Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i litteraturvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV100Innføringsemne i litteraturvitskap101–61
Spesialisering i litteraturvitskap (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
100-nivå (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV111Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse151–62
ALLV112Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken151–62
ALLV113Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag151–63
ALLV114Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteraturteori151–63
200-nivå (krav 30 SP)
Spesialisering med litterær bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne 151–64
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK201Nyare teoriar om kjønn og seksualitet151–64
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–64
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–64
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–64
Spesialisering med litteraturteoretisk bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–64
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV202Allmenn litteraturvitskap: Litterært særemne151–64
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–64
ANT202Antikkens litteratur151–64
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester