Hjem

Studiekvalitet

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal ordning som har til formål å stimulere til utvikling og heve status for utdanningsfeltet i akademia.

"Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning." (Kilde: nokut.no)

Ordningen administreres av Diku (tidligere SIU). Universitetet ønsker å stimulere til interesse for ordningen, og vil yte støtte til miljøer som er interesserte i å utvikle SFU-prosjekter. Faggrupper som vurderer å søke, bør planlegge for søknadsprosessen på et tidlig tidspunkt.

For mer informasjon, ta kontakt med Seksjon for studiekvalitet, eventuelt via studiekvalitet@uib.no