Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kjønn, seksualitet og mangfald, årsstudium

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald (krav 60 SP)
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–21
KVIK101Kjønn i det moderne151–22
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–22
KVIK102Likestilling og mangfald151–21
KVIK103Skeiv teori med internasjonal digital studentutveksling 151–21
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–22
KVIK206Kjønn og seksualitet i ein global kontekst151–22
SOS111Familien i endring151–22
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester