Hjem
Studiekvalitet

Etisk bevissthet som en del av læringsutbyttet

Studieadministrativ avdeling har i nært samarbeid med Senter for Vitskapsteori og Universitetsbiblioteket utarbeidet en veiledning.

Universitetsstyret vedtok i møte 30.04.09 Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012 på bakgrunn av universitetets utredninger av saksfeltet etikk og redelighet i utdanningene (bl.a. Strand-utvalgets rapport Utdanning i Akademisk redelighet).

Ett av de sentrale målene er at studentene skal utdannes i akademisk etikk og redelighet for å dyktiggjøre dem som studenter, akademikere og senere yrkesutøvere. Akademiske normer og verdier danner grunnlaget for læring og eget arbeid på akademisk nivå, og er derfor en grunnpilar i universitetet som institusjon. Tilegnelse av akademiske normer og verdier foreslås derfor inkorporert som planlagt læringsutbytte i alle studier og på alle nivå. Veiledning for læringsutbytte for etisk bevissthet finner du her