Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Litteraturvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i litteraturvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV100Innføringsemne i litteraturvitskap101–61
Spesialisering i litteraturvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV111Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse151–62
ALLV112Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken151–62
ALLV113Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag151–63
ALLV114Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteraturteori151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne I151–6
ALLV202Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne II151–6
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–6
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–6
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV250Litteraturvitskapleg bacheloroppgåve151–6
ALLV254Litteraturvitskapleg fordjupningsstudium med bacheloroppgåve151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester