Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Geografi, årsstudium

Årsstudium i geografi (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO111Landformdannande prosessar152
GEO113Klima, oseanografi og biogeografi101
GEO124Regional utvikling152
GEO125Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø101
GEO131Mat, miljø og berekraftig utvikling101
Årsstudium med innføringsemner og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO100Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar101
GEO110Kartografi og tematiske kart101
GEO111Landformdannande prosessar152
GEO124Regional utvikling152
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester