Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Politikk og forvaltning, årsstudium

Årsstudium i politikk og forvaltning
Veivalg
Årsstudium i politikk og forvaltning med innføringsemne og exphil
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV100Innføring i politikk og forvaltning201
GOV104Politisk teori og styreformer152
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
Årsstudium i politikk og forvaltning med spesialiseringsemne
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV101Organisasjonsteori151–21
GOV107EU og internasjonale organisasjonar151–22
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV103Norsk politikk151–21
GOV104Politisk teori og styreformer151–21
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester