Hjem
Studiekvalitet

Lov om universiteter og høgskoler

UiBs utdanningsvirksomhet er regulert gjennom Lov om universiteter og høgskoler, og tilhørende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Hovedinnhold