Hjem
Årsstudium

Kunsthistorie, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar30
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Vil du førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i kunsthistorie er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer historia til den visuelle kunsten, i hovudsak biletkunst, skulptur og arkitektur. 

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld fire emne (total 60 studiepoeng), kvart emne er på 15 studiepoeng. Studenten vel fire av seks emne i løpet av året, to av tre emne kvart semester.  

Haust

KUN135, KUN145 og KUN146

Vår

KUN131, KUN132 og KUN144

Årsstudium, kunsthistorie (krav 60 SP)
Årsstudium, kunsthistorie (krav 60 SP)
Vel minst fire av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN135Kultur- og kunsthistorie i tidleg nytid (1400-1750)151–21
KUN145Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970151–21
KUN146Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur151–21
KUN131Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken151–22
KUN132Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen151–22
KUN144Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1900151–22
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Søk opptak til Universitetet i Bergen og årsstudium i kunsthistorie

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Årsstudium i kunsthistorie

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184272

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)