Hjem
Studiekvalitet

Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for utdanningsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til studiekvalitet.

Hovedinnhold

Kvalitetssystemet for utdanningene ved UiB bygger på prosessene rapportering til Kunnskapsdepartementet og på interne evalueringsprosedyrer. Evalueringsprosedyrene er beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning. Evalueringer skal primært behandles av ledelsen på de relevante nivåer, men et sentralt prinsipp er at alle evalueringer også skal være offentlig tilgjengelig. 

UiB har derfor etablert en egen studiekvalitetsbase, der utdanningsmeldinger, evalueringer og annet skal legges inn og hentes fram ved behov. Gjennom kvalitetsbasen får en også tilgang til maler og registreringsskjema for selve evalueringsarbeidet.

For ansatte