Hjem
Studiekvalitet
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år. Neste søknadsfrist er 20. april 2022.

Hovedinnhold

SFU-ordningen blir nå forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som fra juli 2021 inkluderer tidligere Diku. HK-dir har offentliggjort en ny SFU-utlysing med søknadsfrist 20. april 2022. Fagmiljø med ambisjoner om å søke SFU-status må utmerke seg på to områder:
- dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning
- en innovativ og gjennomførbar senterplan

Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling vil sammen med UiBs BOA-team være ansvarlig for administrativ støtte i søknadsprosessen knyttet til den nye utlysingen.

To SFUer ved UiB
Etter de fire foregående utlysingene finnes det 12 sentre for fremragende utdanning her i landet, to av dem ved UiB, bioCEED - Senter for fremragende  utdanning i biologi ved Institutt for biovitenskap og iEarth – Centre for integrated earth system science education ved Institutt for geovitenskap. 

SFU-ordningen medvirker til at universiteter og høgskoler satser mer på utdanning. Flere undervisere, studenter og ledere får språk og arenaer for å diskutere undervisning, læring og vurdering.