Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Sosiologi, årsstudium

Årsstudium i sosiologi (krav 60 SP)
Veival
Vel årsstudium med spesialiseringssemne eller årsstudium med innføringsemne og ex.phil.
Årsstudium med spesialiseringsemne (krav 60 SP)
Anbefalast studentar med tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori152
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–2
SOS105Arbeid under kapitalismen151–2
SOS106Økonomisk sosiologi151–2
SOS108Utdanning og samfunn151–2
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–2
SOS111Familien i endring151–2
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–2
SOS113Velferd og ulikhet151–2
SOS115Miljøsosiologi151–2
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–2
SOS117Diverse Societies and International Migration151–2
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–2
SOS119Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century151–2
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefalast studentar utan tidlegare studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS100AExamen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema201
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–22
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–22
SOS105Arbeid under kapitalismen151–22
SOS106Økonomisk sosiologi151–22
SOS108Utdanning og samfunn151–22
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–22
SOS111Familien i endring151–22
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–22
SOS113Velferd og ulikhet151–22
SOS115Miljøsosiologi151–22
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–22
SOS117Diverse Societies and International Migration151–22
SOS118Horizontal Mobility in Sociological Perspective151–22
SOS119Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century151–22
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester