Hjem
Studiekvalitet

Kvalifikasjonsrammeverket

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket beskriver kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på et aktuelt studienivå skal ha.

Hovedinnhold

Rammeverket skal være gyldig for alle kandidater innen samme studienivå uavhengig av fagområde.

Sammenhengen mellom kvalifikasjonsrammeverkene og emner og studieprogram kan illustreres som følger: 

Spesifisering av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjøres i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå, men skal til sammen dekke kravene i det overordnede generelle rammeverket. På program- og emnenivå er det det vitenskapelige personale, dvs underviserne, som skal utforme sine forventninger til studentenes læringsutbytte i studieplaner og i emnebeskrivelser. Læringsutbyttebeskrivelser skal være harmonisert med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og skal kunne justeres ved behov, for eks. etter evalueringer.