Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Norsk som andrespråk, årsstudium

Årsstudium, norsk som andrespråk (krav 60 SP)
Årsstudium, norsk som andrespråk - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–43
NORAN105Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv51–42
NORAN106Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv101–42
NORAN107Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv101–43
NORAN109Testing og vurdering av språkferdigheiter51–43
NOSPAN101Moderne norsk151–42
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester