Hjem
Studentsider
Studentundersøkelse

Psykisk helse og livskvalitet blant norske universitetsstudenter

Hver fjerde student sliter psykisk viste Folkehelseinstituttets undersøkelse om helse og trivsel fra 2018. Nå ønsker de å vite mer om bakenforliggende faktorer til at norske studenter sliter med psykiske plager i økende grad.

Tirsdag 28. januar får om lag 15.000 studenter ved Universitetet i Bergen en epost og SMS med invitasjon fra Norsk senter for forskningsdata (NSD), på vegne av Folkehelseinstituttet, til å delta i en ny undersøkelse.

Håper mange deltar

Undersøkelsen er en oppfølging etter funn i SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) fra 2018. Denne viste at tallene for psykiske plager er høyere blant studenter enn andre i samme alder. Det var også en betydelig økning i antallet studenter som rapporterte å ha alvorlige psykiske plager, sammenlignet med tidligere undersøkelser.

— Det er viktig at vi får en mer helhetlig forståelse av resultatene i SHOT-undersøkelsen. Vi må vite mer om hvordan psykiske plager og livskvalitet utvikler seg over tid, hvordan de påvirker daglig fungering i det korte og det lange løp, og hvordan denne utviklingen henger sammen med bakenforliggende faktorer, forteller Robert Smith, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, oppfordrer alle studenter som får invitasjon til å delta.  

- For Universitetet i Bergen er det viktig at studentene trives og har det bra, da dette er et viktig grunnlag for motivasjonen til å lære og det å kunne konsentrere seg om læringsarbeidet. Ved hjelp av denne undersøkelsen vil vi få bedre innsikt i hvordan studentene har det gjennom hele semesteret og gi oss et godt grunnlag for å utvikle forebyggende tiltak mot stress og psykiske helseutfordringer.

Samdal får støtte av Studentparlamentets leder, Andreas Trohjell.

- Vi ønsker å gjennomføre tiltak for å bedre studenters hverdag, men da må vi vite hva vi trenger å endre. Dette håper vi å få svar på gjennom undersøkelsen, sier Trohjell.

Les innlegget til Studentparlamentet i Studvest: Så lett kan du gjøre studielivet bedre

Vil følge studenter over tid

Studentene i undersøkelsen vil følges over tid ved bruk av spørreskjemaundersøkelser og data som hentes fra ulike registre. For å kunne si noe om hvordan ulike aspekter av psykisk helse og livskvalitet henger sammen, er det er viktig at flest mulig studenter deltar, uavhengig av studentenes nåværende psykiske helse.

— Mer kunnskap om psykisk helse og livskvalitet hos studentene er helt avgjørende. Denne målgruppen kommer til å bli veldig viktig for Norge fremover, understreker Robert Smith.

— God psykisk helse og livskvalitet er en forutsetning for et langt, lykkelig og produktivt arbeidsliv. Mer kunnskap vil bidra til at det kan utvikles mer effektive, forebyggende og behandlende tiltak som vil komme studentene og samfunnet for øvrig til gode.