / Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

  Vurderingsordning: Mappe og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Mappe

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   01.12.2021–03.12.2021
 • GEO217 / Hydrologi, grunnvann og geofarer

  Vurderingsordning: Feltrapport, flervalsprøve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   01.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Flervalsprøve

   Dato
   05.11.2021, 12:15
   Varigheit
   1.75 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   06.12.2021–10.12.2021
 • GEO222 / Sustainability in an Urbanising World

  Vurderingsordning: Oppgåve og heimeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   01.10.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   01.10.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO260 / Praksisemne i geografi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg presentasjon

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   15.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

   Dato
   10.12.2021
 • GEO281 / Miljøforvaltning og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO308 / Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO310 / Skrivekurs og prosjektskildring

  Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse og seminarinnlegg

  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO313 / Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  02.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO324 / Geographies of the Green Economy

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  28.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.09.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO328 / Planlegging og samfunn

  Vurderingsordning: Fire oppgåver

  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   01.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   15.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 3

   Innleveringsfrist
   02.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 4

   Innleveringsfrist
   06.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO330 / Theories of Sustainable Land Use

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO350 / Masteroppgåve i geografi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GEO640 / Planlegging og samfunn

  Vurderingsordning: Fire oppgåver

  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   01.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   15.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 3

   Innleveringsfrist
   02.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 4

   Innleveringsfrist
   06.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO100 / Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO104 / Formelle metodar for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO110 / Informasjonssystem

  Vurderingsordning: Mappevurdering og heimeeksamen (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   22.09.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   22.09.2021, 12:00
 • INFO125 / Datahandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Oppgave utleveres
  09.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO132 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO135 / Vidarekommande programmering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO162 / Innføring i HCI

  Vurderingsordning: HOG

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   30.11.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.11.2021, 12:00
  • Eksamensdel: Oppgåve i gruppe

   Innleveringsfrist
   24.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO180 / Metodar i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2021, 11:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO207 / Sosial nettverksteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO212 / Systemutvikling

  Vurderingsordning: Essay, gruppeprosjekt og muntlig gruppeeksamen

  • Eksamensdel: Individuelt essay

   Innleveringsfrist
   26.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesterprosjekt (gruppe) og munnleg gruppeeksamen

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO215 / Web Science

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO216 / Knowledge Graphs

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og gruppeoppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   29.09.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   29.09.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO263 / Interaction Design and Prototyping

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og gruppeoppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   28.09.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   28.09.2021, 12:00
 • INFO282 / Knowledge Representation and Reasoning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO310 / Research Topics in Model-Based Information Systems

  Vurderingsordning: Heimeeksamen, essay og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   30.11.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.11.2021, 12:00
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   08.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   17.11.2021, 14:00
 • INFO345 / Research Topics in Recommender Systems

  Vurderingsordning: Heimeeksamen og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   09.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   09.12.2021, 11:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   23.11.2021, 14:00
 • INFO361 / Forskingstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve i gruppe

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   01.12.2021–03.12.2021
 • INFO390 / Masteroppgåve i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • ITØK101 / Mikroøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 13:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JOU101 / Introduksjon til journalistikk

  Vurderingsordning: Refleksjonsrapport

  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JOU103 / Journalistikken sine former

  Vurderingsordning: Oppgåve: Reportasje og metoderapport

  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JOU204 / Datajournalistikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • JOU250 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  • Eksamensdel: Analyseoppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Produksjon og produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KOGVIT101 / Introduction to the Cognitive Sciences

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og heimeeksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   10.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAN301 / Introduksjon til manusutvikling for seriar

  Vurderingsordning: Manus og refleksjonsnotat

  • Eksamensdel: Manus

   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAN350 / Utplassering og masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
 • MEPRO100 / Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MET102 / Samfunnsvitskapleg metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  17.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.09.2021, 17:00
  Andre opplysninger
  Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI101 / Medier: Institusjonar og bransjeforståing

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI102 / Mediebruk: Teori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.09.2021, 15:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI103 / Medieestetikk: Fortolking og analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI111 / Norwegian Media in a Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI203 / Medieretorikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI203B / Medieretorikk - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI221 / Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI222 / Mediebruk: Identitet og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI222B / Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI223 / Medieestetikk: Historie og teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.10.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI224 / Medieteknologi og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 10:00
 • MEVI224B / Media Technology and Society - Bachelor Thesis

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 10:00
 • MEVI302 / Avansert mediebruksanalyse

  Vurderingsordning: Rapport og munnleg

  • Eksamensdel: Rapport prosjektarbeid

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   25.11.2021–26.11.2021
   Andre opplysninger
   Muntlig eksamen blir avholdt 25.- og 26. november. Lister med klokkeslett for når hver enkelt kandidat skal opp til muntlig vil bli publisert på emnesiden på Mitt UiB i november før eksamen.
 • MEVI303 / Medieestetikk

  Vurderingsordning: Emneoppgave og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Emneoppgave

   Innleveringsfrist
   02.12.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   01.11.2021–02.11.2021
   Andre opplysninger
   Muntlig eksamen blir avholdt 1.- og 2. november. Lister med klokkeslett for når hver enkelt kandidat skal opp til muntlig vil bli publisert på emnesiden på Mitt UiB i oktober før eksamen.
 • MEVI304 / Strategisk kommunikasjon

  Vurderingsordning: Praktisk oppgåve, presentasjon og rapport

  • Eksamensdel: Praktisk oppgåve

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

   Eksamensperiode
   06.12.2021–07.12.2021
   Andre opplysninger
   Muntlig eksamen blir avholdt 6.- og 7. desember. Lister med klokkeslett for når hver enkelt kandidat skal opp til muntlig vil bli publisert på emnesiden på Mitt UiB i november/desember før eksamen.
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 10:00
 • MEVI310-6 / Forskingserfaring og metode: Retorikk og truverde i COVID-19-krisen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.10.2021, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI350 / Masteroppgåve i medier og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MEVIX100 / Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Oppgåve 1 - Metode

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2 - Analyse

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX100 / Examen facultatum - Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MIX203 / Design for medieproduksjon

  Vurderingsordning: Tre deleksamenar

  • Eksamensdel: Individuell oppgåve modul 1

   Innleveringsfrist
   24.09.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve modul 2

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve modul 3

   Innleveringsfrist
   10.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX301 / Medieteknologi: teori og utvikling

  Vurderingsordning: To oppgåver

  • Eksamensdel: Individuelt essay på 1000 ord

   Innleveringsfrist
   26.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuelt akademisk essay på 6000 ord

   Innleveringsfrist
   26.11.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX350 / Masteroppgåve i medie- og interaksjonsdesign

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • NUTR220 / Ernæringens politikk og forvaltning

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  6 timer
  Oppgave utleveres
  18.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAKDI101 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  21.12.2021–22.12.2021
 • SAKDI111 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL100 / Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL103 / Politiske ideologier

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL105 / Stats- og nasjonsbygging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  10 timer
  Oppgave utleveres
  21.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2021, 19:00
  Andre opplysninger
  NB! Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL106 / Politiske institusjonar i etablerte demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  10 timer
  Oppgave utleveres
  28.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.09.2021, 19:00
  Andre opplysninger
  NB! Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL115 / Democracy and Democratization

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Heimeeksamen, 7 dagar

   Oppgave utleveres
   12.10.2021, 08:00
   Innleveringsfrist
   18.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen, 5 dagar

   Oppgave utleveres
   13.12.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL120 / Scandinavian Politics and Government

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL204 / Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  10 timer
  Oppgave utleveres
  21.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2021, 19:00
  Andre opplysninger
  NB! Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL214 / Political Economy

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og midtsemester essay (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen (essay)

   Oppgave utleveres
   28.09.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.09.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL216 / Labour Market Policies in Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL223 / Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL230 / Party Politics in Europe and Beyond

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL260 / Bacheloroppgåve i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  09.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL270 / American Government and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  10 timer
  Oppgave utleveres
  23.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.11.2021, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL290 / Praksis i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg presentasjon

  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL291 / Praksis i samanliknande politikk - utanbys

  Vurderingsordning: Mappeeksamen

  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL305 / Multivariat dataanalyse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Metodeark

   Innleveringsfrist
   15.10.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL306 / Masterseminar i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   30.09.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   04.11.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 3

   Innleveringsfrist
   09.12.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 14:00
 • SAMPOL606 / Demokratiassistanse og demokratisering

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Innlevering 1

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Innlevering 2

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Innlevering 3

   Innleveringsfrist
   06.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL609 / Korrupsjonsgransking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL610 / Business and Human Rights

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL650 / Masteroppgave i demokratibygging

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 14:00
 • SANT100 / Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.12.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  15.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT103 / Materialitet: miljø, stad og økonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT104 / Kultur, meining og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT105 / Makt: uttrykk og tilsløring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT150 / Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT240 / Poverty, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT270 / Sommerskule i antropologiske forskingsmetodar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.08.2021, 14:00
 • SANT290-1 / Anthropological Research Agendas: Anthropology of technology: system, network, platform

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT301 / Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.11.2021, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT302 / Individuell prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT320 / Praktisk metodekurs: Antropologisk feltarbeid

  Vurderingsordning: Feltrapport

  Innleveringsfrist
  03.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande muntleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   25.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • SOS100A / Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema

  Vurderingsordning: Essay og heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   19.11.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   26.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SOS100B / Examen facultatum - invitasjon til sosiologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS101 / Klassisk og moderne sosiologisk teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  27.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 17:00
  Andre opplysninger
  NB! Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS103 / Samfunnsstrukturer i endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS103-L / Samfunnsstrukturer i endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS105 / Arbeid under kapitalismen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.09.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS111 / Familien i endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.09.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS113 / Velferd og ulikhet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS113-L / Velferd og ulikhet

  Vurderingsordning: Mappe og munnleg

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   22.11.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Dato
   01.12.2021, 09:00
   Varigheit
   7 timer
 • SOS115 / Miljøsosiologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS117 / Diverse Societies and International Migration

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.11.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS118 / Horizontal Mobility in Sociological Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.09.2021, 17:00
  Andre opplysninger
  NB! Du er meldt opp til eksamen siden du har gyldig fravær vår 2021. Du må trekke deg innen fristen dersom du ikke skal ta eksamen i emnet.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS119 / Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS201 / Sosiologisk forsking: Teori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS202 / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bachelorppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Bachelorppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2021, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   09.12.2021–10.12.2021
 • SOS202-L / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS301 / Sosiologisk analyse

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  28.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS302 / Sosiologiske teoritradisjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS303 / Metode - statistisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS304 / Metode - kvalitative tilnærmingar

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS320 / Velferd, ulikskap og livsløp

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS321 / Migrasjon, integrasjon og mobilitet

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS322 / Arbeid, klasse og utdanning

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS360 / Masteroppgåva

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.11.2021
 • TVP101 / Introduksjon til TV-produksjon

  Vurderingsordning: Tre praktiske deleksamenar

  • Eksamensdel: Praktisk deleksamen 1

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Praktisk deleksamen 2

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Praktisk deleksamen 3

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TVP103 / Konsept- og idéutvikling I

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Manus

   Innleveringsfrist
   13.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   16.12.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TVP204 / Fordjuping i fagfunksjon

  Vurderingsordning: Munleg gruppepresentasjon

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 15:30
 • UJO301 / Gravejournalistikken sitt grunnlag

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • UJO350 / Masteroppgåve i undersøkande journalistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg