Hjem

Utdanning

Årsstudium

Kunsthistorie, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar30
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i kunsthistorie!

Du som er ny student på årstudium i kunsthistorie, skal i løpet av studiestartveka gå på eitt velkomstmøte og eitt informasjonsmøte:

  • Velkomst- og informasjonsmøte i Grieghallen med påfølgande inndeling i faddergrupper. Studentar på årsstudium er velkomne til å delta i fadderveka.
  • Fellesmøte for nye studentar på årsstudium - AVLYST, informasjon blir gitt på orienteringsmøtet for faget ditt, se nettsida under.
  • Orienteringsmøte for ditt fag seinare i veka eller i veke 34

Du finn alle detaljar om studiestarten og anna nyttig informasjon for studentar på årstudium på denne sida

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Vil du førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i kunsthistorie er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer historia til den visuelle kunsten, i hovudsak biletkunst, skulptur og arkitektur. 

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld fire emne, kvart emne er på 15 studiepoeng. Du tar to emne kvart semester.  

Haust

KUN133 og KUN134

Vår

KUN131 og KUN132

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Søk opptak til Universitetet i Bergen og årsstudium i kunsthistorie

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Kunshistorie

Årsstudium i kunsthistorie
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184272

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)