Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Sosialantropologi, årsstudium

Årsstudium i sosialantropologi (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv152
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi152
SANT104Kultur, meining og kommunikasjon151
SANT105Politikk, makt og motstand151–21
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT100Invitasjon til sosialantropologi101
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv152
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi152
SANT150Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar101
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester