Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Digital kultur, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i digital kultur (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–66
EXFAC00SKSpråkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
DKT100Introduksjon til kunst, teater og digital kultur101–61
Spesialisering i digital kultur (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT103Digitale sjangrar: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill151–62
DIKULT104Datateknologi: Historie, teori og praksis151–62
DIKULT105Webdesign I151–63
DIKULT106Kritiske perspektiv på teknologi og samfunn151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT203Elektronisk litteratur151–65
DIKULT205Webdesign II151–64
DIKULT207Praktisk forskingstrening i digital humaniora151–65
DIKULT208Kollaborativ kreativitet i nye medium151–6
DIKULT209Data og metodar i Digital kultur151–6
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT250Praksisbasert bacheloroppgåve i digital kultur151–65
DIKULT251Kritiske innfallsvinklar til teknologi og samfunn med bacheloroppgåve151–66
DIKULT252Nordic Digital Culture Network-emne med BA-oppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester