Hjem
Studiekvalitet

Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for studiekvalitetsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til det systematiske kvalitetsarbeidet.

Hovedinnhold

Kvalitetssystemet for utdanningene ved UiB, inkludert rutiner for evalueringer og egenvurderinger, er beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning- systembeskrivelse

Resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiB skal gjøres offentlig tilgjengelig i Studiekvalitetsbasen. Dette innebærer at resultatene fra evalueringer, studiekvalitetsmeldinger, rapporter fra ekstern fagfelle, og annen relevant dokumentasjon, publiseres i basen. Gjennom kvalitetsbasen får en også tilgang til maler til bruk i evalueringsarbeidet.

For ansatte