Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Spansk språk og latinamerikastudium, årsstudium

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium (krav 60 SP)
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–32
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–32
SPLA109Latinamerikansk historie101–32
SPLA117Spansk II101–33
SPLA118Latinamerikansk litteratur og kultur II101–33
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–33
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester