Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Tysk, årsstudium

Årsstudium i tysk (krav 60 SP)
Årsstudium i tysk - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–33
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–32
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–32
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–32
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–33
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–33
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester