Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Arkeologi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i arkeologi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK100Innføring i arkeologi101–61
Spesialisering i arkeologi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK110Menneske, utvikling og samfunn: frå dei første menneska til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.201–62
ARK120Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.201–63
ARK210Teori og metode i arkeologi101–64
ARK250Bacheloroppgåve i arkeologi151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK111Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)101–62
ARK112Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr.101–62
ARK113Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (3)101–62
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK121Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)101–63
ARK122Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2)101–63
ARK123Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (3)101–63
ARK124Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr.101–63
ARK125Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. 101–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK212Fordjuping i arkeologisk teori og metode (1)51–64
ARK213Fordjuping i arkeologisk teori og metode (2)51–64
ARK214Fordjuping i arkeologisk teori og metode (3)51–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
AHKR210Antikkens Roma101–6
AHKR215Antikkens Roma151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester