Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–71
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–74
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–74
Fellesemner i havteknologi (Sivilingeniør) (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK101Introduksjon til havmiljø101–61
HTEK102Praksisutplassering i havteknologi101–83
INF100Innføring i programmering101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–82
MAT121Lineær algebra101–84
PHYS111Mekanikk 1101–82
PHYS112Elektromagnetisme I101–83
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–84
STAT110Grunnkurs i statistikk101–83
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK399Masteroppgåve i havteknologi608–109
Fordjupning spesialisering
Studieretning marine målesystem (krav 90 SP)
Fellesemner marine ålesystem (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
Robotikk
Robotikk
Hydrodynamikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK201Måleteknologi101–105
HTEK202Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering101–106
HTEK301Utvalde emne innan havteknologi101–106
PHYS116Signal- og systemanalyse101–105
Fordjupning spesialisering
Spesialisering akustikk (krav 70 SP)
Spesialisering akustikk (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT212Funksjonar av fleire variable101–105
PHYS271Akustikk101–106
PHYS272Akustiske transdusere101–107
PHYS273Marin akustikk101–107
Valemne (krav 30 SP)
Spesialisering optikk (krav 70 SP)
Spesialisering optikk (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT212Funksjonar av fleire variable101–105
PHYS205Elektromagnetisme II101–106
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 101–106
PHYS264Atmosfærisk og marin optikk101–106
Valemne (krav 30 SP)
Spesialisering instrumentering (krav 70 SP)
Instrumentering (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
Analog instrumentkonstruksjon
Programmering og mikrokontrollere
Hydrodynamikk
Robotikk
Industriell IT
Valemne (krav 30 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS231Strålingsfysikk101–108
PHYS264Atmosfærisk og marin optikk101–108
PHYS271Akustikk101–108
Studieretning i marine installasjonar (krav 120 SP)
Fellesemne i marine installasjonar (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
3D-modellering og teikning
Termodynamikk
Materialar og tilverking
Marine stålkonstruksjonar
Hydrodynamikk
Maskinkonstruksjon 1
Marintekniske analysar
Marintekniske eksperimentelle metoder
CFD for ingeniører
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK201Måleteknologi101–107
HTEK202Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering101–108
MAT131Differensiallikningar101–106
Valemne (krav 20 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester