Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medier og kommunikasjon, årsstudium

Årsstudium i medier og kommunikasjon (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI101Medier: Institusjonar og bransjeforståing151
MEVI102Mediebruk: Teori og metode152
MEVI103Medieestetikk: Fortolking og analyse151
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon152
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI102Mediebruk: Teori og metode152
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon152
MEVIX100Introduksjon til media og kommunikasjon201
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester