Hjem
Studiekvalitet

Etikk i utdanningen

De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon. Utdanningsutvalget arbeider for å sikre de grunnleggende verdiene ved universitetet.

Hovedinnhold