Hjem

Studiekvalitet

Om evalueringer og analyser

Dokumentasjon og empirisk kunnskap om utdanningsvirksomheten er sentralt i arbeidet med kvalitetsutvikling ved universitetet.

I tillegg til utdanningsmeldinger og evalueringer, utgjør jevnlige målinger og større og mindre enkeltprosjekter et sentralt kunnskapstilfang for utvikling av utdanningene ved Universitetet i Bergen.

Årlig blir det gjennomført undersøkelser i tilknytning til opptaket, som blir publisert i rekrutteringsmeldinger for Utdanningsutvalget. Det blir også utført årlige undersøkelser knyttet til mottak av utenlandske studenter, og jevnlige læringsmiljøundersøkelser. Studentbarometer og kandidatundersøkelser gjennomføres hvert andre år.

Resultat fra undersøkelsene som UiB gjennomfører, blir vanligvis allment publisert.