Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Informatikk, årsstudium

Årsstudium i informatikk (krav 60 SP)
Obligatoriske emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–21
INF101Objektorientert programmering102
INF115Databasar og modellering102
INF170Modellering og optimering101–21
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF142Datanett102
MNF130Diskrete strukturar102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF122Funksjonell programmering101
INF140Introduksjon til datatryggleik101
MAT101Brukarkurs i matematikk I101
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–21
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester