Hjem

Studiekvalitet

Lov og forskrifter

UiBs utdanningsvirksomhet er regulert gjennom Lov om universiteter og høgskoler, og tilhørende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.