Hjem
Studiekvalitet
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år.

Hovedinnhold

Etter fire utlysinger finnes det 12 sentre for fremragende utdanning her i landet, to av dem ved UiB, bioCEED - Senter for fremragende  utdanning i biologi ved Institutt for biovitenskap og iEarth – Centre for integrated earth system science education ved Institutt for geovitenskap. 

SFU-ordningen medvirker til at universiteter og høgskoler satser mer på utdanning. Flere undervisere, studenter og ledere får språk og arenaer for å diskutere undervisning, læring og vurdering.

Forventet søknadsrunde i 2022
SFU-ordningen blir nå forvaltet av Diku, direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Neste utlysing er forventet å ha søknadsfrist våren 2022. Fagmiljø med ambisjoner om å søke SFU-status, kan lære mye av å lese om de eksisterende sentrene og deres historie på Diku sin hjemmeside. 

Aktuelle fagmiljø må utmerke seg på to områder:
- dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning
- en innovativ og gjennomførbar senterplan

Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling, var sammen med UiBs
BOA-team ansvarlig for administrativ støtte i søknadsprosessen knyttet til utlysingen i 2019.