Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Årsstudium i sosialantropologi (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv152
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi152
SANT104Culture, Meaning and Communication151
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–21
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT100Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi101
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv152
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi152
SANT150Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester