Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Administrasjon og organisasjonsvitskap, årsstudium

Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringsemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori151–21
AORG104Politisk teori og styreformer151–22
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG103Politikk og forvalting151–21
AORG107EU og internasjonale organisasjonar151–21
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG100AExamen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar201
AORG104Politisk teori og styreformer152
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester