Hjem
Studiekvalitet

Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for studiekvalitetsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til det systematiske kvalitetsarbeidet.

Hovedinnhold

Kvalitetssystemet for utdanningene ved UiB er beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning- systembeskrivelse. Rutinene knyttet til evalueringer og egenvurderinger nærmere beskrevet her.

Resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiB skal gjøres offentlig tilgjengelig i studiekvalitetsbasen. Dette innebærer at resultatene fra evalueringer, studiekvalitetsmeldinger, rapporter fra ekstern fagfelle, og annen relevant dokumentasjon, publiseres i basen. Gjennom kvalitetsbasen får en også tilgang til maler til bruk i evalueringsarbeidet.

For ansatte