Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Samanliknande politikk, årsstudium

Årsstudium i samanliknande politikk (krav 60 SP)
Årsstudium i samanliknande politikk
Årsstudium med innføringsemne og Ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Førsteårsemner
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET103Kvalitative metodar101–22
SAMPOL103Innføring i politiske ideologier101
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–21
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Emnesamansetjinga kvalifiserer til opptak til samfunnsfagdidaktikk (gir undervisningskompetanse).
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET103Kvalitative metodar101–22
MET104Kvantitative metodar101–21
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–21
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–22
SAMPOL107Politisk mobilisering101–22
SAMPOL116Democracy and Democratization101–21
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester