Hjem
Studiekvalitet
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år.

Etter tre utlysinger finnes det åtte sentre for fremragende utdanning her i landet. Ett av dem er bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi ved Institutt for biovitenskap.

SFU-ordningen medvirker til at universiteter og høgskoler satser mer på utdanning. Flere undervisere, studenter og ledere får språk og arenaer for å diskutere undervisning, læring og vurdering.

Søknadsrunde i 2019
Søknadsrunden ble utlyst 15. februar, med søknadsfrist 29. april.

Fagmiljø med ambisjoner om å søke SFU-status kan lære mye av å lese utlysingen for 2016, tidligere søknader og evalueringer av disse. Tidligere søknadsprosesser er åpent og utfyllende dokumentert på hjemmesidene til NOKUT.

Aktuelle fagmiljø må utmerke seg på to områder:
- dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning
- en innovativ og gjennomførbar senterplan

SFU-ordningen blir nå forvaltet av Diku, direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 

Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling, var sammen med UiBs
BOA-team ansvarlig for administrativ støtte i søknadsprosessen.