Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Engelsk, årsstudium

Årsstudium i engelsk (krav 60 SP)
Årsstudium i engelsk - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–32
ENG120System og variasjon151–33
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–33
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–32
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester