Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Arabisk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i arabisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA100Innføringskurs i arabisk språk og kultur101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i arabisk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA111Grunnkurs i moderne standardarabisk I151–62
ARA112Grunnkurs i moderne standardarabisk II151–62
ARA113Grunnkurs i moderne standardarabisk III151–63
ARA115Innføring i arabisk språkvitskap og dialektologi151–63
ARA211Tekststudiar i klassisk og moderne standardarabisk151–64
HIM250Bacheloroppgåve i Midtaustens historie151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester