Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Vår 2020

 • AORG101 / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   12.03.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   04.05.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   11.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   14.05.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • AORG103 / Politikk og forvalting

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  26.02.2020, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG104 / Politisk teori og styreformer

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG108 / Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG109 / Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG209 / Politisk styring og organisering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG210 / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG212 / Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG213 / Helse- og velferdspolitikk - Makt og innverknad

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG214 / Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG215 / Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG250 / Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG251 / Bacehloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG320A / Organisasjonsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG320B / Organization Theory

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG321A / Kvantitativ metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG321B / Quantitative Methods

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG322A / Offentleg politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • AORG325 / Skjøn og paternalisme

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG326 / Politisk organisering og flernivåstyring

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG327 / Kunnskap, politikk og styring

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG328 / Leadership in Organizational and Cultural Contexts

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG332 / Forskingsdesign

  Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG602 / Organisering, læring og endring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • AORG606 / Teknologileiing

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • CET201 / Berekraftig innovasjon

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, presentasjon og rapport

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   09.03.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon

   Dato
   02.04.2020, 10:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   21.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • DIDAGEO2 / Geografididaktikk 2

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 14:00

  Vurderingsordning: Munnleg

  Eksamensperiode
  25.05.2020–29.05.2020
 • DIDAMEVI2 / Mediefagsdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  25.05.2020–29.05.2020

  Vurderingsordning: Rettleia prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 14:00
 • DIDAMEVI4 / Mediefagsdidaktikk 4

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  25.05.2020–29.05.2020
 • DIDASAK2 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munleg eksamen

  Eksamensperiode
  03.06.2020–04.06.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDASAK4 / Samfunnskunnskapsdidaktikk 4

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON100 / Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  03.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON110 / Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON115 / Utviklingsøkonomi I

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON116 / Miljø- og ressursøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON121 / Helseøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ECON130 / Makroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON140 / Matematikk for økonomer

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON210 / Velferd og økonomisk politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON218 / Næringsstruktur og internasjonal handel

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON220 / Velferdsstatens økonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ECON225 / Politisk økonomi - økonomiske perspektiver

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON229 / Arbeidsmarknadsøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON230 / Internasjonal makroøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON240 / Statistikk og økonometri

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON243 / Videregående matematikk og optimering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON260 / Næringsøkonomi og konkurransepolitikk

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.02.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
 • ECON261 / Investering og finansiering I

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   06.02.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
 • ECON263 / Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON264 / Financial Technology

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.05.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
 • ECON290 / Bacheloroppgave

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve rettleiia med undervisning (versjon A)

  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 12:00

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve uten rettleiing og undervisning (versjon B)

  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 12:00
 • ECON310 / Mikroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON315 / Utviklingsøkonomi II

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON316A / Miljøøkonomi

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ECON316B / Ressursøkonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  29.05.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • ECON324 / Public Economics

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON330 / Makroøkonomisk analyse

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON340 / Økonometri I

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON341 / Økonometri II

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sted
 • ECON342 / Nytte-kostnadsanalyse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve og skriftlig presentasjon

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Tilbakemeldingsrapport

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Innleveringsfrist
   07.05.2020, 14:00
 • ECON343 / Empirisk forskingsdesign

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  30.04.2020, 12:00
 • ECON360 / Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON364 / Corporate Finance

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • ECON370 / Eksperimentell økonomi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Eksperimentrapport

   Innleveringsfrist
   24.04.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   12.06.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Spørsmål til tekst

 • ECON390 / Masteroppgave

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • ECON391 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • EUR101 / Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • EUR105 / European Union Institutions, Politics, and Policies (Jean Monnet Academic Module)

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO-SD230 / Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2020, 14:00
 • GEO-SD302 / Fundamentals of Dynamic Social Systems

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEO-SD303 / Model-based Analysis and Policy Design

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEO-SD308 / Policy Design and Implementation

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  09.03.2020, 23:59
 • GEO-SD321 / Model-based Socioeconomic Planning

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.04.2020, 23:59
 • GEO-SD325 / Client-based modeling project

  Vurderingsordning: Modeling project

  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 17:00
 • GEO-SD330 / Natural Resources Management

  Vurderingsordning: Internet exam

  Dato
  19.05.2020, 16:00
  Varigheit
  3 timer
 • GEO-SD350 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • GEO-SD351 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • GEO-SD360 / Masteroppgåve i systemdynamikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.06.2020, 14:00
 • GEO-SD660 / Natural Resources Management

  Vurderingsordning: Online exam

  Dato
  19.05.2020, 16:00
  Varigheit
  3 timer
 • GEO111 / Landformdannande prosessar

  Vurderingsordning: Gruppevis feltrapport og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Gruppevis feltrapport

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   05.06.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO124 / Regional utvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og feltrapport

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   19.03.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   30.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO204 / Kvantitativ metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEO206 / Kvalitativ analyse

  Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Essay basert på praktisk oppgåve

   Innleveringsfrist
   07.02.2020, 16:00
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   14.02.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • GEO212 / Terrestriske klima- og miljøendringar

  Vurderingsordning: Mappevurdering skuleeksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   29.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   05.05.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO222 / Sustainability in an Urbanising World

  Vurderingsordning: Oppgåve og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   15.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   07.05.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO282 / Det rurale i endring

  Vurderingsordning: Oppgåve og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   22.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   28.04.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO291 / Naturgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Dato
   05.06.2020
 • GEO292 / Regionalgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og individuell munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   04.06.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuell munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   09.06.2020–10.06.2020
 • GEO293 / Miljøgeografisk feltkurs

  Vurderingsordning: Feltrapport og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Feltrapport

   Innleveringsfrist
   04.06.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   09.06.2020
 • GEO306 / Metodar i samfunnsgeografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.03.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  06.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO312 / Særemne i naturgeografi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   08.06.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   12.06.2020–26.06.2020
 • GEO316 / Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis

  Vurderingsordning: Group assignment and poster presentation

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Presentasjon av gruppeoppgåve

   Dato
   26.05.2020
  • Eksamensdel: Poster

   Innleveringsfrist
   18.05.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Poster presentasjon

   Dato
   25.05.2020
 • GEO324 / Geographies of the Green Economy

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO337 / Discourses, Politics and People: Critical Perspectives on Environmental Governance

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Tre oppgåver

   Innleveringsfrist
   03.03.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen (online)

   Oppgave utleveres
   16.03.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   20.03.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEO341 / Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

  Vurderingsordning: Feltrapport

  Innleveringsfrist
  22.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEO350 / Masteroppgåve i geografi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

 • GEO620 / Introduksjon til geografiske informasjonssystem (GIS) og geovisualisering

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 14:00
 • HELØK610 / Helseøkonomi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.01.2020
  Innleveringsfrist
  27.01.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO100 / Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO102 / Formelle metodar for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO103 / Informasjon og kunnskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO104 / Formelle metodar for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.05.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO110 / Informasjonssystem

  Vurderingsordning: Mappe og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Innleveringsfrist
   25.05.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   03.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO125 / Datahandtering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INFO132 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  13.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO134 / Klientprogrammering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og prosjektoppgåve i gruppe

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   25.05.2020, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve i gruppe

   Innleveringsfrist
   03.04.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO135 / Vidarekommande programmering

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO207 / Sosial nettverksteori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO216 / Knowledge Graphs

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   11.06.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO262 / Interaction Design

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   02.06.2020, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   13.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INFO282 / Knowledge Representation and Reasoning

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INFO284 / Machine Learning

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO300 / Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INFO310 / Research Topics in Model-Based Information Systems

  Vurderingsordning: Skuleeksamen, essay og gruppeoppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   26.05.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   14.05.2019, 14:00
  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   04.05.2019, 14:00
 • INFO319 / Research Topics in Big Data

  Vurderingsordning: Skuleeksamen, essay og gruppeoppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   25.02.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

 • INFO381 / Research Topics in Artificial Intelligence

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

   Eksamensperiode
   27.05.2020–29.05.2020
 • INFO390 / Masteroppgåve i informasjonsvitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.06.2020, 14:00
 • JOU102 / Journalistikken sine metodar og verktøy

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • JOU201 / Journalistisk praksis

  Vurderingsordning: Praksisrapportar

  • Eksamensdel: Praksisrapport 1

   Innleveringsfrist
   23.03.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Praksisrapport 2

   Innleveringsfrist
   02.06.2020, 14:00
 • JOU250 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  • Eksamensdel: Analyseoppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Produksjon og produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   02.06.2020, 14:00
 • KOGVIT101 / Introduction to the Cognitive Sciences

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og semesteroppgåve (Ny eksamen)

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   25.02.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

 • MAN302 / Fordjuping i manusutvikling for seriar

  Vurderingsordning: Manus og refleksjonsnotat

  • Eksamensdel: Manus

   Innleveringsfrist
   05.06.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   12.06.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAN350 / Utplassering og masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • MCB201 / Introduksjon til innovasjon og entreprenørskap i Media City Bergen

  Vurderingsordning: To oppgåver

  • Eksamensdel: Gruppeoppgåve

   Innleveringsfrist
   27.03.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Individuell oppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MET102 / Samfunnsvitskapleg metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI101 / Medier: Institusjonar og bransjeforståing

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MEVI102 / Mediebruk: Teori og metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Vi minner om at oppmøte på kvalitativt- og kvantitativt metodeverksted er obligatorisk. Kvantitativt metodeverksted avlsluttes i januar, så alle som skal ta MEVI102 våren 2020 må undervisnings- og vurderingsmelde seg til kurset før 24. januar, ellers får de ikke bestått de obligatoriske delene av kurset.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI103 / Medietekster: teori og analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.03.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI104 / Retorikk og strategisk kommunikasjon

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI111 / Norwegian Media in a Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI203 / Medieretorikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI221 / Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI221B / Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI222 / Mediebruk: Identitet og samfunn

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.03.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI223 / Medieestetikk: Historie og teori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI223B / Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI224 / Medieteknologi og samfunn

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI310-3 / Forskingserfaring og metode: Overvakingsteknologiar i nyheitsmediene

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI310-4 / Forskingserfaring og metode: Politisk offentligheit og innvandringsdebatt

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI340 / Prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskisse

  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MEVI350 / Masteroppgåve i medievitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.06.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

 • MEVI390 / Arbeidslivspraksis for mediestudentar

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  22.05.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MIX104 / Interaksjonsdesign og visuell utforming

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 14:00
 • MIX202 / Design for mediebruk

  Vurderingsordning: To deleksamnar

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgave: rapport

   Innleveringsfrist
   27.03.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeoppgave: prototype og spesifikasjon

   Innleveringsfrist
   29.05.2019, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MIX250 / Bacheloroppgåve i medie- og interaksjonsdesign

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Gruppeproduksjon

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

 • MIX302 / Forskingsdesign og feltstudiar

  Vurderingsordning: Prosjektskisse

  Innleveringsfrist
  12.06.2020, 14:00
 • POLECON100 / Examen facultatum - Innføring i politisk økonomi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen (Ny eksamen)

  Eksamensperiode
  17.02.2020–18.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • POLECON200 / Regulering og politikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.04.2020, 12:00
 • POLECON250 / Bacheloroppgåve i politisk økonomi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 12:00
 • SAMPOL100 / Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SAMPOL105 / Stats- og nasjonsbygging

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL106 / Politiske institusjonar i etablerte demokrati

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  05.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL107 / Politisk mobilisering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL120 / Scandinavian Politics and Government

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL203 / Comparative Arctic Indigenous Governance

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  10 timer
  Oppgave utleveres
  20.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL204 / Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL214 / Political Economy

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   05.05.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   02.03.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   04.03.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL218 / Constitution and Politics

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL226 / Populism and its Consequences for Liberal Democracy

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL260 / Bacheloroppgåve i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.04.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL290 / Praksis i samanliknande politikk

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg presentasjon

  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL291 / Praksis i samanliknande politikk - utanbys

  Vurderingsordning: Mappeeksamen

  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL307 / Forskingsdesign og kvalitative metodar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og 3 oppgåver

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   22.05.2020, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 1

   Innleveringsfrist
   24.01.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 2

   Innleveringsfrist
   25.02.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve 3

   Innleveringsfrist
   17.03.2020, 17:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SAMPOL307-2 / Forskingsdesign og kvalitative metodar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL323 / Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka?

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL324 / Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forsking

  Vurderingsordning: Forskingsrapport

  Innleveringsfrist
  14.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL332 / Vidaregåande regresjonsanalyse

  Vurderingsordning: Statistisk essay

  Innleveringsfrist
  06.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL346 / Distributive Justice

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  29.04.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL347 / Political Financing in a Global Perspective

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
 • SAMPOL607 / Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.06.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SAMPOL609 / Korrupsjonsgransking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT100 / Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SANT102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.03.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT103 / Materialitet: miljø, stad og økonomi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT104 / Culture, Meaning and Communication

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.02.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SANT105 / Makt: uttrykk og tilsløring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SANT215 / Komparativ regional etnografi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.06.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT240 / Poverty, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.03.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT260 / Bacheloroppgåve

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   04.06.2020–05.06.2020
 • SANT280-14 / The Frontier of Anthropological Research: The Anthropology of Post-Socialist Societies and Beyond

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT285-5 / Current Anthropological Research - The Shape of Time: An inquiry into theories of temporality and materiality

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.06.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT290 / Anthropological Research Agendas: Capitalism/Anti-capitalism/Post-capitalism

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.06.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT301 / Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.01.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Allégaten 66, Pc-stue
 • SANT302 / Individuell prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT320 / Praktisk metodekurs: Antropologisk feltarbeid

  Vurderingsordning: Feltrapport

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SANT350 / Masteroppgåve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande muntleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   27.05.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande muntleg

 • SANT660 / Fleirkulturell forståing og kommunikasjon

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS100A / Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema

  Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   20.02.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SOS101 / Klassisk og moderne sosiologisk teori

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS105 / Arbeid under kapitalismen

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS108 / Utdanning og samfunn

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS111 / Familien i endring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.05.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS113 / Velferd og ulikhet

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SOS115 / Miljøsosiologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS117 / Diverse Societies and International Migration

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  26.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS201 / Sosiologisk forsking: Teori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  26.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS202 / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bachelorppgåve og justerande munnleg

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bachelorppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2020, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   10.06.2020–11.06.2020
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • SOS202-L / Bacheloroppgåve i sosiologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS301 / Sosiologisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS302 / Sosiologiske teoritradisjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.03.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS303 / Metode - statistisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  03.06.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS304 / Metode - kvalitative tilnærmingar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og essay (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   18.02.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • SOS320 / Velferd, ulikskap og livsløp

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS321 / Migrasjon, integrasjon og mobilitet

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS322 / Arbeid, klasse og utdanning

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS340 / Prosjektutvikling

  Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  15.06.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SOS360 / Masteroppgåva

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  01.08.2020, 14:00
  Andre opplysninger
  For å være garantert sensur inneværende semester må masteroppgaven levers innen 31.05.
 • TVP102 / Det visuelle språket

  Vurderingsordning: Praktisk gruppeproduksjon og teoretisk oppgåve

  • Eksamensdel: Praktisk deleksamen i gruppe

   Innleveringsfrist
   27.04.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Teoretisk/analytisk deleksamen

   Innleveringsfrist
   28.05.2020, 14:00
 • TVP104 / Konsept- og idéutvikling II

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Minidokumentar

   Innleveringsfrist
   22.05.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonssrapport

   Innleveringsfrist
   04.06.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • TVP250 / Bacheloroppgåve i TV-produksjon

  Vurderingsordning: Praktisk gruppeproduksjon og individuell rapport

  • Eksamensdel: Praktisk gruppeproduksjon

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 14:00
  • Eksamensdel: Individuell produksjonsrapport

   Innleveringsfrist
   12.06.2020, 14:00
 • UJO304 / Prosjektdesign

  Vurderingsordning: Prosjektplan

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen