Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samfunnsøkonomi, årsstudium

Årsstudium i samfunnsøkonomi (krav 60 SP)
Årsstudium i samfunnsøkonomi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Innføring i samfunnsøkonomi101
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON140Matematikk for økonomer101
ECON240Statistikk og økonometri102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON115Utviklingsøkonomi I101
ECON116Miljø- og ressursøkonomi 101
ECON121Helseøkonomi101
ECON122Incentiver, politikk og åtferd51
ECON127Innføring i spel og strategiar51
ECON150Marknad og moral101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester