Hjem
Studiekvalitet

Nyhetsarkiv for Studiekvalitet

Dette er et av flere spørsmål Universitetet i Bergen ønsker svar på i en undersøkelse rettet mot høstens nye studenter.
Høsten 2015 skal 11 emner være piloter for en ny læringsplattform ved UiB. Målet er å bygge en fleksibel og fremtidsrettet plattform som gir et godt digitalt rom for undervisere og studenter i deres undervisnings- og læringsprosesser.
Emnet «Praktisk Informasjonsarbeid» får pris for særlig vellykket studiekvalitet. Professor Anne Berit Guttormsen blir hedret for sin evne til å ta vare på studentene.