Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Informasjonsvitskap, årsstudium

Årsstudium i informasjonsvitenskap (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Innføring i informasjonsvitskap101
INFO110Informasjonssystem102
INFO132Innføring i programmering101
INFO135Vidarekommande programmering102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO125Datahandtering101
INFO162Innføring i HCI101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap102
INFO263Interaksjonsdesign og prototyping102
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Innføring i informasjonsvitskap101
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap102
INFO110Informasjonssystem102
INFO132Innføring i programmering101
INFO135Vidarekommande programmering102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester